Wygenerowano:
04.06.2019
10:07:04

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Państwo - nasz wróg

( Nock Albert J. )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
System rządzenia wywodzi się z podboju i konfiskaty a nie powszechnego porozumienia i akceptacji społecznej. Typowe Instrumenty Rządzenia