Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:48

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

The 33 strategies of WAR.

( Greene, Robert )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
-15 W chwili gdy zaczynasz mysleć o osiagnięciu celu – zaczynasz używać strategii. strategia

nadążność1020 In war, strategy is the art of commanding the entire military operation. Tactics, on the other hand, is the skill of forming up the army for battle itself and dealing with the immediate needs of the battlefield. Most of us in life are tacticians, not strategists.

Strategia wojenna to sztuka dowodzenia całością operacji wojskowej. Taktyki to elementy charakterystyczne strategii, natomiast akcje to natychmiastowe działania wynikające z potrzeb bieżących pola walki. Większość z nas koncentruje się na akcjach i nie dochodzi do poziomu myslenia strategicznego.

strategia

taktyka

Ahamkara

myślenie absolutne