Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:47

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Strategia. Wprowadzenie do teorii gier.

( Watson, Joel )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
47 Jednym z celów teorii gier jest pomoc w zrozumieniu strategicznych elementów różnych sytuacji ekonomicznych i społecznych za pomocą formalnych modeli. Takie sytuacje w szczególności mają związek ze strukturą rynku, zawieraniem kontraktów, konkurencją między przedsiębiorstwami, wewnętrzną organizacja firm, przetargami i w ogóle relacjami międzyludzkimi. Wszystkie takie sytuacje są zbyt skomplikowane, żeby zbadać je w sposób kompletny. Z tego powodu, dla konkretnej sytuacji próbujemy wyodrębnić podstawowe opisujące ją cechy i przedstawić w modelu, z konieczności uproszczonym, opisanym jako gra. […] Model będzie odpowiednim miejscem do badania zachowań uczestników zdarzeń i zapewni nam sposoby katalogowania i uwzględniania sił ekonomicznych działających w świecie.

W naszych teorio-growych wysiłkach możemy zabiegać o różne cele: zrozumieć i wyjaśnić, dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują przewidzieć, jak ludzie mogą się zachować w konkretnych sytuacjach i doradzić, jak powinni się zachować w pewnych sytuacjach.

teoria gier