Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:34

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Etyki a cywilizacje

( Koneczny, Feliks )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
5 Etyka pozostajezawsze w ścisłym związku z prawem. Oba te pojęcia wyjasniają się też najlepiej we wzajemnej łączności. Jak świadczy indukcja historyczna, nie było nigdy nigdzie prawa bez tzw. sankcji karnych, których przeznaczeniem zmuszać do posłuchu niechętnych do posłuszeństwa prawu. Prawo jest bowiem systemem obowiązków przymusowych; od których uchylić się nie da, choćby kto chciał, chyba, że zechce narażać się na kary. Etyka zaś jest spełnieniem obowiązków bez przymusu i stanowi jarzmo dobrowolnie na się nałożone. etyka

prawo