Wygenerowano:
12.03.2020
17:42:00

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Zapadnia. Człowiek i Socjalizm.

( Fiedosiejew, Anatolij Pawłowicz )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
136 Socjalizm jest zasadzką, do której ludzie wchodzą na własne życzenie, ale z której wydostać się jest niewyobrażalnie trudno.

Socialism is an ambush to which people come at their own request, but from which it is unimaginably difficult to get out.

socjalizm