Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:31

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

22 czerwca 1941

( Sołonin, Mark )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
96 Regulamin wymaga, aby podwładny każdej rangi i na każdym stanowisku przy wykonywaniu postawionego mu przez nadrzędnego dowódcę zadania wykazał rozumną inicjatywę w wyborze najbardziej skutecznych dróg i metod realizacji rozkazu. Fizyka Firmy

zasada115 Oto właściwie wszystko, czego o okolicznościach klęski można się dowiedzieć ze wspomnień Bołdina. Oto standardowe elementy “okoliczności siły wyższej”, które radziecka nauka historyczna bierze pod uwagę: nie było łączności, nie było paliwa, skończyła się amunicja. Dlaczego nie ma łączności? Otóż nieprzyjacielscy dywersanci poprzecinali wszystkie przewody.
Gdzie podziało się paliwo? Niemieckie lotnictwo zbombardowało wszystkie składy.
Dlaczego nie dowieziono pocisków? Przecież list do Mińska nie doleciał… Niepotrzebne są, bo przeszkadzają w przyswojeniu jedynie słusznej prawdy szczegóły: ile było przewodów, a ilu było dywersantów, jaki limit przebiegu po jednym zaatakowaniu miały radzieckie czołgi, ile pocisków mieści się w przewożonej w czołgu jednej jednostce ognia, jakimi siłami lotnictwo niemieckie mogło zbombardować” wszystkie składy” i ile tych składów było w jednym w jednym tylko Zachodnim Specjalnym Okręgu Wojskowym – odrzucono je jako zbędne. Odrzucono - jako niepotrzebną- także tę prostą i bezsporną prawdę, że siły zbrojne tworzy się właśnie w tym celu, aby mogły działać w warunkach przeciwdziałania przeciwnika.
kłamstwo118 W dużym artykule z wymownym tytułem Przyczyny klęski na Białorusi [78] autor z żałosnym westchnieniem informuje czytelników, że zaopatrzenie wojsk Zachodniego Specjalnego Okręgu Wojskowego w środki łączności radiowej było w opłakanym stanie: „…radiostacje pułkowe – 41%, batalionowe -58%, kompanijne – 70%”.

I jak jest to u nas przyjęte, aby utrudnić właściwe wyjaśnienie sprawy, fakty- ile to w sztukach na jeden pułk lub kompanię strzelecką – opuszczono. Postaramy się uzupełnić to przykre uchybienie. Zgodnie z etatem dywizji strzeleckiej z kwietnia 1941 roku w jednym pułku artylerii haubic powinno się znajdować 37 radiostacji (na 36 haubic), w pułku artylerii – 25 radiostacji (na 24 armaty), 3 radiostacje w pułku strzeleckim i po 5 radiostacji w każdym batalionie strzeleckim. A czyż zestawienie słów: „radiostacja kompanijna” nie wykazuje na najwyższy (dla pierwszej połowy XX wieku) poziomu wyposażenia technicznego stalinowskiej armii?

kłamstwo124 Powtarzanie – to matka sugerowania. propaganda144 Żadnych pancernych oddziałów przeciwnika w pasie 10. armii po prostu nie było, dlatego też Borziłow nie mógł ich odnaleźć. Nie przeszkodziło to jednak Bołdinowi wspomnieć w jego powojennych pamiętnikach o „dużej liczbie czołgów”, które zaatakowały południowe skrzydło 10 Armii. kłamstwokłamstwo historyczne
152 Każda Maria Iwanowa z katedry historii najnowszej, nie potrafiąca odróżnić naboju od pocisku i czołgu od transportera, opowiadała swoim studentom o tym, że „lotnictwo niemieckie od pierwszych dni wojny zdobyło panowanie w powietrzu”, z tą samą niezrozumiałą pewnością, z jaką mówi wnukom, że trzeba słuchać mamy i taty. nauczyciele225 Marsze wyzwoleńcze zawsze się łączyły z gwałtownym skokiem dobrobytu władz wojskowych, partyjnych, a przede wszystkim – służb bezpieczeństwa. wojna

żołnierze243 Oto sam Marszałek Zwycięstwa w swoich powszechnie znanych Wspomnieniach i refleksjach ubolewa nad nędzą naszych czołgów: „(…) były one mało manewrowe i wrażliwe na ogień artylerii (…) pracowały na benzynie i co za tym idzie, były łatwopalne (…) miały niedostatecznie solidny pancerz” [15].
Oto małe literackie arcydzieło. Nie można obwiniać Żukowa o oszustwo. Wszystko, co powiedział, do ostatniej literki – to prawda. Każdy czołg na świecie jest wrażliwy (w porównaniu, na przykład, z żelazobetonowym schronem) i mało manewrowy (w porównaniu ze śmigłowcem). Zależy z czym się porównuje. Mądry Żukow nie miał ochoty porównywać radzieckich czołgów ze współczesnymi im czołgami niemieckimi. On wcale nie mówił, że niemieckie czołgi były „bardzo zwrotne i odporne”, a ich silniki pracowały na czymś innym niż „łatwopalna benzyna”. Nie ma wątpliwości, że z tysiąca ludzi, którzy przeczytali wspomnienia wielkiego dowódcy, 999 zrozumiało ten akapit właśnie tak, że nasze czołgi to „graty” i „groby”, a niemieckie były o wiele lepsze. Oto dzieło mistrza!
kłamstwo257 „Państwa giną, jeśli zamykają oczy na niedociągnięcia, oczarowane swymi sukcesami, spoczywają na laurach” [69,s.650]. Arystokratyzacja

