Spis cytatów ze względu na słowa kluczowe

Wygenerowano:
10.01.2018
13:49:38

Przejdz do: Spis ksišżek z linkami

Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Słowo kluczowe Liczba cytatów
! 143
!! - super cytat 29
aborcja 4
agresja 1
ahamkara 116
aktorzy 7
Ameryka 2
Amerykanie 1
anarchia 1
Anglicy 1
anomalie przyrodnicze 1
antropomorfizacja 2
apoptoza 1
archaea 1
artyœci 21
arystokratyzacja 27
atak na zasoby 2
Atlasi/Grabieżcy 39
atrakcyjnoœć fizyczna 1
autodynamizm 2
autorytet 17
bakterie 2
bankierzy 8
bankructwo 1
barbarzyńcy 1
bariera obiektywnej obserwacji 8
bariera przetwarzania informacji 3
bezpieczniacy 11
bezwładza 5
BFDS- Basic Factor for Dev. of Societies 31
biedni 3
Biedni / Bogaci 2
bilansowanie 33
bilans resergii 14
biokomputer 1
bogactwo 6
Bogactwo / Produktywnoœć 10
bolszewicy 6
Bóg 8
budżet 2
BWS - Born Written Software 1
cecha społeczna 8
cechy charakteru 36
Cechy Mistrza 9
cel 6
celna myœl 1
cel życia 2
cena 3
charakterystyka 7
charakterystyka kojarzenia 1
CHGS - charakterystyka grup społecznych 6
chłopi 2
Choroba czerwonych oczu 2
Chrystus 1
Ciekawostka 4
coaching 1
cui bono 10
cybernetyka 4
Cykl Glubba - Faza Intelektu 3
Cykl Glubba - Faza Pionierów 4
Cykl Rewolucji 6
cykl Tytlera 35
cywilizacja 5
czas 2
czujniki 1
czynniki ortogonalne 1
czynniki przeciwstawne 4
czynnik doboru 1
czynnik nieracjonalny 1
czynnik wiktoria 21
czynnik wpływu 1
czynnik wzrostu 1
CŻC - cykl życiowy człowieka 59
CŻF - cykl życiowy firmy 2
CŻP - Cykl Życiowy Przemysłu 1
Dawkins 1
dšżnoœć 22
dbałoœć o szczegóły 1
definiowanie 23
delegowanie zadań 4
delta te 1
demokracja 47
destruktory 2
Długofalowo / Krótkofalowo 5
dobro zło 3
doskonalenie 2
DRFZ - dobra rada fizyki życia 16
Druga Wojna Œwiatowa 1
dualizm 1
duch/ciało 3
duo-definiendum 0
duo-definientia 1
dwóch wygranych 2
dwuznacznoœć 1
dydaktyka 15
dyktatura 6
dylemat 5
dylemat ja/grupa 4
dylemat wolnoœci 1
Dylemat zarzšdzania 2
dyrektor 2
dyskusje 2
dzicy pierwotni 2
dzieci 4
dziedziczenie 1
dziennikarze 101
dziwy natury 2
edukacja 30
efektywnoœć 1
ekonomia 5
ekonomiœci 2
eksperci 9
Eksperyment 2,4,6 2
Eksperyment Calhoun'a 5
Eksperyment Jones'a 6
ekstremofile 1
elektorat 3
emergencja 3
emocje 18
emocje / rzeczywistoœć 7
epistemologia 1
etyka 1
Ewangelia 5
ewolucja 13
ewolucja biologiczna 20
ewolucjonista grupowy 2
ewolucyjny rozwój gatunku 4
faszyzm/komunizm 3
fazy poznania 4
Fenotyp / Genotyp 3
fizyka człowieka 56
fizyka firmy 114
fizyka wytłumaczenia 1
fizyka zjawisk 3
fizyka życia 63
Fizyka życia - aksjomat 1
generator komunikatów 2
geny 4
gerpedelucja 12
głód 15
głupota 4
gospodarka 5
gra 17
grabież 4
Gra - elementy charakterystyczne 21
gra ewolucyjna 3
grupa 24
grupa społeczna 1
grupowanie 1
GWG - Gra w grupie (PNWS) 58
hiperkompensacja 14
hipokryzja 3
Hipoteza S-nastu 10
historia 9
historia nauki 4
historycy 16
Hiszpanie 1
homo etatikus 8
homo (państwowikus) 4
HPA - Human Perception Apparatus 4
humaniœci 7
idea ekspansji 1
ideologia 14
II zasada termodynamiki 1
imperium 1
indoktrynacja 1
inflacja 33
informacja 12
inicjatory 5
innowacja 9
instytucja 3
integracja biedy 1
intelektualiœci 30
inteligencja 17
interdyscyplinarnoœć 1
interes własny / zasady uniwersalne 3
intuicja 7
inżynierowie 2
iteracje 4
IV zasada fizyki życia 2
I Prawo Fizyki Życia 4
I zasada fizyki życia 1
ja / grupa 38
kameleony 2
kanibalizm 1
