Wygenerowano:
28.07.2020
09:33:29

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Zabawa w komunizm!

( Roehl, Bettina )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
14 Dużo gorszy jest jednak intelektualny chaos, który prowadzi do podejmowania wykluczających się decyzji i sprawia, że społeczeństwa opanowywane są przez przypadkowe medialne kreacje, przypominające bańki mydlane. dziennikarze

media102 W dyskusji, konspiracji, oferowaniu gotowych recept, zawiązywaniu strategicznych sojuszy i obrotności komuniści – a raczej cała lewica – są do dzisiaj o klasę lepsi od ich odwiecznego, zaprzysięgłego wroga klasowego. komunizm

grupowanie

!102 […] praca i konsumpcja nie wystarczały. Wizja i orientacja – te dwie podstawowe potrzeby społeczne nie były właściwie zaspokajane. I to wykorzystali komuniści. W tym sensie historia przyznała im rację.

[…] Work and consumption wasn't enough. The vision and orientation - these two basic social needs were not properly met. And were efficiently used by the communists. Over time, their efficiency was proved right.

!

cecha społeczna

religia

komunizm