Wygenerowano:
25.10.2019
11:46:21

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Możesz być bogaty, czyli jak szwajcarzy osiągnęli sukces gospodarczy

( Koydl, Wolfgang )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
39 Zdumiewające jest, jak szeroko została rozpowszechniona w szwajcarskim społeczeństwie ... gotowość jednostki do angażowania się na rzecz społeczności - dobrowolnie, honorowo, bezpłatnie. Szwajcaria