kapitalizm/socjalizm 70
Kij/Marchewka 1
klasyfikacja 9
Klštwa wiedzy 8
kluczowy dylemat rzšdzenia 8
kłamstwo 14
komunikacja 31
komunikaty fałszywe 2
komunizm 62
konflikt 4
konflikt pokoleń 1
konformizm 5
konfrontacja zastosowania 6
konkurencja 12
konkursy 3
konspiracja 1
konstruktory 18
Konstruktor socjalizmu 7
kontrola państwowa 3
korzyœci komparatywne 2
korzyœć delta 1
kradzież 4
Kryterium obiektowoœci - iloczynowe 1
kryterium selekcji 7
krytycy 1
Ksišżę/biskup/lud 9
ksišżka 5
kultura 24
kumulacja niewinnych 1
legitymacja 1
lekarze 2
lenistwo 1
lewactwo 21
Libertarianizm 1
lider 77
logika 6
logistyka 2
losowoœć 3
łańcuch sukcesji 3
łańcuch sukcesji memetycznej 2
Magis 13
manipulacja 4
marketing 17
matrioszka ekonomi życia 3
Matrix 107
MCHEA 1
mechanizm budowania struktur 13
mechanizm lawinowy 2
mechanizm regulacji 1
mechanizm społeczny 3
mechanizm terroru 26
mechanizm totalitaryzmu 47
mechanizm wyboru 1
mechanizm wzmacniania korzystnych 1
mechanizm zapadki 6
media 148
medycyna 1
memy 29
metoda wyzysku społecznego 3
metoda zmiany parametrów 6
mężczyzna / kobieta 11
Miasto / Wieœ 7
miłosierdzie 1
mitologia 3
mitologia polityczna 2
mit / nauka 5
modelowanie 2
model bazowy - socjalizm 1
model podstawowy - ksišżę, biskup i lud 3
model podstawowy - model ogrodnika 2
model podstawowy - model wojny 1
model podstawowy - sprawowanie władzy 11
model społeczeństwa 2
moksza 1
monarchia 1
monopol 2
moralnoœć 13
morfogeneza 2
motywacja 19
motywanta 15
motywy ludzkiego działania 8
MSW - metody sprawowania władzy 1
multidyscyplinarnoœć 2
mutacje 3
My/Oni 2
myœlenie 17
myœlenie absolutne 8
myœlenie grupowe 2
myœlenie redukcjonistyczne 5
myœlenie systemowe 0
myœlenie teoriogrowe 2
nadawanie nazwy 2
nadšżnoœć 96
naœladownictwo 1
natłok komunikatów 9
natura człowieka uczciwego 91
natura rzeczy 7
nauczyciele 23
nauka 41
Nauka / Religia 6
naukowcy 145
naukowiec pasjonat 23
nawarstwieńce 8
negant 1
negocjacje 5
nepotyzm 1
Newton 1
Nieklasyfikowane 2
nieliniowoœć 15
Niemcy 3
niewolnictwo 2
niezawodnoœć 1
noœnoœć 12
NPPM - Naturalny Proces Prania Mózgów 1
nuda 1
obiekt 3
obiektywna obserwacja 10
obiekt ewolucyjnie samonoœny 1
obiekt nadšżny 4
obiekt żywy 5
obłuda 1
obrona instytucji 12
obrona przed władzš 2
obserwacja 18
ochrona rynku 1
Odkrycie naukowe 9
odpowiedzialnoœć 4
okupacja 1
opinia publiczna 2
optymalizacja 1
optymalizacja czerpania z zasobów 29
organizacja 1
ortogonalnoœć 3
Orwell 4
pamięć 9
państwo 57
państwo/obywatel 2
państwowe / prywatne 5
partactwo 1
partner / przeciwnik 1
pasja 2
pasja poznania 7
pienišdze 10
Pierwsze Prawo Fizyki Życia 1
pionier 7
piramida potrzeb 1
piramida społeczna 4
piramida władzy 15
planowanie przyszłoœci 1
PNWS -procesy naturalne wewnštrz systemu 6
poczęcie 1
podejmowanie decyzji 5
podklejenie 14
Podległoœć ludziom 1
Polacy 1
policjanci 2
politycy 108
Polska 3
popęd płciowy 1
popsor 7
populizm 2
poszukiwania dróg rozwoju 3
pożyczanie 1
PPZ - probabilistyczny paradoks zdarzeń 2
praca 7
praca zespołowa 2
pracownicy 1
pracownicy aparatu państwowego 18
pracownik budżetowy 2
Pracusie / Złodzieje 5
prawda 29
prawdopodobieństwo 2
prawnicy 30
prawo 18
prawo do pracy 1
prawo interesu 2
prawo pierwotne 5
prawo tłumu 11
presja na wyzysk społeczny 3
pretekst 1
proces 4
proces doskonalenia ewolucyjnego 14
proces nieuchronny 2
Producent / Nabywca 1
profesjonalizm 2
