Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:47

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Słownik bakterii

( Mizerski, Witold; Bednarczuk, Beata; Kawalec, Magdalena )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
190 Pseudomonas aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej) jest mało wrażliwa na większość antybiotyków, gdyż tylko nieliczne przechodzą przez jej błonę zewnętrzną i komórkową. Ogranicza przepuszczlność swej błony zewnętrznej dla antybiotyków wskutek mutacji w genach kodujących białka porynowe (stanowiące pory w błonie), a także nabywając geny kodujące białka aktywnie usuwające leki z komórki bakterii.
Jest w dodatku niewrażliwa na niektóre środki dezynfekcyjne. Przeżywa w roztworach do odkażania zawierających chloroheksydynę i czwartorzędowe sole amoniowe. Izolowano ja nawet z płynów do odkażania będących roztworami związków fenolu, które wykorzystywała jako źródło węgla i energii m. in. węglowodory nasycone, naftalen, toluen, ksyleny, salicylany, kamforę i nikotynę. Ma bardzo małe wymagania pokarmowe, jest natomiast nieodporna na niskie pH i wysuszenie.
bakteriePrzykład odporności tzw. zwykłej bakterii