Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:59

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Ciekawostka

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Ciekawostka
Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Minęliśmy Taszkient, potem Samarkandę, gdzie miało miejsce niezapomniane wydarzenie. Miejscowy polski garnizon wprowadził zwyczaj grania na rynku w południe Hejnału mariackiego. Jakież było nasze zdumienie, kiedy na pierwszy głos trąbki naszego trębacza zbiegła się ogromna liczba Uzbeków, potomków wojów Tamerlana. Ich radość z usłyszenia melodii z dalekiej Polski zastanowiła żołnierzy. Zaczęli pytać mieszkańców o powód. Otóż istniał wielowiekowy przekaz, że jeśli na rynku w Samarkandzie przybysz z Lechistanu zagra przerwany strzałą najeźdźcy hejnał, naród odzyska wolność. Byłem żołnierzem generała Andersa Czerkawski, Tadeusz Mieczysław 9788374520249:121

15.04.2014
W połowie XVIII wieku, gdy liczba członków Towarzystwa osiągnęła 25 tysięcy, krytykom w spektakularny sposób udało się wziąć górę nad jezuitami. Przepędzani z kraju do kraju jezuici zostali w 1773 roku rozwiązani przez papieża. Generała zakonu osadzono w więzieniu, szkoły zamknięto, a majątek skonfiskowano. Wielu byłych zakonników odprowadzano pod strażą do portów, wsadzano na okręty i wysyłano na banicję w inne zakątki Europy. Przez prawie 40 lat zakon nie istniał.
Prawdę mówiąc, twierdzenie, jakoby papież chciał całkowitego zamknięcia zakonu, jest lekką przesadą. Jakkolwiek w 99% Towarzystwo zostało zamknięte, dwustu jezuitów zdołało przetrwać pod jurysdykcją, po której nikt się nie spodziewał takiego posunięcia. Tym niewiarygodnym obrońcą okazała się Katarzyna Wielka, która tak ceniła sobie cztery rosyjskie szkoły jezuickie, że nigdy nie dopuściła do rozpowszechnienia na ziemi rosyjskiej papieskiego dekretu o zakazie działalności. Szczątkowy zakon skorzystał z tej furtki, wybierając nowego generała i kontynuując pracę.
Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat Lowney, Chris 9788375059120:65

22.08.2014
Countless centuries ago the sea-level in Fireland must have been as much as twenty feet higher than it is to-day. Uttermost part of the earth. Tierra del Fuego's Indians and Settlers: A personal story. Bridges, Lucas 9789873723094:149

28.04.2017
This legend of leadership being wrested from the women, either by force or coercion, is too widely spread throughout the world to be lightly ignored. Uttermost part of the earth. Tierra del Fuego's Indians and Settlers: A personal story. Bridges, Lucas 9789873723094:170

28.04.2017