Wygenerowano:
12.03.2020
17:41:51

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000





Jak przestać się martwić i zacząć żyć

( Carnegie, Dale )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
8 przywódcą zostaje zwykle ten, kto potrafi jasno wyrazić swoje myśli lider