Informacje o treści
Informacje techniczne
Recenzje
Pytania i odpowiedzi
Zakup książki

Recenzja Fizyki życia

Autor: Pan Jarosław Szczepanik


Informatyk, od 15 lat zajmujący się zagadnieniami analizy i budowania modelu pełnej rzeczywistości.
Autor książki "O matematycznych podstawach życia"


(2010.05.26)

„Fizyka życia” jest pierwszą znaną mi książką, która w sposób ścisły i pełny opisuje elementy składowe występujące w organizmach żywych oraz mechanizmy składowe występujące w ewolucji biologicznej. Jest to moim zdaniem pierwsza udana próba zbudowania pełnego, ścisłego modelu życia.

W książce autor tłumaczy mechanizmy ewolucji biologicznej. Poddaje je ścisłej, niemal matematycznej, analizie, w wyśmienity sposób budując uproszczone modele poszczególnych zjawisk, które w niej występują, tłumacząc zarazem w bardzo prosty sposób samą istotę tych mechanizmów.

Co istotne, autorowi udało się niemal nie wykroczyć poza dobrze zdefiniowane pojęcia naukowe i ogólnie uznaną wiedzę naukową. Własne definicje wprowadzane zostały tylko wtedy, gdy były konieczne do zachowania pełności modelu. Jest to oczywiście ogromna zaleta książki, gdyż dzięki temu zabiegowi nie budzi ona kontrowersji, na które zawsze narażone są nowe hipotezy. W błędzie jest jednak ten, kto myśli, że książka nie wnosi nic nowego. Mimo, iż sam zajmuję się modelowaniem życia po przeczytaniu „Fizyki życia” moje postrzeganie wielu zjawisk uległo diametralnej zmianie.

Osobiście chciałbym, aby książka ta stała się podręcznikiem na lekcjach etyki w szkołach, a wsparta otwartą dyskusją i ćwiczeniami przeprowadzanymi na grach typu „Mała ewolucja” miałaby, moim zdaniem, przeogromny wpływ na sposób postrzegania świata oraz sposób podejmowania decyzji przez młodych ludzi. Książkę bezwzględnie polecam każdemu kto chce w pełni zrozumieć zjawisko życia.