Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:33

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Czy wiesz, dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii?

( Lampka, Joanna )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
11 System pomocy społecznej pojmujemy w kateroriach motywacji do pracy a nie zachęty do pobierania zasiłków. rządzenie

system społeczny20 [Szwajcarzy] rozumieją, że źródłem bogactwa powinna być praca, a nie manipulacje finansowe, sprzyjające warunki lub nieuczciwość. Szwajcaria22 Politycy szwajcarscy są tylko i wyłącznie urzędnikami wprowadzającymi w życie decyzje podjęte przez obywateli. Szwajcaria23 Polityka w Szwajcarii bardziej przypomina zebranie zarządu wielkiego przedsiębiorstwa niż teatr gadających głów. Szwajcaria24 Szwajcaria nie ma armii – Szwajcaria jest armią. Szwajcaria25 Tylko silne, uzbrojone po zęby państwo może sobie pozwolić na spokojną konsumpcję owoców swojego dobrobytu. Szwajcaria

Fizyka Życia27 Najważniejszym narzędziem demokracji bezpośredniej są referenda. Demokracja bezpośrednia33 To oni sami stanowią dla siebie prawo, więc je respektują i wymagają tego od innych. Demokracja bezpośrednia34 Każdy kanton posiada własną konstytucję, parlament, rząd i sądownictwo. Szwajcaria

Demokracja bezpośrednia34 [Kantony] posiadają wszystkie prawa, które zwykle należą do samodzielnych państw – poza tymi, których się zrzekły na rzecz federacji. Demokracja bezpośrednia34 Władza w Szwajcarii jest bardzo silnie zdecentralizowana. Szwajcaria

Demokracja bezpośrednia36 Decentralizacja władzy w Szwajcarii jest bardzo daleko posunięta, a Szwajcarzy skrupulatnie pilnują, żeby żaden z kantonów ani rejonów nie zyskał przewagi nad resztą. To dlatego Szwajcaria nie ma jednego języka urzędowego, ale cztery: niemiecki, francuski, włoski i romansz. Szwajcaria

Demokracja bezpośrednia39 Brak istotnych konfliktów między regionami oraz relatywny spokój w polityce stanowią dowód na to, że federalizm [i demokracja bezpośrednia] w Szwajcarii zdają egzamin. Szwajcaria

Demokracja bezpośrednia41 W Szwajcarii nie ma premiera, a raczej premier jest siedmioosobowy. Rada Federalna działa na podstawie niepisanej zasady kolegialności. Mimo że członkowie pochodzą z całkowicie różnych środowisk politycznych, dyskutują ze sobą tak długo, aż dojdą do kompromisu. Następnie przedstawiają jednolite stanowisko przy pomocy oficjalnego komunikatu: „Rada Federalna zdecydowała, że…”. Wszyscy członkowie Rady, bez względu na swoje personalne poglądy i na stanowisko partii, z której się wywodzą, są zobowiązani bronić stanowiska rządu. Najciekawsze jest to, że ten system działa całkiem sprawnie i poza rzadkimi wyjątkami nie zdarza się słyszeć o poważnych konfliktach wewnątrz Rady Federalnej. Demokracja bezpośrednia

Szwajcaria

system społeczny48 Groźba importu zagranicznych produktów sprawiała, że szwajcarscy przedsiębiorcy bardzo dbali o jakość i niskie ceny. wolny rynek

Szwajcaria50 Kolejnym źródłem dobrobytu Szwajcarii jest konkurencja podatkowa między kantonami. konkurencja

wolny rynek

Szwajcaria