Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:37

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Iacocca Autobiografia

( Iacocca, Lee )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
50 że błędy robi każdy. Kłopot z tym, że większość ludzi nie umie się do nich otwarcie przyznać. Gdy facet coś spieprzy, nigdy nie uzna tego za własny błąd, nawet jeśli może temu jakoś zaradzić. Będzie próbował obarczyć winą swoją żonę, kochankę, dzieci, psa, pogodę - ale nigdy siebie. Jeśli więc ty coś spieprzysz, nie usprawiedliwiaj się przede mną, tylko spójrz w lustro - dopiero potem przyjdź do mnie. Ahamkara58 Ilekroć ktoś z moich ludzi ma jakiś pomysł, proszę go, by wyłożył swą koncepcję na piśmie. zarządzanie58 żeby nigdy nie podejmować ważnej decyzji, nie mając do wyboru co najmniej dwu równorzędnych wariantów rozwiązań. zarządzanie63 Co trzy miesiące każdy kierownik zasiada ze swym bezpośrednim zwierzchnikiem do przeglądu wyników minionego okresu i wytyczenia celów na następny kwartał. Po uzgodnieniu zamierzeń kierownik formułuje je na piśmie, a zwierzchnik składa swój podpis. Zgodnie z zasadą przejętą przeze mnie od McNamary dyscyplina w pisemnym określaniu zadań jest pierwszym krokiem do ich realizacji. W rozmowie można zawsze wplątać się w pustosłowie i nonsensy, nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Natomiast w wyrażaniu myśli na piśmie jest coś, co zmusza do zajęcia się konkretami. W ten sposób trudniej jest oszukać samego siebie bądź kogoś innego. zarządzanie68 Są sytuacje, kiedy nawet dobry menedżer zachowuje się jak mały chłopczyk z wielkim psem, usiłujący zorientować się, dokąd właściwie pies chce go poprowadzić. zarządzanie71 Zacznij więc od scharakteryzowania tego, co zamierzasz im powiedzieć. Potem im to powiedz. Na koniec wszystko podsumuj. Od tej zasady nigdy nie odstępuję. zarządzanie72 Pragnąłbym jeszcze, by powstał instytut, w którym uczono by sztuki słuchania. Przecież szef powinien równie dobrze umieć mówić, jak i słuchać. Zbyt wielu zaś nie potrafi sobie uświadomić, że autentyczne porozumienie między ludźmi polega na wymianie myśli w obu kierunkach. zarządzanie

komunikacja73 Podwyżka wynagrodzenia powinna z reguły zbiegać się z rozszerzeniem zakresu obowiązków. Dostając nagrodę, pracownik jest w dobrym nastroju, i to jest stosowny moment, by przekonać go, że powinien pracować jeszcze lepiej. zarządzanie75 Jednak głównym powodem nieosiągnięcia sukcesu przez zdolne jednostki jest ich nikła współpraca z innymi ludźmi. team building77 Świadomość własnej wartości może być mocna, albo wielka; ta druga często prowadzi do samozniszczenia. Ahamkara78 Kluczem do sukcesu nie jest bowiem informacja, lecz ludzie. zarządzanie80 A prawda wygląda tak, że sprzedać można tylko to, co ludzie chcą kupić. Fizyka Firmy182 Zrozumiał on, że przemysł - a więc również Ford Motor Company - może odnosić prawdziwe sukcesy wówczas, jeśli jego klientami staną się ludzie pracy, a nie tylko bogacze. Fizyka Firmy187 Każdy członek zespołu musi przecież rozumieć, na czym polega jego zadanie i jak się ono wiąże z zadaniami wykonywanymi przez pozostałych. team building187 On był może nawet w stanie wymyślić świetne rozwiązanie techniczne, które pozwoliłoby nam zaoszczędzić masę pieniędzy, mógł też zaprezentować doskonałą nową linię nadwozia. Był tylko jeden problem: on nie wiedział, że ludzie z produkcji nie potrafią tego zbudować. A dlaczego? Bo nigdy z nimi o tym nie rozmawiał. Fizyka Firmy226 Kiedy jednak jest kryzys, nie ma czasu na studia. Trzeba spisać na kartce dziesięć spraw, absolutnie niezbędnych do załatwienia, skupić się na nich i zapomnieć o wszystkich innych. Fizyka Firmy