Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:47

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Siergiej Korolow. O krok od zwycięstwa w wyścigu na księżyc.

( Harford, James )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
21 Miał gwałtowne usposobienie, często krzyczał i przeklinał, lecz potrafił też szybko wybaczyć i puścić wszystko w niepamięć, jego nieposkromioną pasją była praca, praca i jeszcze raz praca na rzecz badań kosmosu. pasja poznania

naukowiec pasjonat22 Przerwał nam [Korolow],
„Nie róbcie mi tu wykładu (…) Zbyt wielu akademików robi wykłady, które są diabła warte”. Tak naprawdę to użył wulgarnego określenia, które można z grubsza przetłumaczyć jako „ch… warte”. „Jakie macie wyniki?”
W gruncie rzeczy traktował z pogardą wywyższanie się stołecznych znakomitości akademickich, zwykle odnoszących się protekcjonalnie do ludzi z prowincji. Mieliśmy wyniki i omówiliśmy je. Wywarło to na nim wielkie wrażenie, więc podjął szybką decyzję.
autorytet

naukowcy29 Trudno nie być pod wrażeniem faktu, że to właśnie tutaj prawie głuchy małomiasteczkowy nauczyciel, odcięty od kontaktów ze światową nauką, mógł wnieść do niej tak ogromny wkład. naukowiec pasjonat41 Wykształcenie i dobry zawód uczynią cię niezależnym (…). Zapamiętaj to raz na zawsze. ! - dobry cytat

Fizyka Człowieka

wolność43 Tematyka dwudziestu siedmiu testów, jakie zdał Korolow w ciągu dwóch lat na politechnice, obejmowała matematykę, fizykę, chemię, mechanikę, wytrzymałość materiałów, termodynamikę, części maszyn, elektryczność, architekturę i budownictwo, statykę i ekonomię polityczną. Zestaw ten nie odbiega zbytnio od tego, co studiował autor podczas dwóch pierwszych lat na wydziale mechaniki Yale University w latach 40. Lecz podczas gdy moje zajęcia dodatkowe były podług standardów sowieckich amatorszczyzną – baseball i koszykówka (nie musiałem zarabiać jako kelner na mieszkanie i wikt) – Korolow wybrał szkolenie z tematów takich jak „smarowanie”, a już na domiar wszystkiego zdobył praktykę jako palacz na lokomotywie. dydaktyka47 Już od pierwszego roku prawie każdy coś projektował i konstruował. dydaktyka48 Jego entuzjazm, wiara we własne idee i nieustanne zmaganie się z przeciwnościami, by zrealizować własne pomysły, były mi bardzo bliskie. nadążność91 Potem straciliśmy kolejne trzy dni, bo Polacy ukradli lokomotywę i musieliśmy zdobyć nową. taktyka von Groupalla101 Na stosowaną przez Rosjan przez cały czas realizacji swego programu kosmicznego politykę powierzania świeżo upieczonym absolwentom wyższych uczelni, a często wręcz studentom, praktycznych zadań inżynierskich. dydaktyka

Fizyka Firmy102 Niemniej Rosjanie traktują systematyczne zatrudnianie studentów w biurach konstrukcyjnych jako integralną część procesu kształcenia. dydaktyka

Fizyka Firmy110 Od samego początku Korolow i Miszyn pragnęli stworzyć zespół złożony z ludzi głęboko zaangażowanych. Ci, którzy nie potrafili znieść ciężkich warunków pracy i surowej dyscypliny, szybko odchodzili. Fizyka Firmy114 Zezwolił mi na obserwowanie startu, ale pod jednym warunkiem: „Nie będziesz tylko milczącym świadkiem. Będziesz mówił, co widzisz”. Obawiał się, że Głuszko nie powiedział mu całej prawdy o procesie spalania mieszanki alkoholowo-tlenowej. Parę dni później (próby przeprowadzano co kilka dni) wybrałem się tam i miałem okazję dokładnie przyjrzeć się niektórym skomplikowanym procedurom przedstartowym, a następnie ujrzałem wznoszącą się pionowo rakietę. Zrobiło to na mnie duże wrażenie, niemniej zdawało mi się, że usłyszałem odgłos wybuchu. Przy następnej próbie byłem tam znowu i ponownie wyraźnie usłyszałem wybuch. Jednak nie przekonało to Głuszki.
„Moim zdaniem silnik pracował przez cały czas regularnie” – powiedział do swego zastępcy Dominika Sewruka, który go poparł. Korolow poprosił nas do siebie. Nikt nas nie znał.
„Co o tym sądzicie?”
Zawahałem się. „Na pewno nie pracował całkiem regularnie – powiedziałem – Przecież słyszałem wybuch”.
Korolów powiedział: „W porządku, cenię twoją opinię. Ty masz być inżynierem, a nie dyplomatą. Gdybyś próbował być dyplomatą, nasza znajomość skończy się równie szybko, jak się zaczęła”.
obserwacja123 To właśnie już w tym początkowym okresie Korolow wprowadził zwyczaj zatrudniania studentów na stażu jeszcze w czasie studiów, by robili u niego swoje prace dyplomowe, proponując następnie najlepszym z nich stałą pracę. Fizyka Firmy123 Chociaż praktycznie bez reszty pochłaniała go własna praca, zawsze znajdował czas na kontakty ze studentami, którzy być może pewnego dnia dołączą do jego zespołu. CŻC - cykl życiowy człowieka

