Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:45

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Podstawy życia

( Ganti, Tibor )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
17 "[…] jak mało zajmowaliśmy się logiką biologii, widać było na przykładzie konferencji na temat powstania życia. Zapanował całkowity chaos, kiedy była mowa o kryterium życia. Kilku referentów wywodziło, że nie jest już tak istotne, co nazywamy żywym, a co martwym. Według Stanleya jest kwestia gustu, czy wirusa uważamy za twór żywy czy nie. Cóż to oznacza, jeśli nie całkowity krach aparatu logicznego współczesnej biologii?" RYŻKOW definiowanie

naukowcy36 Autor niniejszej książki w jednej z wcześniejszych prac: "[…] życie należy traktować jako proces. Proces ten zachodzi w specjalnym odwracalnym układzie reakcji, który w danych warunkach jest niestabilny termodynamicznie i który stan ten utrzymuje za cenę samorzutnego pobierania materiałów odżywczych i energii". życie47 Liczne przykłady z dziejów nauki dowodzą, że każde nowe odkrycie bardzo łatwo przyjmuje się w opinii publicznej, jeśli nie jest sprzeczne z powszechnymi poglądami, ale niezgodne z takimi poglądami fakty są zwykle przyjmowane z niedowierzaniem, choćby były poparte cała masą dowodów. Najdobitniejszym tego przykładem jest darwinowska teoria ewolucji, która jeszcze dziś, po 100 latach, spotyka się ze sprzeciwem lub ironią mimo niezliczonych niezbitych dowodów. głupota

profil zachowań106 (Tym, którzy się dziwią takim wstępnym usprawiedliwieniom, zdradzę, że mniej więcej tylu oponentów zarzucało mi, że teoria chemotonu jest tylko skomplikowanym formalizmem matematycznym bez związku z rzeczywistością biologiczną, ilu twierdziło, że jest to tylko biologiczna bajeczka, bo nie zastosowałem w niej metod współczesnej matematyki np. teorii mnogości). wątpliwości autoraUżyte w rozdziale 3