Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:38

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Języki świata i ich klasyfikowanie

( Majewicz, Alfred F. )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
10 Pominąwszy niuanse, można stwierdzić istnienie trzech podstawowych typów klasyfikowania języków:
  • klasyfikacja genetyczna
  • klasyfikacja geograficzna klasyfikacja typologiczna
Ogólnie rzecz biorąc, klasyfikacja genetyczna (często zwana historyczną) grupuje języki w rodziny językowe oraz jednostki wyższego i niższego rzędu ze względu na ich pokrewieństwo językowe, przy czym za pokrewne uważa się języki pochodzące bezpośrednio lub pośrednio od wspólnego przodka – prajęzyka.

Klasyfikacja geograficzna grupuje języki w ligi językowe oraz cykle językowe ze względu na pokrewieństwa strukturalne wynikające niekoniecznie z pokrewieństwa językowego, a z długotrwałych wzajemnych kontaktów międzyjęzykowych na określonym obszarze geograficznym. Cykle językowe są właściwie ligami lig językowych i pokrywają się z określonymi, terytorialnie najczęściej rozległymi, obszarami kuli ziemskiej, jak Azja Południowo-Wschodnia, Afryka, obie Ameryki i Azja Północno-Wschodnia, Europa i Bliski oraz Środkowy Wschód, Oceania z Nusantarą i wyspami na północ z wyłączeniem Archipelagu Japońskiego itp. Należy tu zaznaczyć nieco inne traktowanie cyklu językowego przez T. Milewskiego, który wyróżnił tylko cztery takie cykle (cf Milewski 1967:154)

Klasyfikacja typologiczna grupuje języki w typy językowe ze względu na podobieństwo pewnych cech struktur języków niekoniecznie wynikające z powiązań genetycznych czy geograficznych. Klasyfikacje typologiczne są rozliczne i zależą od cechy aktualnie ustawionej jako kryterium. W odróżnieniu od od klasyfikacji genetycznej i geograficznej, klasyfikacje typologiczne nie porównują całych systemów językowych, a jedynie wybrane, w danym momencie podstawowe ich elementy czy cechy.

klasyfikacja

rachunek populacyjny