Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:37

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

In Order to Live. A North Korean Girl's Journey to Freedom

( Park, Yeonmi )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
3 Nort and South Koreans have the same ethnic backgrounds, and we speak the same language - except in the North there are no words for things like "shopping malls", "liberty", or even "love".

Koreańczycy z Północy i Południa mają to samo pochodzenie etniczne i mówimy tym samym językiem – z tym tylko, że na Północy nie ma słów na takie rzeczy jak „centrum handlowe”, „wolność”, a nawet „miłość”.

definiowanie

nadawanie nazwy3 The hunger had become unbearable; I was willing to risk my life for the promise of a bowl of rice przymus

survival21 He was born in North Korea, where […] hard work guarantees you nothing but more hard work and a constant struggle to survive. socjalizm