Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:40

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Mentalność antykapitalistyczna

( Mises, Ludwig Von )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
16 Dość często porównuje się przedsiębiorców i kapitalistów w ekonomii rynkowej do arystokratów w społeczeństwie stanowym. Podstawą tego porównania jest stosunkowa zamożność obu grup, w przeciwieństwie do stosunkowej biedy innych. Jednakże, powoływanie się na tę metaforę daje złudzenie, że nie ma zasadniczych różnic między majętnością arystokratów, a zamożnością „burżuazji” lub kapitalistów. Majętność arystokratów nie jest zjawiskiem rynkowym, lecz wywodzi się ona głównie z podbojów i hojności zwycięzcy. Kresem tych majętności i zamożności może być ich unieważnienie przez dawcę, zabranie przez innego zwycięzcę, lub też ich roztrwonienie. Feudał nie zaopatruje konsumentów w dobra i dlatego obojętne mu są opinie gminu. Przedsiębiorcy i kapitaliści natomiast zawdzięczają zamożność swym klientom. Tracą ją w momencie gdy ktoś inny zaopatruje klientów lepiej i taniej niż oni sami. Atlasi/Grabieżcy

Bogactwo / Produktywność19 Tym co się liczy w ramach rynkowej gospodarki nie jest akademicka ocena wartości, ale praktyczne wartościowanie dokonywane przez ludzi, wyrażające się w kupowaniu lub w powstrzymywaniu się od zakupów. wolny rynek

Atlasi/Grabieżcy19 Kapitalistyczna demokracja rynku nie wynagradza ludzi na zasadzie ich „prawdziwych” zalet, wrodzonych wartości, czy moralnych walorów. Nie ocena zasług człowieka oparta na „absolutnej” zasadzie sprawiedliwości zapewnia większe czy mniejsze powodzenie, lecz jego ocena przez innych ludzi, którzy stosują wyłącznie miarę swych własnych potrzeb, życzeń i celów. Jest to właśnie dokładnie to co oznacza demokratyczny system rynkowy. Konsumenci są wszystkim – oni są władcami i chcą być zadowalani. kapitalizm/socjalizm23 Ludzką naturą jest, że każdy jest skory do przeceniania swych własnych wartości i zasług. Ahamkara24 Człowiek dotknięty niepowodzeniem szuka kozła ofiarnego, by poprawić swoje samopoczucie i odzyskać wiarę we własne możliwości. Próbuje więc wytłumaczyć sobie, że to nie on ponosi winę za klęskę. Nie jest przecież mniej zdolny, wydajny i pracowity od tych, którzy z nim wygrali. Niestety ten niegodziwy porządek społeczny nie wynagradza najbardziej zasłużonych ludzi; koronuje natomiast nieuczciwych, łajdaków, oszustów, wyzyskiwaczy, ludzi bezwzględnych i bez skrupułów. To jego prawość spowodowała niepowodzenie. Był on zbyt uczciwy by stosować podłe chwyty, dzięki którym rywalom powiodło się w osiągnięciu wyższej pozycji. W kapitalizmie człowiek jest zmuszany do wyboru między prawością i biedą z jednej strony, a złem i bogactwem z drugiej. On sam, Bogu dzięki, wybrał pierwsze rozwiązanie, odrzucając tym samym drugie. Ahamkara

