Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:51

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Zarys cybernetyki

( Lerner, A. J. )

Spis cytatów dla wybranej książki

Tłumaczenie z rosyjskiego
Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
23 Przez ruch rozumie się zmianę temperatury ciała, ładunku elektrycznego kondensatora, objętości lub ciśnienia gazy, stanu konta bankowego, zapasów w magazynie. Wreszcie nawet takie procesy, jak życie i myślenie, mogą i powinny być także traktowane jako określone aczkolwiek bardzo złożone formy ruchu. procesFŻ-03