Wygenerowano:
02.11.2017
18:17:29

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Czy wiesz, dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii?

( Lampka, Joanna )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
11 system pomocy społecznej pojmujemy w kateroriach motywacji do pracy a nie zachęty do pobierania zasiłków. rządzenie22 Politycy szwajcarscy są tylko i wyłącznie urzędnikami wprowadzającymi w życie decyzje podjęte przez obywateli. Szwajcaria