Konstruktor socjalizmu25 Cierpienia sfrustrowanej ambicji są charakterystyczne dla ludzi żyjących w społeczeństwie, w którym istnieje równość wobec prawa. Nie są one spowodowane tą równością, ale faktem, że w takim społeczeństwie nierówność ludzi pod względem zdolności intelektualnych, siły woli i zdolności realizatorskich staje się widoczna. Przepaść między tym, czym ktoś jest i co osiąga, a tym co myśli o swoich zdolnościach i osiągnięciach, jest ujawniana bezlitośnie. Marzenia o „sprawiedliwym świecie”, który by traktował człowieka według jego „prawdziwej wartości” są ucieczką tych wszystkich, którzy są dotknięci brakiem znajomości siebie. Konstruktor socjalizmu27 Nienawiść inteligenta do kapitalizmu jest tylko maską jego zawiści żywionej wobec kolegów, którym się lepiej powiodło. intelektualiści32 To było ich jedyne doświadczenie – doświadczenie urzędnika, który wypełniał formularze i blankiety, przepisywał listy, notował cyfry w księgach i wprowadzał dokumenty do akt. I to było również jedyne Źródło wiedzy na temat funkcjonowania i działalności przedsiębiorstw. politycy38 Nie znając natury zasad rządzących działalnością przedsiębiorstw i rynku są oni – podobnie jak Marks – przekonani, że kapitał przynosi zysk automatycznie. politycy45 W efekcie własnej ignorancji ludzie przypisują poprawę warunków ekonomicznych postępowi nauk przyrodniczych i technologii. Ahamkara48 Charakterystyczną cechą gospodarki rynkowej jest fakt, że poprawia ona byt biernej większości ludzi dzięki wysiłkom trzech grup: oszczędzających, inwestujących w środki produkcji i opracowujących nowe metody ich zastosowania. wolny rynek51 Idee rewolucjonistów zyskały jednak uznanie u większości ignorantów, działających wyłącznie pod wpływem silnych namiętności: zazdrości i nienawiści. Ahamkara

Konstruktor socjalizmu53 Dziś rządy, partie polityczne, nauczyciele i pisarze, wojujący ateiści na równi z chrześcijańskimi teologami są jednogłośni w odrzucaniu ekonomii rynkowej i wynoszeniu pod niebiosa zalet wszechwładnego państwa. Obecne młode pokolenie jest wychowywane w środowisku zafascynowanym ideami socjalizmu. Konstruktor socjalizmu54 Są socjalistami, ponieważ wierzą, że socjalizm polepszy ich warunki bytu, a nienawidzą kapitalizmu, ponieważ wierzą, że ich krzywdzi. Ahamkara

Konstruktor socjalizmu55 Zgłębianie tajników ekonomii nie jest obowiązkiem każdego, ale od ludzi, którzy publicznie wypowiadają się na temat różnic między kapitalizmem a socjalizmem, należałoby wymagać podjęcia studiów w tej dziedzinie. Jeżeli tego nie czynią, ich wywody noszą wszelkie znamiona ignorancji. politycy59 Twórca oryginalny nie powinien oczekiwać, że utrzyma się ze sprzedaży swych dzieł. twórczość60 czytelnik utożsamia się zazwyczaj z postacią detektywa Ahamkara63 W procesie socjalizowania się społeczeństwa wolność autorów stopniowo zanika. Z dnia na dzień coraz trudniejsze staje się opublikowanie książki lub artykułu o treści, która nie podoba się rządowi lub silnym grupom nacisku. Heretycy nie są likwidowani jak w Związku Sowieckim, a ich książek nie pali się jak za czasów i z rozkazu inkwizycji. Nie trzeba nawet wprowadzać cenzury. „Postępowcy” mają skuteczniejszą broń do dyspozycji. Ich głównym narzędziem opresji jest bojkotowanie autorów, wydawców, redaktorów, sprzedawców książek, drukarzy, ogłoszeniodawców i czytelników. socjalizm66 Kapitalizm służy tylko realizacji interesów wiecznie nienasyconych wyzyskiwaczy i skazuje masy porządnych ludzi na postępujące zubożenie i degradację. Jeżeli big boy, zwany Państwem, poskromi chciwych kapitalistów, to ludziom będzie się wiodło dobrze. Na szczęście, powiadają „postępowcy”, żadne intrygi, a nawet brutalność okazywana przez „ekonomicznych monarchów”, którzy zaprzedali duszę diabłu, nie mogą zdławić ruchu reform. Nadejście ery centralnego planowania jest nieuniknione. Przyniesie ona wszystkim dostatek i obfitość dóbr. Gorliwi zwolennicy przyspieszenia tej wielkiej przemiany nazywają siebie postępowcami właśnie dlatego, że ich działania zgodne są z niezbadanymi prawami historycznej ewolucji. Konstruktor socjalizmu73 Wszystko, co złe, pochodzi od burżuazji, a wszystko, co dobre i wzniosłe, przypisywane jest proletariatowi. socjalizm

