Wygenerowano:
10.01.2018
13:49:29

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Garść wspomnień z życia żołnierza - włóczęgi

( Chełstowski, Aleksander )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
19 Wyczerpanie nerwowe polegało na tym, że stosunkowo duży procent (10-20%) klientów uchylało się od swych zobowiązań pieniężnych. Ich instytucje sprawiedliwości są tak ślamazarne, że lepiej na tę drogę nie wchodzić. Na ogół biedni wywiązywali się pierwszorzędnie, natomiast wśród tej wyższej sfery jest trochę swołoczy. Gdy nam biedny nie płaci, bo nie może – pan Bóg z nim; ale gdy się namachasz na rowerze po to, by ci powiedzieli „przyjdź drugi raz, bo sr. Doktor je kolację” albo „bo sr. Dentysta jeszcze śpi” czy nie zacznie ci się w środku gotować? Niektórzy w ogóle uchylali się od płacenia”. natura człowieka uczciwego20 Aleksander założył własną firmę instalatorską, którą dla upamiętnienia „swojego” argentyńskiego miasteczka nazwał „Bella Vista Plumbing”. Dzięki ciężkiej pracy spłacił zaciągnięte pożyczki, zapewnił edukację uniwersytecką dzieciom oraz wspierał materialnie liczną rodzinę w Polsce. BFDS- Basic Factor for Dev. of SocietiesTo jest możliwe tylko w dobrze zarządzanym kraju
20 Na skutek panującej w owym czasie w Argentynie inflacji, ze sprzedaży domu uzyskano równowartość około 1500 dolarów amerykańskich. Czyli sumy mniejszej, niż ta z którą w 1948 r. Chełstowscy przybyli do Argentyny. W ten sposób cały dorobek zdobyty ciężką, dziewięcioletnią pracą w Argentynie poszedł na marne. inflacja

grabież

władza39 W tekście „Założeń” pojawia się tylko jeden – ale bardzo znaczący – nowy element. A mianowicie: „Niemcy mają możliwość wyprzedzenia nas w rozwinięciu i zadania niespodziewanego uderzenia”. Właśnie dlatego autorzy planu usilnie proponują „pod żadnym pozorem nie oddawać inicjatywy niemieckiemu dowództwu, wyprzedzić nieprzyjaciela i zaatakować niemiecką armię w chwili, gdy będzie się znajdowała w stadium rozwinięcia i jeszcze nie zdąży zorganizować frontu i współdziałania wojsk”. nadążność72 Dlaczego tak dużo o tym piszę? Bo jest w tym również i dla nas jedna przykra prawda: jesteśmy zbyt skorzy do uwielbiania innych, a do... pomiatania swoimi. Poza tym obchodzą oni mnie dziś tyle, co zeszłoroczny śnieg. Polacy105 Robotnik brytyjski wcale nie przejmuje się tym, że wojna jest w bardzo krytycznym stadium, nie myśli, by jak najwięcej wyprodukować, lecz by – po staremu – ułożyć sobie jak najlepiej życie. natura człowieka uczciwego107 Na tych obszarach powinniśmy świadomie dążyć do zmniejszenia się liczby ludności. Środkami propagandy, szczególnie poprzez prasę, radio, kino, ulotki, krótkie broszury, odczyty itd., powinniśmy nieustannie wpajać ludności myśl, że szkodliwe jest posiadanie licznego potomstwa. Należy pokazać, ilu nakładów finansowych wymaga wychowywanie dzieci i co można nabyć za te środki. (...) Ponadto powinno się prowadzić szeroko zakrojoną propagandę środków antykoncepcyjnych. Należy uruchomić powszechną produkcję tych środków. Rozpowszechnienia tych środków i wykonywania aborcji w żadnym wypadku nie powinno się ograniczać. Należy na wszelkie sposoby popierać zwiększenie sieci klinik aborcyjnych. (...) Jednocześnie z prowadzeniem takich działań w zakresie opieki zdrowotnej nie powinno się utrudniać rozwodów. Nie należy pomagać dzieciom pozamałżeńskim. Nie należy wprowadzać przywilejów podatkowych dla rodzin wielodzietnych ani udzielać im wsparcia finansowego w postaci dodatków do pensji. (...) Dla nas, Niemców, ważne jest osłabienie narodu rosyjskiego do takiego stopnia, żeby nie był w stanie więcej przeszkodzić nam we wprowadzeniu niemieckiego panowania w Europie. Ten cel możemy osiągnąć powyższymi środkami. media

