Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:42

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Nic dobrego na wojnie

( Sołonin, Mark )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
9 A więc o to chodzi – nie dopuszcza się kierownika wydziału historii wojen i geopolityki Instytutu Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk, prezydenta Stowarzyszenia Historyków Drugiej Wojny Światowej, doktora nauk historycznych, profesora Rżeszewskiego do redakcji i wydawnictw. Nie może zasłużony uczony pokazać społeczeństwu „posiadanych wiarygodnych dokumentów i faktów”. Ja, historyk-amator z Samary, mogę pokazać, a prezydentowi i profesorowi zamykają usta. Potworność. Po prostu jakaś agentura maczała w tym swe brudne łapska… I nie tylko towarzysz Rżeszewski ma związane ręce i nogi. W samej tylko Moskwie w stołecznej sekcji Akademii Nauk Wojskowych jest 257 doktorów i 436 kandydatów nauk. Tylko w Moskwie. Z definicji praca doktorska powinna stanowić „fundamentalne dzieło, wytyczające nowy kierunek w nauce”. 257 odkryć naukowych! Wybitni naukowcy obfitymi stadami zmierzają do zbadania prawdy. A przecież oprócz doktorów nauk wojskowych na rosyjskich pastwiskach, obficie zraszanych petrodolarami, żerują nieporównywalnie liczniejsze stada doktorów nauk historycznych. Ostatnio pojawili się też doktorzy socjologii i politologii… naukowcy

SBOP - samotny bojownik o prawdę

Matrix9 … wytwórcom antysuworowskiej makulatury "nie można nawet zarzucać nieuczciwości - autorzy wyjątkowo sumiennie wykonują zadanie, wykluczając sumienną pracę naukową. Ani w swej formie, ani treści nie może ono zaliczać się do kategorii literatury naukowo-historycznej. Są to wytwory konsolidujące społeczność ideologiczną". naukowcy

grupa39 W tekście „Założeń” pojawia się tylko jeden – ale bardzo znaczący – nowy element. A mianowicie: „Niemcy mają możliwość wyprzedzenia nas w rozwinięciu i zadania niespodziewanego uderzenia”. Właśnie dlatego autorzy planu usilnie proponują „pod żadnym pozorem nie oddawać inicjatywy niemieckiemu dowództwu, wyprzedzić nieprzyjaciela i zaatakować niemiecką armię w chwili, gdy będzie się znajdowała w stadium rozwinięcia i jeszcze nie zdąży zorganizować frontu i współdziałania wojsk”. nadążność52 "Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe czasami tłumaczy się w następujący sposób - jeżeli kraj jako pierwszy atakuje inny kraj i prowadzi wojnę ofensywną, to tę wojnę uważa się za niesprawiedliwą, i przeciwnie, jeżeli państwo zostało napadnięte i tylko się broni, to taka wojna rzekomo powinna być uznana za sprawiedliwą, a zapomina się o tej prawdzie, że każda wojna, którą będzie prowadził Związek Radziecki, będzie wojną sprawiedliwą". Syndrom Kalego107 Na tych obszarach powinniśmy świadomie dążyć do zmniejszenia się liczby ludności. Środkami propagandy, szczególnie poprzez prasę, radio, kino, ulotki, krótkie broszury, odczyty itd., powinniśmy nieustannie wpajać ludności myśl, że szkodliwe jest posiadanie licznego potomstwa. Należy pokazać, ilu nakładów finansowych wymaga wychowywanie dzieci i co można nabyć za te środki. (…) Ponadto powinno się prowadzić szeroko zakrojoną propagandę środków antykoncepcyjnych. Należy uruchomić powszechną produkcję tych środków. Rozpowszechnienia tych środków i wykonywania aborcji w żadnym wypadku nie powinno się ograniczać. Należy na wszelkie sposoby popierać zwiększenie sieci klinik aborcyjnych. (…)

Jednocześnie z prowadzeniem takich działań w zakresie opieki zdrowotnej nie powinno się utrudniać rozwodów. Nie należy pomagać dzieciom pozamałżeńskim. Nie należy wprowadzać przywilejów podatkowych dla rodzin wielodzietnych ani udzielać im wsparcia finansowego w postaci dodatków do pensji. (…) Dla nas, Niemców, ważne jest osłabienie narodu rosyjskiego do takiego stopnia, żeby nie był w stanie więcej przeszkodzić nam we wprowadzeniu niemieckiego panowania w Europie. Ten cel możemy osiągnąć powyższymi środkami.