propaganda

Konstruktor socjalizmu94 jak ograniczyć prerogatywy tych, którzy piastują urzędy państwowe, aby nie nadużywali swej władzy i nie zamieniali innych ludzi w niewolników? kluczowy dylemat rządzenia97 Człowiek inteligentny winien widzieć, że socjaliści, komuniści i zwolennicy gospodarki planowej dążą do obalenia wolności indywidualnej i ustalenia państwowej wszechwładzy. Przeważająca większość inteligencji socjalistycznej była jednak i jest nadal przekonana, że walcząc o socjalizm, walczy o wolność. Nazywała siebie kiedyś lewicowcami i demokratami, a obecnie chce występować jako liberałowie. kapitalizm/socjalizm102 W gospodarce planowej brakuje im takich możliwości. To władze określają zajęcie każdego człowieka. Wola przełożonych awansuje człowieka na lepsze stanowisko lub odmawia mu takiego awansu. Jednostka zdana jest całkowicie na łaskę tego, kto ma władzę. W kapitalizmie natomiast każdy ma prawo współzawodniczyć z innymi. Jeśli sądzi, że ma możliwości zaopatrywania ludzi w jakiejś dziedzinie taniej lub lepiej, niż czynią to inni, może próbować. Brak funduszy nie powinien go zniechęcać, gdyż kapitaliści wciąż poszukują ludzi, którzy potrafią gospodarować ich funduszami w jak najkorzystniejszy sposób. Wyniki działalności przemysłowo-handlowej zależą jedynie od reakcji klientów, którzy kupują to, co najbardziej lubią. wolny rynek104 Nie ma potrzeby podkreślania, że podstawowym argumentem przemawiającym na korzyść kapitalizmu a przeciw socjalizmowi jest fakt, że socjalizm musi koniecznie odebrać resztkę wolności indywidualnej i przekształcić wszystkich ludzi w niewolników służących tym, którzy są u władzy. Socjalizmu nie można zrealizować jako systemu ekonomicznego, ponieważ społeczeństwo socjalistyczne nie opierałoby się na rachunku ekonomicznym. Dlatego socjalizm nie może być uważany za system ekonomicznej organizacji społeczeństwa, lecz tylko za metodę rozkładu współdziałania społecznego przez wprowadzanie nędzy i chaosu. kapitalizm/socjalizm105 Droga do osobistego sukcesu była dla ludzi wywodzących się z ludu zawsze zamknięta; mogli oni robić karierę najwyżej służąc władcom. system społeczny108 Powstanie licznej klasy powierzchownie myślących intelektualistów jest jednym z najmniej pożądanych zjawisk wieku nowoczesnego kapitalizmu. Są oni dokuczliwi i sieją wokół zamęt. Nikt by na tym nie stracił, gdyby ich działalność ukrócono. Wolność jest jedna dla wszystkich. intelektualiści108 Arogancja literatów i cyganerii określa działalność ludzi interesu mianem prymitywnego robienia pieniędzy. Tymczasem na ogół przedsiębiorcy i organizatorzy wykazują więcej zdolności umysłowych niż przeciętny pisarz czy malarz. Niższość wielu intelektualistów przejawia się właśnie w niedocenianiu intelektualnej sprawności potrzebnej do zorganizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa. intelektualiści

przedsiębiorcy112 Ludzie muszą walczyć o coś pozytywnego, a nie tylko odrzucać zło, jakiekolwiek by ono nie było. Muszą bez zastrzeżeń aprobować program ekonomii wolnorynkowej. system społeczny112

[…] zwalczają […] system […], w którym sami nie dzierżą steru. Chcieliby stworzyć system […], w którym rządziliby oni sami i ich najbliżsi przyjaciele.

politycy

!! - super cytat

PPCKS - Powszechne Prawo Ciążenia Ku Soc

dziennikarzeTa myśl chyba najlepiej oddaje istotę polityków