Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:42

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Niedźwiedź Wojtek. Niezwykły żołnierz Armii Andersa.

( Orr, Aileen )

Spis cytatów dla wybranej książki

Książka warta przeczytania z trzech powodów:
  1. sam temat niedźwiedzia, który żył w oddziale wojskowym, stanowiąc jego integralną część
  2. ciekawych informacji o losach polskich żołnierzy walczących na Zachodzie
  3. postaci autorki i działań przez nią podjętych mających na celu budowę niecodziennego pomnika
Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
11 Na miejscu, podczas spotkania z rządowymi oficjelami, dowiedziałam się, że planowana przeze mnie niewielka uroczystość mająca na celu uczczenie pamięci Wojtka, zamieniła się nagle w przyjęcie dyplomatyczne, na które specjalnie z Polski mieli przylecieć dygnitarze rządu. władza14 Szacuje się, że do stalinowskich obozów trafiło ogółem 1,5 miliona Polaków, przebywających na wschód-nich obszarach Polski, które w 1939 r. zostały zajęte przez wojska sowieckie. Z tej liczby ocalała i odzyskała wolność mniej niż jedna dziesiąta zesłanych, wśród nich ponad 100 000 żołnierzy. Nastąpiło to jednak dopiero dwa lata później, w 1941 r., gdy po inwazji Niemiec na ZSRR, Stalin był zmuszony zgodzić się na repatriację Polaków, płacąc w ten sposób niechętnie cenę za poprawne relacje z aliantami, w sojuszu z którymi chciał walczyć z hitlerowcami. politycy18 Obóz Winfield zlokalizowany był w okolicy zdominowanej przez gospodarstwa szkockich farmerów, a szacunek dla ciężkiej pracy jest bodaj jedyną ważną wartością wspólną dla wszystkich społeczności rolniczych. Rolnicy53 Major Chełmiński, obcując z Wojtkiem, szybko uświadomił sobie, że był on dla jego oddziału niezwykle cennym nabytkiem. Uroczy zwierzak okazał się bowiem czymś więcej, niż tylko maskotką. Stał się niezwykle ważnym czynnikiem podtrzymującym wysoki poziom morale żołnierzy. emocje205 Mój mąż Andrew utwierdzał mnie w wierze, że kandydaci na członków rady powierniczej pojawią się wtedy, gdy najmniej będę tego oczekiwać. Tak też się stało. SDR - sztuka dobrej roboty