destruktory295 Ale nienadaremnie ogromny, najbogatszy kraj świata przez dwadzieścia lat głodował, gnieździł się w barakach i „komunałkach”, nie na próżno w czasie pokoju w kraju robotników i chłopów matkę karmiącą odrywano od dwumiesięcznego maleństwa do warsztatu, nie po to najtęższe głowy wielonarodowego społeczeństwa dzień i noc ślęczały nad rysunkami czołgów i samolotów. lewactwo

komunizm356 Ani Anglia, ani USA nie posiadały w tym czasie armii o takich rozmiarach jak ta, którą przyszło dowodzić felczerowi kompanijnemu z czasów pierwszej wojny światowej, już od 1920 roku pełniącemu jedynie funkcje nieliniowe. mechanizm terroru

mechanizm totalitaryzmubyć może jest to cytat ze strony 256
360 W ostatnim dziesięcioleciu namnożyło się u nas antykomunistów. Najbardziej zacięci – to byli pracownicy oddziału agitacji i propagandy KC KPZR eksperci

kameleony362 „Zajmiecie do wieczora Dubno, otrzymacie nagrodę. Nie – wykluczymy z partii i rozstrzelamy” [105] mechanizm terroru364 Ich siła opierała się na czymś innym: na obowiązującej wszystkich – od generała do szeregowego – wierze w swoją niezwyciężalność, w przewagę nad każdym przeciwnikiem, na niezłomnej stanowczości dowództwa i wytrwałości wojsk. grupa368 „Uważamy za niecierpiącą zwłoki konieczność powiadomić Biuro Polityczne KC, że do sukcesów Niemców (…) bardzo często, jeśli nie zawsze (podkr.M.S.) przyczyniała się panika, królująca w dowódczej wierchuszce niektórych oddziałów wojskowych, i podszyta paniką bezczynności organów miejscowych. (…) Jeśli w dalszym ciągu każdy pracownik radzieckiego kierownictwa partyjnego zajmować się będzie ewakuacją swej rodziny, to nie będzie komu bronić Ojczyzny” [112]. pracownicy aparatu państwowego379 Nasze wykrwawione w poprzednich walkach dywizje nie wytrzymały nacisku tych doborowych łotrów. propaganda

AhamkaraNasi=doborowi, oni=łotry
394 (…) W niektórych rejonach organizacje partyjne i radzieckie sieją wyłącznie zamieszanie i panike. Niektórzy przewodniczący wyjechali wraz z rodzinami na długo przed ewakuacją tych rejonów. Kierownicza kadra rejonów grodneńskiego, nowogródzko – wołyńskiego, korosteńskiego, tarnopolskiego uciekła w panice na długo przed wycofaniem naszych oddziałów, przy czym zamiast wywieźć państwowe dobra materialne, będącym do ich dyspozycji transportem wywozili rzeczy osobiste. pracownicy aparatu państwowego394 (…) Należy stwierdzić, że wielu pracowników organizacji partyjnych i radzieckich porzuciło swe rejony na pastwę losu, uciekając wraz z ludnością, siejąc panikę. Sekretarz KR KP(b)U i Przewodniczący RKK rejonu chmielnickiego 8.07. porzucili rejon i zbiegli.

5 lipca kierownictwo rejonu januszpolskiego także uciekło w panice. 7 lipca sekretarz Ulianowskiego KR KP(b)U, przewodniczący RIK, prokurator, szef milicji haniebnie uciekli z rejonu. Bank Narodowy porzucili na pastwę losu. W rejonowym oddziale łączności pozostawili mnóstwo drogocennych rzeczy, przekazy pieniężne, przesyłki itp. W rejonie tym oddział milicji porzucił bez ochrony około 100 karabinów”.

pracownicy aparatu państwowego395 Na przykład sierżant bezpieczeństwa państwowego rozstrzelał trzech czerwonoarmistów, których schwytał na szpiegostwie. Czerwonoarmiści pytali o swoją jednostkę. Sam sierżant – tchórz, przesiadywał na tyłach i pierwszy ściągnął odznaki stopnia. pracownicy aparatu państwowego396 Już drugiego dnia wojny dowództwo Frontu Zachodniego i sztaby podległych mu armii wymieniły się meldunkami takiego rodzaju: „Ogromną masę samochodów zajęły rodziny dowództwa, które przewożone są w dodatku przez czerwonoarmistów, a rannych z pola walki się nie ewakuuje (…) pracownicy aparatu państwowego398 „Uważamy za niecierpiącą zwłoki konieczność powiadomić Biuro Polityczne KC, że do sukcesów Niemców (…) bardzo często, jeśli nie zawsze (podkr.M.S.) przyczyniała się panika, królująca w dowódczej wierchuszce niektórych oddziałów wojskowych, i podszyta paniką bezczynności organów miejscowych. pracownicy aparatu państwowego399 3, 4, 5 lipca przed Obwodową Komendą Wojskową stały tłumy kobiet po decyzje przepustki na wyjazd, a gdy im odmawiano, pytały, dlaczego wyjechali komuniści oraz ich żony z dziećmi i dobytkiem (…) wśród pewnych grup robotników, być może odosobnionych, zaczęły pojawiać się wrogie nastroje i naganne okrzyki o tym, że uciekają komuniści, administracja itd.” pracownicy aparatu państwowego