profil zachowań 12
profil zachowań społecznych 7
propaganda 49
prymus 1
przedsiębiorca kompradorski 1
przedsiębiorcy 26
przejmowanie władzy 1
przekaz informacji, tłumaczenie 1
przekomunikowanie 2
przelicznik równowagowy 3
przemoc 2
przestępstwo 2
przymiotniki 2
przymus 11
przymus współpracy 7
przypadek 4
przysłowia 1
przyszłoœć 3
przywileje 1
public relations 7
PWT - populacyjna walka taktyk 6
pytanie proste 1
rachunek populacyjny 25
racjonalizm 2
Redukcjonistycznie/Systemowo 3
reguła ochrony samego siebie 2
reguła odpowiedzialnoœci 3
reguła wynagrodzeń 1
Reguła Y.Duvernay 2
reinkarnacja 1
religia 128
Resergia 54
resergia promienista 1
resergia pusta 1
rewolucja 36
rodzina 1
Rolnicy 2
Rosja 6
roszczeniowcy 1
rozdzielenie władzy 1
rozkład normalny 9
rozmnażanie 1
rozpoznanie swój/obcy 2
rozprzestrzenianie się 4
Rozum / Emocje 17
rozwój firmy 5
rozwój mózgu 2
rozwój myœli 1
równowaga sił 1
rynek 1
rzšdzenie 19
samokształcenie 6
samouk 8
SBOP - samotny bojownik o prawdę 1
SDR - sztuka dobrej roboty 100
seks 1
selfickizm 2
skutecznoœć 5
służby specjalne 3
socjalizm 110
specjacja 5
sport 2
sportowcy 4
sprawiedliwoœć 1
sprzężenie zwrotne 22
stabilnoœć 1
stereotypy 7
sterowanie 1
Stopnie kompetencji 1
strach 2
strategia 6
stronniczoœć 4
struktura 2
strumienie populacyjne 3
survival 18
symbioza 2
syndrom atrakcji 1
syndrom czerwonych oczu 4
syndrom Kalego 7
Syndrom kontekstu 2
syndrom machiavellego 2
syndrom moja niemoc ich wina 2
syndrom nadwiedzy 3
syndrom pana Johna 3
Syndrom Pioniera 4
syndrom prometeusza 6
syndrom strużyny 1
system 21
Systemowoœć 1
system populacyjny zrównoważony 1
system społeczny 20
system strumieniowy 4
szczęœcie 3
szef 2
Szwajcaria 12
œmierć 2
œwiadomoœć 0
tajne służby 2
taktyka 29
taktyka struktury 2
taktyka von Celebrry 4
taktyka von Cezarra 3
taktyka von Groupalla 2
taktyka von Krezussa 1
taktyka von Neumanna 20
taktyka von Religgio 1
taktyka von Selffa 3
taktyka von Socialla 18
team building 43
teoria / praktyka 5
teoria gier 16
teoria systemów 4
teoria zbitej szyby 1
tłumaczenie się 1
toń 6
towarzystwo wzajemnej adoracji 2
traktaty 2
transakcja wymiany 1
trening 35
trójkšt korupcyjny 8
twierdzenie Actona 2
tworzenie 26
twórcy 11
twórczoœć 7
tyrania 27
uczciwoœć 1
uczenie się 13
umowy 2
urzędnictwo 61
USA 3
uzależnienie od Ÿródła resergii 2
vivacitas 1
walka 3
walka klas 5
walka taktyk 26
walka z instytucjš 1
warunki poczštkowe 1
wštpliwoœci autora 1
wewnętrzne / zewnętrzne 2
wiara 3
Wiara/Wiedza 1
wišzanie chemiczne 1
wišzanie jonowe 1
wišzanie kowalencyjne 1
widły ewolucji 2
wiek 3
wielka firma 1
wikłanie 1
wizja 2
wizja przyszłoœci 5
władza 191
wojna 32
wolnoœć 15
wolny rynek 51
WOS - wiedza o społeczeństwie 1
wódz 1
wpływanie na innych 3
Wrodzone / Nabyte 1
wsiowi / miastowi 2
współpraca 11
współzależnoœć 4
wss/pss 10
wszystko / nic 1
wychowanie 20
wygrana 2
wykorzystanie sytuacji 2
wyłuskiwanie gerpedelucyjne 3
wynagradzanie 1
wyróżnik ludzki 9
wystšpienia publiczne 1
w tempo 2
w zaparte 2
zaburzenie 5
zachowania wrodzone 5
zadanie 1
zadłużenie 1
zagłada 1
zależnoœć 1
zamiatanie pod dywan 1
zapadka 1
Zapadka Œw. Mateusza 5
zaradnoœć nachodcziwost' 20
zarzšdzanie 74
zasada 10
zasada korekty 4
zawrót głowy od sukcesu 3
zbydlęcenie 3
zdrada towarzysza 3
zezwierzęcenie 2
złoty œrodek 1
żołnierze 70
życie 9
Żydzi 14
żywe walczy 41
_nie klasyfikowane 2