Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:39

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Książę

( Machiavelli, Niccolo )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
5 Rzymianie bowiem w tym wypadku czynili to, co powinni czynić wszyscy mądrzy książęta, którzy mają zwracać uwagę nie tylko na trudności obecne, lecz także przyszłe, i starają się im usilnie zapobiec; gdyż przewidując je z daleka, łatwo można im zaradzić, a gdy się czeka, aż nadejdą, już na lekarstwo za późno bo choroba stała się nieuleczalna. Podobnie dzieje się, jak mówią lekarze, ze suchotami. Są one w początkach choroby łatwe do wyleczenia, a trudne do rozpoznania; lecz nie rozpoznane ani leczone w początkach, stają się z biegiem czasu łatwe do rozpoznania, a trudne do leczenia. To samo zdarza się w sprawach państwowych, gdyż rodzące się w nich zło, poznane z daleka (co tylko mądry potrafi), leczy się szybko, lecz gdy wskutek tego, że nie zostało rozpoznane, pozwala się na jego wzrost, tak że każdy je wtedy rozpozna, nie ma już lekarstwa. Reguła korekty

rządzenie79 Bez wątpienia książęta stają się wielkimi przez pokonywanie trudności i przeciwieństw, jakie stają na ich drodze. lider79 Natomiast gdy książę zyskuje nowe państwo, które jako człon przyłącza do swego dawnego, wtedy musi rozbroić swoich poddanych z wyjątkiem tych, którzy podczas zyskiwania państwa okazali się jego stronnikami, lecz i tych trzeba z czasem przy nadarzających się sposobnościach pozbawić hartu ducha i czynić ich zniewieściałymi, i tak urządzić się, by wszelki oręż twego państwa był w ręku twych własnych żołnierzy, którzy żyli przy tobie w dawnym twym państwie. władza81 Żadna rzecz nie przysparza księciu takiego szacunku, jak wielkie przedsięwzięcia i dawanie niepospolitego przykładu. lider83 Zatem winien zachęcać swych poddanych do spokojnego wykonywania swych zajęć, czy to w handlu, czy w uprawie roli, czy w jakimkolwiek innym zawodzie, aby jeden nie powstrzymywał się od ozdabiania swej własności z obawy, że mu zostanie odebrana, a drugi od otwarcia handlu ze strachu przed opłatami; owszem, powinien książę gotować nagrody dla takiego, kto pragnie oddawać się owym zajęciom i w ogóle dla każdego, kto myśli o podniesieniu w jakikolwiek sposób jego miasta lub państwa. (…) Pierwsze przypuszczenie, jakie się czyni o panu i jego rozumności, wysuwa się z tego, jakich przy nim widzi się ludzi; BFDS- Basic Factor for Dev. of Societies

wolny rynek

lider84 Istnieje niezawodny sposób na to, aby książę mógł poznać ministra: kiedy widzisz, że minister myśli więcej o sobie niż o tobie, że we wszystkich czynnościach szuka swej korzyści, taki człowiek nie będzie nigdy dobrym ministrem. […] Albowiem nie ma innego sposobu, by ustrzec się pochlebstw, jak tylko ten, by ludzie zrozumieli, że mówiąc ci prawdę, nie obrażają cię. Gdy jednak każdy będzie ci mógł, mówić prawdę, stracisz szacunek. lider

zarządzanie

władza84 Bywają bowiem trzy rodzaje umysłów: jeden rozumie sam przez się, drugi rozumie to, co mu inni pokazują, trzeci nie rozumie ani sam przez się, ani gdy mu inni pokazują; rozkład normalny

myślenie