Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:43

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

NONZERO, Logika ludzkiego przeznaczenia

( Wright, Robert )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
28 To są funkcje o sumie niezerowej, a szczególnie ta ostatnia. W dzielenie się danymi, w przeciwieństwie do dzielenia się żywnością czy narzędziami, nie są wpisane żadne koszty. Jeżeli znasz miejsce, gdzie jest nadmiar orzeszków pinii, którego twoja rodzina nie będzie w stanie zużyć, podzielenie się tą informacją z przyjacielem nic cię nie kosztuje. Tak samo, jeśli znasz legowisko jadowitych węży. Oczywiście, czasami przekazywanie informacji może wiązać się z kosztami (jeśli ilość orzeszków nie przekracza potrzeb twojej rodziny). Jednak dane często nic kosztują, lub bardzo niewiele, a przynoszą wymierne zyski. Wymienianie informacji jest jedną z najstarszych form interakcji o sumie niezerowej. Ludzie, z samej swojej natury, zbierają się, aby wspólnie stworzyć społeczny system przetwarzania informacji i zbierać w ten sposób pozytywne sumy. Fandango, konferencja akademicka i Internet są, na pierwszy rzut oka, odmiennym wyrazem tej samej głębokiej siły. komunikacja

informacja100 Ludzie z natury dążą do najwyższego statusu, jaki mogą osiągnąć w danych warunkach, i akceptują przywództwo tylko dopóty, dopóki ono służy ich interesom. Kiedy tak nie jest, zaczynają wyrażać swoje niezadowolenie. natura człowieka uczciwego110 Ewolucjoniści kulturowi nazywają rolnictwo postępem w „technologii energii” – w sposobie, w jaki ludzie wydobywają energię z przyrody. I to prawda. Resergia126 We współczesnych czasach stale pomstuje się na pieniądze. Niektórzy uważają je za narzędzie służące do ucisku poniewieranych. Jednak w historycznej perspektywie pieniądze wydają się raczej narzędziem wyzwolenia od ucisku. Ożywiwszy gospodarkę rynkową, pieniądz stał się alternatywą gospodarki nakazowej, zdominowanej przez „piśmienne” elity. Jeżeli już ktoś ma dysponować technologią informacji ekonomicznej w twoim imieniu, to najlepiej będzie dysponować nią samemu. Pieniędzy w rzeczywiście poręcznej postaci – łatwych do przenoszenia i ogólnie uznawanych monet – nie było aż do siódmego wieku p.n.e. Jeśli nie uważasz, że monety były dużym krokiem do przodu, to pomyśl o tym, jak całe wieki wcześniej Homer opisywał wartość zbroi Glaukosa, która warta była sto wołów, w porównaniu z marną zbroją Diomedesa, wartą jedynie dziewięć wołów. (Wyobraźcie sobie sklep ze zbrojami podczas przedświątecznego szału zakupów). W rzeczy samej, nawet przed pojawieniem się monet starożytne państwa zmierzały do wprowadzenia prawdziwej, choć jeszcze niezbyt wygodnej, waluty. W Mezopotamii używano w tym celu jęczmienia lub odważanego srebra, w Egipcie pszenicy, Aztekowie zaś używali ziaren kakao. Kiedy tych produktów zabrakło, można było stosować staroświecki system wymiany. pieniądze157

Mimo wszystko warto zwrócić uwagę na fakt, jak wiele powszechnie wysuwanych przyczyn upadku Rzymu to skazy na niezerowej sumowalności:
  1. Sztucznie zamrożony rynek pracy;
  2. Coraz bardziej niesprawiedliwy system prawny;
  3. Korupcja wśród wysokich urzędników przy rozporządzaniu publicznym dobrem;
  4. nadmierne podatki i taryfy, podyktowane kosztami utrzymania imperium, które pasożytowało na swoich poddanych
to wszystko osłabia tkankę wspólnie odnoszonych korzyści, która jest spoiwem dobrze zarządzanych społeczeństw.

 

cykl Tytlera

MSW - metody sprawowania władzy

Typowe Instrumenty Rządzenia

!! - super cytat

rządzenie222 Wojna już od dawna okazała się grą o sumie negatywnej, ponieważ nawet „zwycięzca” musiał ucierpieć. (Z wojny nie rezygnowano, ponieważ ludzie niewłaściwie postrzegali ją w kategoriach sumy zerowej, lub dlatego, że najmniej cierpiały elity, które ją rozpętały). wojna232 W ostatecznym rozrachunku na całym świecie wspólna logika technologii i polityki jest ukierunkowana na tańsze, coraz szersze i bardziej pluralistyczne wykorzystywanie wszystkich mediów. optymalizacja czerpania z zasobów258 Jednak struktury rządowe jednocześnie tę wolność zwiększają. Jeżeli władza danego miasta dobrze funkcjonuje, to jego obywatele zyskują wolność, ponieważ mogą swobodnie chodzić po ulicach, nie bojąc się napadu. Ten wzajemny układ polega jednak na tym, że nie wolno im napadać na innych obywateli. Jeśli odpowiada ci samo pojęcie władzy, to znaczy, że wolisz być wolnym od napadu, niż mieć wolność napadania. kluczowy dylemat rządzenia306 Wzrost rozmiaru mózgu od Australopithecus africanus do Homo habilis, do Homo erectus, do wczesnego Homo sapiens, do współczesnego Homo sapiens – proces dynamiczny, bez żadnych oznak cofania się, niewykazujący większych przerw. ewolucja311 Dobór naturalny podczas pierwszego stadium wcale nie siedział bezczynnie. Pojawił się nawet symbiotyczny podział pracy pomiędzy komórkami. Lepkie maty bakterii rozłożone na dużej przestrzeni, jak się teraz wydaje, składały się z dwóch rodzajów komórek: te na górze uprawiały fotosyntezę, a te na dole korzystały z odpadów produktów fotosyntezy, rozkładając je za pomocą fermentacji. korzyści komparatywne315 Oczywiście, inteligencja nie jest jednowymiarowa. Nie jesteśmy po prostu dziesięć razy bystrzejsi od dinozaurów ani tysiąc razy bardziej bystrzy od strzela bombardiera, ani milion razy bystrzejsi od bakterii. Nasza inteligencja jest jakościowo różna od ich inteligencji. Posiada pewną liczbę atrybutów, które wykreowały kulturę – a ona ponadto jest na tyle bogata, żeby stać się niezależną ewolucyjną siłą. ewolucja biologiczna

