Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:43

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwałego rozwoju i zwycięstwa firm.

( Collins, James C. )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
25 Transformacja zachodzi w wyniku procesu konstruowania, po którym następuje przełom. Całość zaś odbywa się w trzech obszarach: zdyscyplinowanych ludzi, zdyscyplinowanego myślenia i zdyscyplinowanych działań. Fizyka Firmy

zarządzanie139 Kiedy Nucor miał dobry rok oznaczało to dobry rok dla wszystkich w firmie. Pracownicy dostawali tak duże wynagrodzenia, że żona jednego z nich zagroziła mu, że jeśli zostanie zwolniony z pracy, ona się z nim rozwiedzie. Ale kiedy firma była w trudnej sytuacji, odczuwali to wszyscy, od najwyższego do najniższego szczebla. A jednak ludzie na szczycie cierpieli trochę mocniej. Na przykład w czasie recesji w 1982 roku płaca robotników zmniejszyła się o 25 procent, płaca dyrektorów o 60 procent a płaca prezesa o 75 procent. Fizyka Firmy