Wygenerowano:
24.12.2018
08:57:48

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Rozum / Emocje

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

racjonalnie/emocjonalnie
Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
zostawmy to pospólstwu, które nie czyniąc nic z rozumu, potrzebuje czerpać pobudkę w uczuciach La Rochefoucauld. Maksymy i rozważania moralne Rochefoucauld, Francois de La 9788375751994:29

19.12.2011
W swej odwiecznej walce z rozumem uczucie nie zostało nigdy pokonane. Le Bon. Psychologia tłumu. Bon, Gustave Le 9788375752205:65

28.05.2012
Rozum pozostawmy myślicielom, a we władaniu duszami nie pozostawiajmy mu wielkiego udziału. Nie rozum, lecz uczucie, często wbrew rozumowi, wytworzyło takie pojęcia, jak: honor, samozaparcie, wiara, miłość ojczyzny i sławy, które okazały się podstawowymi filarami wszystkich cywilizacji. Le Bon. Psychologia tłumu. Bon, Gustave Le 9788375752205:96

28.05.2012
Zachodni racjonalizm nie jest wrodzoną cechą człowieka; to rzecz wyuczona i wielkie osiągnięcie zachodniej cywilizacji. W Indiach nikt go sobie nie przyswoił. Ludzie nauczyli się tam czegoś innego, pod pewnymi względami równie cennego, a pod innymi nie. To potęga intuicji i mądrość empiryczna. Steve Jobs Isaacson, Walter 9788361428480:82

01.09.2012
Jak u wszystkich wielkich artystów, kanwą utworów Disneya był konflikt pomiędzy intelektem a uczuciem. Walt Disney - Czarny książe Hollywood Eliot, Marc 9788371635458:140

02.11.2012
Wyobraźmy sobie w myślowym eksperymencie człowieka, który nie jest niczym innym jak czystą ratio, wyłącznie rozumem i intelektem, absolutnie bezuczuciowym i zimnym. Dlaczego miałby on posiadać dzieci? Wiąże się to przecież z trudami, troską i wyrzeczeniami. Dlaczego miałby kochać? Jest to wszak tylko głupota. Dlaczego miałby słuchać koncertu czy też oglądać obraz? Jeśli przy tym niczego nie odczuwa, to sztuka do niego nie przemawia. Dlaczego miałby się odżywiać? Dlaczego miałby w ogóle żyć? Bez uczuć, bez burzy i naporu, wszystko to razem nie ma sensu. Ośmielam się wątpić, czy tego rodzaju „robot” byłby w ogóle zdolny sam siebie wprawiać w ruch i utrzymywać przy życiu. Życie systemów Szymański, Jan Maria 9788321407401:189_2

19.05.2013
Wkroczenie inteligentnej regulacji, przewidującej skutki działań i budującej logiczny model świata oparty na doświadczeniach zdobywanych metodą prób i błędów, wchodzi w kolizję ze światem automatycznej i konserwatywnej regulacji uczuć oraz opartych na nich odruchów. Toteż dla świata przeżyć ludzkich charakterystyczny jest dysonans wymagań „serca” i „umysłu”, życzeń i przewidywań. Życie systemów Szymański, Jan Maria 9788321407401:190

19.05.2013
Z gorących uczuć i zimnej logiki Życie systemów Szymański, Jan Maria 9788321407401:199

19.05.2013
Telepał się ciągle pomiędzy trzeźwym od czasu do czasu, ba, poważnym sposobem widzenia a niczym nie uzasadnioną wiarą. Byłem adiutantem Hitlera Below, Nicolaus Von 83-11-07767-3:347

09.09.2013
Wyobraźnia ludzka jest w niebezpieczny sposób ograniczona: właściwie sięga tylko po stereotypy. Moje życie, moje filmy Renoir, Jean 6315/K:52

19.09.2013
Jednak częstokroć praktyczne poświęcenie nieskomplikowanego umysłowo bohatera jest o wiele bardziej brzemienne w skutkach, niż błyskotliwy teoretyczny sarkazm inteligenta. THE FATE OF EMPIRES and SEARCH FOR SURVIVAL Glubb, John 0851581277080:5

25.02.2014
Ulubionymi instrumentami propagandy Lenina były film i plakat, czyli na owe czasy bardzo nowoczesne środki wyrazu. Służyły one manipulacji emocjonalnej, gdyż odwoływały się do sfer pozaracjonalnych. Resortowe dzieci Kania, Dorota; Targalski, Jerzy; Marosz, Maciej 9788364095092:293

04.06.2014
Wszyscy jesteśmy ludźmi i nasz rozum ustępuje przed lada odruchem uczuciowym. Każdy człowiek ma swój zapach i to decyduje o twoim stosunku do niego. Krąg pierwszy Sołżenicyn, Aleksander 9788307024950:112

07.09.2014
Animald are locked in perpetual present. They can learn from recent events, but they are easily distracted by what is in front of their eyes. Slowly, over a great period of time, our ancestors overcome this basic animal weakness. By looking long enough at any object and refusing to be distracted-even for a few seconds- they could momentarily detach themselves from their immediate surroundings. In this way they could notice patterns, make generalizations and think ahead. They had the mental distance to think and reflect, even on the smallest way.

These early humans evolved the ability to detach and think az their primary advantage in the struggle to avoid predators and find food. If connected them to the reality other animals could not access. Thinking on this level was the single greatest turning point in all evolution - the emergence of the conscious, reasoning mind.

Mastery Greene, Robert 9780143124177:7_2

23.10.2014
Najgłębsza przepaść dzieli w tym kraju nie biednych I bogatych, ale naród i intelektualistów. W swoim poglądzie na życie naród amerykański jest w przeważającym stopniu apolliński, natomiast tworzący „główny nurt” intelektualiści są dionizyjscy.

Znaczy to, ze naród jest zorientowany na rzeczywistość, zdrowy rozsądek I technologię (co intelektualiści określają jako podejście materialistyczne i właściwe klasie średniej); intelektualiści natomiast są zorientowani na emocje i panicznie poszukują drogi ucieczki przed rzeczywistością, z która sobie nie radzą, i przed cywilizacją technologiczną, która ignoruje ich uczucia.

Powrót człowieka pierwotnego Rand, Ayn 9788371509360:136

05.11.2016
W metafizyce Nietzschego Apollo jest symbolem piękna, porządku, mądrości i sprawności, czyli symbolem rozumu. Dionizos jest symbolem nietrzeźwości, lub raczej Nietsche utożsamia nietrzeźwość z tym, co Dionizos reprezentuje: z dzikimi, pierwotnymi uczuciami, orgiastyczną radością, z tym co stanowi ciemny, dziki, niepojmowalny element w człowieku; a zatem Dionizos jest symbolem emocji. Powrót człowieka pierwotnego Rand, Ayn 9788371509360:133

05.11.2016
Znowu wytłumaczyłem. Z tym samym skutkiem. Nie byli nieposłuszni; nie próbowali się przeciwstawić mojemu autorytetowi; po prostu nie rozumieli, więc w chwili, gdy rozbrzmiewał gwizdek, górę brał instynkt. Tak czy inaczej Cleese, John 9788378855521:113

23.08.2017