media128 Jedzenie jest gorsze od tego, jakim dobry gospodarz karmiłby świnie. Siła robocza jest wykorzystywana nie tylko na budowie, ale nawet bardziej do prywatnych celów: kierownika budowy, majstrów i innych urzędników. urzędnictwo176 Jak to zawsze się zdarza w podobnych organizacjach (czyli podziemnych strukturach, z założenia odrzucających demokratyczne metody zarządzania i godzenia interesów), konflikt przerodził się w rozłam z oskarżaniem się nawzajem o "zdradę ideałów" i "prowokacje". wewnętrzne / zewnętrzne

GWG - Gra w grupie (PNWS)196 Każdy chce pokazać, jakim to był zawsze przeciwnikiem Niemiec i wrogiem Hitlera, jak to nigdy nie miał żadnych powiązań z Niemcami. Co więcej, jaka była jego rola w walce z Niemcami, jak to był prześladowany i więziony, jak to cudownie ocalał w czasie okupacji niemieckiej. taktyka198 Ta tragifarsa jest namacalnym przykładem na to, jak tworzy się nowe mity. Owszem, OUN ( zarówno banderowska, jak i melnykowska ) brała bezpośredni udział w tworzeniu kontrolowanej przez Niemców lokalnej administracji i policji pomocniczej na Ukrainie. Dziesiątki tysięcy kolaborantów dopuściły się najcięższych zbrodni, jednak przy jakiejkolwiek wzmiance o nich piewcy banderowców robią kwadratowe z oburzenia oczy: „Jak śmiecie! Co wspólnego ma bohaterska OUN z podłymi ››policajami‹‹”? Ale gdy tylko wśród tysiąca kolaborantów znajdzie się jeden represjonowany przez Niemców, to go natychmiast zaliczają do męczenników „członków podziemia OUN, którzy zginęli w walce z nazizmem”. Mitologia polityczna199 Skończył się rok 1942, zaczął się 1943; na południowym skrzydle Frontu Wschodniego wojska niemieckie dotarły do Wołgi i prawie zdobyły roponośne tereny Baku i Groźnego, w Afryce Północnej prawie rozgromiły Brytyjczyków i zbliżały się do Suezu; później okazało się, że na wojnie „prawie” się nie liczy – okrążone pod Stalingradem stutysięczne zgrupowanie Wehrmachtu zostało całkowicie rozgromione, z podobnej „pułapki” na Kaukazie Północnym Niemcy ledwo się wyrwali z olbrzymimi stratami, Afirika Korps Rommla kapitulował. nieliniowość222 tradycyjna radziecka historiografia a właściwie pseudohistoryczna mitologia historycy258 Niewzruszona zasada praktyki adwokackiej jest znana: „Nie interesuje mnie, czy mój klient dokonał zarzucanego mu przestępstwa, ale udowodnię, że oskarżenie jest niezgodne z literą prawa”. Jak można sądzić po tym, że wielu adwokatów jest ludźmi zamożnymi, ta zasada się sprawdza. prawnicy296 Ukryte pod ziemią i znajdujące się na resztkach terytorium fabryki mogły jeszcze produkować czołgi i samoloty, ale cały ten sprzęt stawał się kupą bezużytecznego złomu, zanim zdążył zejść z taśmy produkcyjnej – zbiorniki paliwa były puste. Resergia298 Te liczby są przerażające – każdego dnia wojna zabierała tysiące żołnierzy radzieckich. Oderwijmy się jednak od zrozumiałych emocji i zwróćmy uwagę na dynamikę tych liczb. emocje314 Czyli zasoby, które oddano do dyspozycji takich dowódcow jak Żukow, to 5 plus 12-14 milionów uzbrojonych mężczyzn. Przy takich zasobach Armia Czerwona została w ciągu trzech miesięcy wypchnięta od granicy do Moskwy, dlatego że wszelkie możliwe zasoby były, a motywacji zabrakło. motywanta318 Brakuje odwagi lub woli zaakceptowania tych faktów. cechy charakteru320 Istnieje pewna grupa ludzi, którzy bardzo się spieszą do tego, żeby jak najszybciej zademonstrować swój szacunek dla jakiejkolwiek nowej władzy. podklejenieNie "pewna grupa", lecz "nie mniej niż połowa"