autodynamizm322 Newton w ten sposób określił wspólnotową naturę wiedzy: „Jeśli widzę dalej niż inni, to dlatego, że stoję na ramionach gigantów.”. nawarstwieńce328 Przy obrywaniu liści z pędów pandy używają coś, czego nie mają niedźwiedzie właściwe – kciuka, który działa zastanawiające podobnie do ludzkiego kciuka, a dzięki temu panda ma dobry chwyt. Jest tu jednak pewna różnica – ludzki kciuk współpracuje z czterema palcami, a kciuk pandy z pięcioma; „kciuk” pandy jest szóstym palcem dłoni. Dobór naturalny utworzył go, zmieniając kształt małej kości nadgarstka i układ niektórych mięśni. Dlaczego dobór naturalny nie zrobił tego co w naszym rodowodzie: nie przekształcił piątego palca w kciuk? Ponieważ, jak pisze Gould „prawdziwy kciuk pandy jest przeznaczony do innej roli, zbyt wyspecjalizowany do innej funkcji, aby stać się przeciwstawnym, manipulującym palcem”. Stanąwszy przed taką zaporą, dobór naturalny poradził sobie inaczej. czynnik wiktoria330 Delfiny należą do najodleglejszych wśród ssaków prewoluantów ludzi – bardziej odległych niż wiewiórki, króliki i nietoperze. Posiadają one jednak wybitną inteligencję, złożone życie społeczne, do którego należy współzawodnictwo pomiędzy koalicjami i jeszcze nie rozpoznany, lecz prawdopodobnie dość skomplikowany język. Już teraz mogłyby się wspinać po ruchomych schodach ewolucji gdyby nie te przeklęte płetwy! nawarstwieńceFŻ IV
337 (…) Tak bliskimi sobie, że „kolonię można równie dobrze nazwać organizmem”. Na przykład niesamowity żeglarz portugalski, długości prawie dwóch metrów, niewątpliwie wygląda jak organizm – jak kolosalna, kolorowa meduza – i zwykle nazywany jest organizmem. Wyewoluował jednak przez połączenie odrębnych wielokomórkowych organizmów, które stając się współzależne, dokonały większej specjalizacji: jedne paraliżują rybę, inne ją zjadają i dzielą się odżywczymi składnikami. system

obiekt żywy338 Podobnie działa ewolucja kulturowa w społeczeństwach, które nie potrafią rozwiązać problemu „zaufania”, czyli nie potrafią zapobiec szerzeniu się pasożytnictwa; takie społeczeństwa przeważnie tracą na rzecz tych, które to potrafią. socjalizm

walka taktyk

cywilizacja367 A główną rolą doktryny religijnej zawsze jest spajanie społeczeństw. (Słowo „religia” pochodzi od łacińskiego ligare, „połączyć”). Emilie Durkheim posunął się nawet do powiedzenia, że „idea społeczeństwa jest duszą religii”. religia369 Ewangelia według św. Jana zaczyna się tak: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo […] w Nim było życie”. Niektórzy uczeni sugestywnie zestawiali ten wers ze współczesnym naukowym poglądem na ewolucję organiczną: na początku było jeśli nie słowo, to przynajmniej sekwencja zakodowanej informacji pewnego rodzaju. W porządku. Jeśli jednak szukasz zestawienia sugestywnego na szerszą skalę, nie zatrzymuj się w tym miejscu, ponieważ biblijne „Słowo” ma głębsze znaczenie. Jest to tłumaczenie greckiego logos, co można rzeczywiście rozumieć jako „słowo”, ale ma ono również wiele znaczeń, łącznie z „myślą”. Można by więc powiedzieć, kiedy już zaistniała samoodtwarzająca się informacja genetyczna, linia rozumowania, ten logiczny łańcuch, został wprawiony w ruch. Zaczęło się trwające przez kilka miliardów lat ćwiczenie w teorii gier. Ewangelia

życie371 Dlaczego jestem tak bardzo przywiązany do terminologii teorii gier? Czy ona rzeczywiście dodaje znaczenia bardziej potocznym słowom? Czy nie możemy po prostu powiedzieć, na przykład, że gry o sumie zerowej to współzawodnictwo, a gry o sumie niezerowej to współpraca? Z kilku powodów uważam, że odpowiedź na to pytanie brzmi: nie – że teoria gier jest najlepszym modelem historii naszego gatunku. definiowanie

teoria gier