Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:49

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

THE FATE OF EMPIRES and SEARCH FOR SURVIVAL

( Glubb, John )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
1 Drugim powodem jest to, że nawet w tych krótkich okresach czasu przyjmowany punkt widzenia podlega naszej próżności, zamiast obiektywności. Jeśli rozpatrujemy historię naszego kraju, długo rozpisujemy się o okresach, w których nasi przodkowie zaznawali pomyślności i sukcesów, ale pokrótce przechodzimy nad ich niedociągnięciami i porażkami. Nasi antenaci przedstawiani są, jako patriotyczni herosi, zaś ich wrogowie, jako zachłanni imperialiści lub zdradzieccy rebelianci. Jednym słowem nasza oficjalna historia to propaganda, a nie wszechstronne zgłąbienie tematu. historia

bariera obiektywnej obserwacji2 Fundamentalną prawdą jest to, że każdy wiek i każda kultura wywodzi się ze swoich poprzedników, sama dodaje swój wkład, po czym przekazuje to swoim następcom. Fizyka Człowieka

Fizyka Życia3

Inną cechą charakterystyczną okresu ekspansywnych pionierów jest ich gotowość do improwizowania i eksperymentowania. Nieskrępowani tradycjami, potrafią zastosować wszystko cokolwiek jest dostępne do własnych celów. Jeśli jedna metoda zawodzi, próbują czegoś innego. Nieograniczani przepisami, podręcznikami lub wiedzą książkową, jako metodę rozwiązania każdego problemu stosują wyłącznie działanie praktyczne.

pionier

nadążność

!! - super cytat

edukacja

skuteczność4
Chyba najniebezpieczniejszym produktem ubocznym fazy Intelektu jest narastanie podświadomego przekonania, iż ludzki umysł może rozwiązać każdy problem świata. A to nawet na najniższym poziomie spraw praktycznych jest wyraźnie nieprawdziwe. Dowolnie drobna ludzka aktywność – lokalny klub kręglarski, na przykład, lub damski klub lunchowy, wymagają dla przetrwania pewnej ilości poświęcenia i inicjatywy ze strony każdego z członków. W przypadku większej populacji – narodu - przetrwanie nacji opiera się na lojalności i poświęceniu obywateli. Złudzenie, iż sytuacja może być rozwiązana przez rozumową błyskotliwość, bez altruizmu czy wewnętrznego oddania jednostek, może tylko prowadzić do upadku.
Fizyka Firmy

kapitalizm/socjalizm

skuteczność

rządzenie

!! - super cytat5 Jednak częstokroć praktyczne poświęcenie nieskomplikowanego umysłowo bohatera jest o wiele bardziej brzemienne w skutkach, niż błyskotliwy teoretyczny sarkazm inteligenta. skuteczność

Rozum / Emocje6 Kiedy czytamy o historii naszych przodków, ich czyny opisane są jako chwalebne, zaś czyny obcych jako niegodziwe, tyrańskie lub tchórzowskie. Zatem nasza historia (intencjonalnie) nie bazuje na faktach. Jesteśmy emocjonalnie niechętni, by zaakceptować, iż nasi protoplaści mogli być niegodziwi lub postępować tchórzowsko.

Równocześnie istnieją "polityczne" szkoły historii, ukazujące karykaturalnie czyny minionych przywódców, w celu wspierania nowoczesnych ruchów politycznych. We wszystkich tych przypadkach historia nie ma na celu ustalenia prawdy, tylko stanowi element propagandy, oddany wspieraniu uwspółczesnej klasy rządzącej lub ukontentowaniu narodowej próżności.

historia

edukacja

bariera obiektywnej obserwacji