Fizyka Firmy124 „Wszyscy będziecie u mnie zatrudnieni do grudnia [1947] jako starsi technicy. Potem od stycznia do kwietnia musicie wykonać swe dyplomowe prace i dopilnuję tego osobiście. Jeśli nie będziecie pracowali nad dyplomem, wyrzucę was”. Fizyka Firmy155 Większość ludzi postawionych wobec jakiejś trudnej sytuacji wybiera najprostszą drogę wyjścia ? zwykle jest to właśnie optymalny sposób ? lecz Korolow wybierał wszystkie drogi, nawet te najtrudniejsze, aby dysponować nadmiarowymi rozwiązaniami. Na przykład, kazał wielu ludziom rozwiązać ten sam problem, tzn. wyznaczyć taką trajektorię Łuny, by trafiła w Księżyc. Fizyka Firmy

zarządzanie209 Korolow przedstawił mnie Psurcewowi i powiedział do niego: „Proszę usiąść i słuchać”. Następnie próbował przekonać ministra, by dał fundusze na budowę satelitów telekomunikacyjnych. Psurcew powiedział „nie” i stwierdził, że woli przeznaczyć pieniądze na budowę telekomunikacji kablowej. Korolow nalegał, że powinno się wdrażać najnowsze zdobycze myśli technicznej. „Dajcie nam przynajmniej coś na początek”, powiedział. To był rok 1959! Opisał satelitę telekomunikacyjnego zdolnego obsłużyć dużą liczbę połączeń telefonicznych i Psurcew w końcu się zgodził przyznać fundusze i utworzyć oddzielny wydział w swym ministerstwie. W ciągu dwóch dni spotkaliśmy się z ludźmi Psurcewa i ruszyliśmy z Mołnią. Psurcew dostał za to dwie nagrody państwowe. Zrobił na tym karierę. urzędnictwo216 Żaden z nas [w radzie naczelnych konstruktorów] nie miał wówczas stopni naukowych ? jakieś 40 lat później dumnie powiedział mi w rozmowie Barmin ? Byliśmy po prostu inżynierami z dużą wiedzą i doświadczeniem. naukowiec pasjonat217 Sprawę zawsze omawialiśmy najpierw między sobą i dochodziliśmy do decyzji, którą potem aprobowali wszyscy. (…) I nigdy, podkreślam to, nigdy nie uczyniliśmy z rady czegoś w rodzaju zebrania związkowego, gdzie decyzje podejmowano mechaniczną większością głosów. zarządzanie223 Biurokracja w OKB-1 była zredukowana do minimum, gdyż Korolow pozwalał swym najbardziej wartościowym ludziom na znaczną autonomię przy realizacji projektów.

Naczelnemu Konstruktorowi zdarzało się także zwodzić swoich ludzi przy użyciu podstępów, które zakrawały na nieuczciwość. Wietrow napisał na przykład, że potrafił dawać te same zadania kilku ludziom, z których każdy „był pewien, że to jemu włącznie je powierzono”.

Fizyka Firmy268 Podobnie jak w przypadku podwykonawców w amerykańskim programie kosmicznym, powszechną praktyką było początkowe zaniżanie kosztów realizacji projektu, a następnie angażowanie w krótkim czasie tak znacznych środków, że odstąpienie od niego nie wchodziło w grę. „Nie jest łatwo zdecydować o zaprzestaniu programu czy też budowy, na które poszły już miliony ? pisze Kriukow ? Z tego względu, zarówno na wysokim, jak i niskim szczeblu, finansowa »gra w chowanego« cieszyła się dużym powodzeniem”. taktyka

Fizyka Firmy270 Brałem udział w posiedzeniu rady naczelnych konstruktorów, gdzie dyskutowano o wprowadzeniu systemu pocisków anty balistycznych o nazwie Taran ? opowiadał mi Siergiej Chruszczow ? Pamiętam, że Czełomiej podszedł do tablicy i pokrył ją rysunkami, w których wtedy nie widziałem większego sensu, dopiero jakieś 2 lub 3 lata później zrozumiałem, że mówił wówczas o przyszłości. pionier274 Jeden z kosmonautów, który miał polecieć na Księżyc Gieorgij Grieczko, wskazuje na inny problem, który prześladował sowiecki program kosmiczny i ciągle, w pewnej mierze, istnieje. „(…) mieliśmy fatalną elektronikę. Nawet wielka rakieta nośna N-l nie mogła unieść całego ładunku, gdyż elektronika ważyła za dużo. obiekt nadążny288 Odnotował w niej, że Nina Iwanowna, żona Korolowa, opisała jego samopoczucie przed pobytem w szpitalu jako „nieustający stan udręczenia. Wszystko go irytowało, nawet kapcie stały nie tam, gdzie trzeba. (…) gdy wracał po naradach do domu, był zupełnie wyczerpany. (…) »Nie mogę tak dłużej pracować«”, wspomina jego słowa. CŻC - cykl życiowy człowieka

Fizyka Firmy292 A przecież wiadomo, że każda nieoczekiwana rzecz (…) wprowadza nerwową atmosferę (…). zaburzenie316 Chciałbym szczególnie podkreślić jego skupienie na dążeniu do obranego celu oraz niezwykłą wytrwałość, jaka charakteryzowała całą jego działalność. motywanta

konfrontacja zastosowania325 Patrząc wstecz, żałuję, że ćwierć wieku mojej służby jako ambasadora w Waszyngtonie, przypadło głównie na skomplikowany okres sowiecko-amerykańskiej rywalizacji, wręcz nienawiści. Gdyby tylko udało się zbudować rozsądne podstawy zaufania pomiędzy naszymi dwoma narodami, jakże wiele można było zrobić i jakże wiele jeszcze mogą uczynić obie strony dla zbliżenia naszych narodów. konkurencja329 Gdybyśmy poszli na współpracę, żadna ze stron nie posiadałaby programu kosmicznego. konkurencja