Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:50

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Wywieranie wpływu na ludzi

( Cialdini, Robert B. )

Spis cytatów dla wybranej książki

83-87957-52-6
Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
17 …, prosząc kogoś o oddanie nam przysługi, zwiększamy szansę spełnienia naszej prośby, jeżeli dostarczymy temu komuś jakiegoś jej uzasadnienia. Po prostu ludzie lubią mieć jakieś powody, dla których coś robią negocjacje

wpływanie na innych18 Swoje decyzje o kupowaniu opierali więc nie na wiedzy, lecz na stereotypie wysoka cena = wysoka jakość. Wiele badań pokazuje, że ludzie niepewni rzeczywistej jakości różnych artykułów oceniają ją, opierając się na tym stereotypie. cena

wpływanie na innych20 …, co się stało ze stonogą, która zaczęła świadomie rozważać, którą nogą rozpocząć spacer! Wszyscy żyjemy w niesłychanie skomplikowanym otoczeniu, zapewne najbardziej złożonym i najszybciej się zmieniającym w dziejach naszej planety. By sobie z tym poradzić, musimy chodzić na skróty. Trudno po nas oczekiwać szczegółowego analizowania i roztrząsania każdego aspektu każdej osoby, każdego zdarzenia czy każdej sytuacji - nawet tych, które napotykamy jednego tylko dnia! Nie mamy na to ani czasu, ani energii, ani sposobności. Zamiast tego musimy bardzo często posługiwać się różnymi stereotypami czy regułami tylko z grubsza prawdziwymi, aby klasyfikować napotkane obiekty na podstawie nielicznych, kluczowych ich cech i potem bez dalszych deliberacji reagować na te "spustowe" cechy, które w danej sytuacji akurat występują. wpływanie na innych

intuicja

poszukiwania dróg rozwoju

emocje

nadążność21 To znaczy, zamiast myśleć o używanych przez znawcę argumentach, często zupełnie ignorujemy treść argumentów i zostajemy przekonani tylko dlatego, że wypowiedział się właśnie "ekspert" negocjacje

podejmowanie decyzji

cechy charakteru21 … zostały one nazwane heurestykami sądzenia i wszystkie działają na podobnej zasadzie, jak wspomniana już reguła "drogie=dobre", i upraszczają proces wydawania sądów, z reguły z pożytkiem, choć czasami narażają nas na kosztowne pomyłki. […] Skłonność do reagowania na podstawie gruntownej analizy całości dostępnych informacji można natomiast nazwać reagowaniem kontrolowanym. [a pomiędzy "pójściem na skróty", a "reagowaniem kontrolowanym" jest krzywa Gausa - przyp JF] konflikt pokoleń

intuicja

podejmowanie decyzji

emocje113 Ponieważ 95% ludzi to imitatorzy (naśladowcy), a tylko 5% to inicjatorzy, ludzi bardziej przekonuje postępowanie innych, niż jakikolwiek dowód jakości produktu, który moglibyśmy im przedstawić. cechy charakteru

rozkład normalny

mechanizm zapadki