Wygenerowano:
05.06.2018
16:56:37

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Pamiętniki z czasów Wielkiej Rewolucji

( Filip, Ludwik )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
147 Besides the king's name is a tower of strength,
Which they upon the adverse faction want.

W. Shakespeare

władza