Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:34

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Dziennikarski warsztat językowy

( Fras, Janina )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
7 Pisanie jest nie tylko umiejętnością, jest także sztuką, której opanowanie wymaga zaangażowania i pracowitości, koncentracji i dyscypliny. Lekkość pióra, czyli łatwość i szybkość pisania, swoboda w posługiwaniu się całym bogactwem środków językowych oraz gatunków dziennikarskich, to niewątpliwie rodzaj talentu, nie każdemu dany „dar niebios”; to jednak także – ku pocieszeniu tych nieobdarowanych – rezultat ćwiczeń i wytrwałej pracy nad tekstem. Pisanie jest więc umiejętnością, której można się nauczyć i którą warto ciągle doskonalić. Dar pisania doskonałych, gotowych do publikacji tekstów – na poczekaniu i bez przygotowania – mają nieliczni. Dla większości pisanie jest mniej lub bardziej długotrwałym i złożonym procesem: od pomysłu, planu, szkicu tekstu, poprzez jedną, kilka, nawet kilkanaście wersji roboczych (i tyleż korekt), do tekstu finalnego. iteracje

dziennikarze

trening