Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:38

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Kartezjusz

( Robson, Dave; Garratt, Chris )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
3 Kartezjusz postanowił myśleć samodzielnie, a nie przyjmować po prostu to, czego go nauczono. DRFZ - dobra rada Fizyki Życia

! - dobry cytat15 Oryginalna myśl nie była mile widziana, a nowe idee przemycano pod postacią komentarzy do starszych tekstów. Za sprawą tego głębokiego szacunku do przeszłości, uczeni nie przestawali wierzyć w całość Arystotelesowskiej "nauki", choć często była ona śmieszna i niewiarygodna. Wiedzę o świecie zdobywano patrząc nań raczej przez stare książki, niż przez teleskopy. Jeśli Arystoteles powiedział, że ropuchy mogą żyć samym powietrzem, nikt nie uważał za stosowne sprawdzić czy tak jest w rzeczywistości. naukowcy18 Kartezjusz uświadomił sobie, że jego nowy sposób myślenia rzuci wyzwanie potężnemu akademickiemu światu scholastyki czyniąc go przestarzałym. naukowcy33 Kratylos był bardzo podejrzliwy wobec słów. Uważał, że ich znaczenie zmienia się w czasie, gdy przemierzają odległość pomiędzy jego ustami a uszami słuchaczy. Dlatego zamiast mówić, po prostu kiwał palcem. komunikacja74 Nawet jeżeli świadectwa na rzecz istnienia Boga są wątłe, rozsądny gracz postawi na wiarę w Niego, ponieważ się to opłaca: Jeśli się mylę, cóż, śmierć jest ostateczna. Jeżeli mam rację, czeka mnie wieczna szczęśliwość. Bóg

religia81 Uważał też, że pisownia słów powinna odzwierciedlać ich wymowę. Kartezjusz kilkakrotnie wyrażał zainteresowanie językiem uniwersalnym. Uważał również, że dobrym pomysłem byłoby wynalezienie specjalnego filozoficznego języka, w którym ludzie zawsze mogliby myśleć w sposób jasny. komunikacja

definiowanie88 To uświadomiło mi, że musi istnieć pewna ogólna nauka… i że tę naukę należy nazwać „uniwersalną matematyką”. nauka

cybernetyka

Fizyka Życia89 Dla mnie więc fizyka to w istocie konstruowanie matematycznych modeli. fizyka zjawisk

nauka109 Ponieważ mogę jasno i wyraźnie ujmować umysł jako coś istniejącego odrębnie od ciała, umysł musi być obdarzony odrębnym istnieniem. duch/ciało117 Mylące jest to, że Kartezjusz często mówi o ideach, jak gdyby były one przedmiotami. Ten sposób mówienia o percepcji na wiele lat wplątał empirystycznych filozofów, takich jak John Locke (1632-1704), w straszliwy językowy i pojęciowy labirynt. obiekt126 Problemem kartezjańskiego dualizmu nadal pozostaje to, że świat mentalny i świat fizyczny tak bardzo się od siebie różnią. Świat fizyczny składa się z przedmiotów materialnych, które istnieją w czasie i przestrzeni oraz podlegają ścisłym prawom, które może ustalić fizyka. Świat mentalny zaludniają myśli, które, jak się zdaje, znajdują się poza czasem i przestrzenią i które są subiektywne, prywatne i szczególne dla każdego człowieka. nauka127 Jak umysł oddziałuje na materię, a materia na umysł? W odpowiedzi na te pytania większość filozofów stworzyła własne, monistyczne bądź dualistyczne teorie. Problem ciała i umysłu z pewnością niezwykle zajmował większość siedemnastowiecznych filozofów. Przedstawili różne rozwiązania, które zwykle wydają się bardziej teologiczne niż filozoficzne. A przecież te dwa światy oddziałują na siebie i nadal nie jest jasne, w jaki sposób. duch/ciało133 Naukowcy uwielbiają mówić o „uaktywniających się synapsach” w mózgu, lecz zaczynają coś kręcić, gdy starają się wyjaśnić, jak niefizyczne myśli powodują fizyczne działania. duch/ciało155 W trakcie stuleci, które nastały po tym, jak Kartezjusz zaczął snuć swoje rozmyślania, ludzie byli raczej niezdolni do zapanowała nad swymi gwałtownymi i niszczycielskimi namiętnościami. Co więcej, stosowali rozum i naukę nie tylko po to, by panowały nad tymi namiętnościami, ale i po to, by im służyły. ! - dobry cytat

Fizyka Życia