destruktoryW cytacie Hitler wymienił destruktory obiektu populacja
109 Szczególnie praca nawigatora jest denerwująca – a to ołówek się złamie, to linijka lub cyrkiel gdzieś spadnie, czasem znów pomiary dają niewiarygodne wyniki, trzeba je odrzucić, szukać innego sposobu określenia pozycji. Tymczasem co 3-6 minut pilot oznajmia: „Wysokość tyle, temperatura tyle”. Ze wzrostem wysokości powietrze jest rzadsze i przy tej samej szybkości wskazywanej szybkość rzeczywista jest inna. Trzeba tę szybkość rzeczywistą znaleźć, mało tego, trzeba uwzględnić ową zakałę nawigacji – wiatry, element strasznie kapryśny, zmieniają się one i ze zmianą wysokości i miejsca i czasu. nadążność115 W nalocie na obiekt tak silnie broniony jak Essen, nasza taktyka streszcza się w słowach: „Kupą mości panowie!”. Gdy nad Essen jest aż rojno od bombowców, obrona naziemna nie ma czasu oczywiście zająć się wszystkimi, kilku pada ofiarą, a reszta ich kosztem jakoś się prześlizga. grupa196 Każdy chce pokazać, jakim to był zawsze przeciwnikiem Niemiec i wrogiem Hitlera, jak to nigdy nie miał żadnych powiązań z Niemcami. Co więcej, jaka była jego rola w walce z Niemcami, jak to był prześladowany i więziony, jak to cudownie ocalał w czasie okupacji niemieckiej. taktyka199 Skończył się rok 1942, zaczął się 1943; na południowym skrzydle Frontu Wschodniego wojska niemieckie dotarły do Wołgi i prawie zdobyły roponośne tereny Baku i Groźnego, w Afryce Północnej prawie rozgromiły Brytyjczyków i zbliżały się do Suezu; później okazało się, że na wojnie „prawie” się nie liczy – okrążone pod Stalingradem stutysięczne zgrupowanie Wehrmachtu zostało całkowicie rozgromione, z podobnej „pułapki” na Kaukazie Północnym Niemcy ledwo się wyrwali z olbrzymimi stratami, Afirika Korps Rommla kapitulował. nieliniowość258 Niewzruszona zasada praktyki adwokackiej jest znana: „Nie interesuje mnie, czy mój klient dokonał zarzucanego mu przestępstwa, ale udowodnię, że oskarżenie jest niezgodne z literą prawa”. Jak można sądzić po tym, że wielu adwokatów jest ludźmi zamożnymi, ta zasada się sprawdza. prawnicy296 Ukryte pod ziemią i znajdujące się na resztkach terytorium fabryki mogły jeszcze produkować czołgi i samoloty, ale cały ten sprzęt stawał się kupą bezużytecznego złomu, zanim zdążył zejść z taśmy produkcyjnej – zbiorniki paliwa były puste. Resergia298 Te liczby są przerażające – każdego dnia wojna zabierała tysiące żołnierzy radzieckich. Oderwijmy się jednak od zrozumiałych emocji i zwróćmy uwagę na dynamikę tych liczb. emocje314 Czyli zasoby, które oddano do dyspozycji takich dowódcow jak Żukow, to 5 plus 12-14 milionów uzbrojonych mężczyzn. Przy takich zasobach Armia Czerwona została w ciągu trzech miesięcy wypchnięta od granicy do Moskwy, dlatego że wszelkie możliwe zasoby były, a motywacji zabrakło. motywanta318 Brakuje odwagi lub woli zaakceptowania tych faktów. motywy ludzkiego działania320 Istnieje pewna grupa ludzi, którzy bardzo się spieszą do tego, żeby jak najszybciej zademonstrować swój szacunek dla jakiejkolwiek nowej władzy. podklejenie