Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:43

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Od wiedzy do nauki. U źródeł nowożytnej filozofii przyrody.

( Palacz, Ryszard )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
5 Rankiem 1591 r. młody profesor matematyki Uniwersytetu w Pizie otoczony gronem współkolegów i studentów przygotowywał się do przeprowadzenia doświadczenia, które stało się przedmiotem podziwu zebranych tłumów. Za pomocą tego pokazu uczony chciał zakończyć zadawniony spór ze starą profesurą, która bardziej wierzyła tekstom Arystotelesa aniżeli temu co widziała na własne oczy. Młody Galileo, bo on był bohaterem tej sceny, postanowił spuścić z wieży dwie kule, z których jedna była sto razy cięższa od drugiej. Jednoczesny stuk spadających kul o podłoże dowiódł, że mimo różnego ciężaru kule spadały w jednakowym czasie. Tym samym Galileo odkrył pierwsze prawo ciążenia i wykazał fałszywość jednego z twierdzeń fizyki arystotelesowskiej. Dowiódł także, że jedynym źródłem postępu nauk jest nie wierne trzymanie się tekstu Arystotelesa czy innego autorytetu, ale obserwacja dostarczająca krytycznemu umysłowi materiału dla dalszego uogólnienia i weryfikacja tych wniosków w kolejnym doświadczeniu. naukowcy

eksperci