Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:39

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Ludobójstwo Francusko-Francuskie, Wandea Departament Zemsty

( Secher, Reynald )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
33 Bardziej jeszcze niż odległy król oskarżana jest głównie administracja. Zarzuca się jej otwarcie, że popiera rozwój nowych nierówności i nowych przywilejów oraz wzmacnia stare. Wytyka się jej również brak rozsądku. Jeszcze poważniej brzmią oskarżenia o prowadzenie polityki systematycznych represji i karania wszelkiej inicjatywy.

Ludzie postrzegają administrację jako strukturę niezbędną nowemu państwu do osiągnięcia jego centralistycznych zamiarów. Administracja określana jest jako „pożeracz pieniędzy, pracy i ludzi, nic nie dający w zamian”. Ten jej żarłoczny apetyt przejawia się głównie we wszystkim, co dotyczy opodatkowania, robót przymusowych i milicji.

urzędnictwo

władza75 Ku wielkiemu przerażeniu ludności dzieci nie są chrzczone. Pogrzeby odbywają się bez właściwej ceremonii, w obecności zakrystianina lub tylko grabarza; są rejestrowane przez mera lub jego zastępcę, w rejestrze stanu cywilnego, z adnotacją: „z braku księdza w tej parafii”.

Ta niepewna sytuacja nie trwa długo. Jacyś zwykli obywatele postanawiają zrobić użytek z edyktu wydanego w listopadzie 1787 r., zezwalającego niekatolikom potwierdzać niektóre ważne czynności życiowe. Z drugiej strony braki wśród księży są szybko uzupełniane – zaprzysiężeni księża [deklarujący lojalność ludziom władzy – przyp. JF] szybko przejmują ich obowiązki.

podklejenie97 Pośpieszcie więc z pomocą i wywiążcie się z danych nam obietnic, że będziecie nas bronić w potrzebie. GWG - Gra w grupie (PNWS)136 Pierwsze represje są więc tym bardziej bezlitosne, że według decyzji generałów i komisarzy ludowych ograbienie więźnia przysługuje tylko tym, którzy go zadenuncjowali lub zatrzymali. Mieszkańcy wyciągali stąd wniosek, że nie mają nic do stracenia – że trzeba wszystkich „bandytów” ogołocić ze wszystkiego. mechanizm totalitaryzmu

podklejenie137 Ustawa z 12 frimaire postanawia, że wszystkie osoby, znane jako buntownicy z Wandei i szuani [zbuntowani chłopscy uczestnicy powstań w okresie rewolucji francuskiej, jakie wybuchły w Bretanii i departamencie Mayenne – przyp. JF], które złoża broń w ciągu miesiąca od opublikowania niniejszej ustawy, nie będą niepokojone ani poszukiwane z tytułu udziału w buncie. Ustawa ta nie jest pozorną amnestią – obarczeni obowiązkiem jej wykonywania niosą słowa pokoju i pocieszenia: „Przybywamy do was w imieniu Konwentu Narodowego, aby mówić o miłosierdziu i człowieczeństwie. Jeśli więzy krwi i przyjaźni nie zostały jeszcze całkowicie zerwane, jeśli kochacie jeszcze swój kraj, jeśli wasz powrót w rodzinne strony jest szczery – nasze ramiona są otwarte, będziemy znów jak bracia.”.

Także inne deklaracje władzy zapewniają, że generałowie mają obowiązek respektować ten ustawowy nakaz. Jest to perfidna propaganda, gdyż właśnie w tym czasie „piekielne komuny” rozpoczynają – 17 stycznia – zagładę całego regionu. Wobec niemal nieuniknionej śmierci jedyną szansą na przeżycie staje się powstanie, ta spontaniczna akcja może wesprzeć opór możliwy jeszcze w południowej części regionu.

władza

mechanizm totalitaryzmu

propaganda143 „Wczoraj kazałem spalić wszystkie wiatraki, jaki wypatrzyłem… Dzisiaj mogę kazać spalić, bez żadnego ryzyka, trzy czwarte miasta Maulevrier.”. [Tłumiący powstanie w Wandei generał Jean Alexandre Caffin] mechanizm terroru

rewolucja

żołnierze179 Północno-zachodnie ziemie Deux-Sevres przeszły prawdziwą rewolucję rolniczą. Prefekt Dupin wyjaśnia to faktem, że w 1776 r. wprowadzono tam swobodny obrót zbożem: „Dzięki temu rolnik porzuca swą gnuśność i uprawia teraz pola od dawna leżące odłogiem. Uprawia nawet jałowe ugory; znikają lasy i pozarastane winnice. Uprawa zbóż daje pieniądze i wszędzie, gdzie się da, uprawiają zboże; pod pług idą wszystkie ziemie dostatecznie wysoko położone, żeby nie zalewały ich wody rzeki. Wystarczyło 6 lat, by zmieniło się oblicze tej ziemi; to najwspanialszy okres pomyślności tych stron.”. wolny rynek186 Państwo mówi, że rabunek jest zabroniony, ale przecież jest bezkarny. państwo

Matrix

władza

!! - super cytat

rządzenie