Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:00

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

CŻC - cykl życiowy człowieka

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Cook mieszkał u Walkerów w okresie, gdy miał lat naście i dwadzieścia, czyli wówczas, gdy łatwo ulega się zewnętrznym wpływom. Błękitne przestrzenie Horwitz, Tony 9788374140850:416

18.01.2010
Piaget opisał dwa aspekty dziecięcej teorii świata: animizm- skłonność do traktowania przedmiotów jako istot żywych i obdarzonych wolą, oraz artyficjalizm - przekonanie, że wszystko zostało zrobione przez kogoś i w jakimś celu. Kiedy zapytamy sześciolatka, z czego zrobione jest słońce, odpowie: "Z ognia". Ale w jaki sposób? "Dlatego, że tam jest ogień". Ale skąd on pochodzi? "Z nieba". W jaki sposób ogień znalazł się na niebie? "Zapalono go zapałką… ". Dzieci przejawiają spontaniczną skłonność do animizmu, myśląc tak, jak gdyby natura działała celowo, a przypadek nie istniał. Kiedy dziecko mówi, że słońce podąża za nami, przypisuje mu celowość. Ale gdy zapytamy: "Co to jest widelec?", padnie odpowiedź: "Przyrząd do jedzenia" - odpowiedź na artyficjalizm rzeczy.

Piaget has characterized two aspects of children's theory of the world: animism, the tendency to regard objects as living and endowed with will, and artificialism, the idea that everything is made by someone for a special purpose. When a six-year-old is asked what the sun is made of, the reply is 'Of fire.' But how? 'Because there is fire up there.' But where did the fire come from? 'From the sky.' How was the fire made in the sky? 'It was lighted with a match .. .' There is a spontaneous tendency towards animism, for the child to believe as if nature were charged with purpose and as if chance did not exist. When a child says the sun follows us, the child attributes purposiveness to the sun. But when asked 'What is a fork?', the reply is 'It is for eating with' - an artificialist response.

Nienaturalna natura nauki Wolpert, Lewis 83-85416-22-6:26

26.01.2010
Dzieci uczą się przez bezpośrednie doświadczenie, autorytet, intuicję i logikę. Wszystko to prowadzi do zdroworozsądkowego, ale nie naukowego poglądu na świat.

In very general terms, children learn by direct experience, authority, intuition and logic. All of these lead to a common-sense view of the world, but not to a scientific one.

Nienaturalna natura nauki Wolpert, Lewis 83-85416-22-6:25_2

26.01.2010
„…zachowania typu spite … to zachowania typu kamikadze (jaskrawym przykładem jest samobójczy atak terrorystyczny), które oczywiście stanowią drwinę z zasady MF [maksymalizacji fitness], szczególnie wtedy, gdy podejmują je osobnicy młodzi, we wczesnej fazie dojrzałości do reprodukcji (co bywa regułą). Homo przypadkiem sapiens Fijałkowski, Konrad; Bielicki, Tadeusz 9788301156329:260

30.07.2010
Dziecko w następujący sposób przechodzi od niekwestionowanej zależności, od zewnętrznych reguł i zwierzchności, do podporządkowania zespołowi coraz bardziej wyrafinowanych, zinternalizowanych norm:
(1) Zwykłe podporządkowanie się regułom i zwierzchności w celu uniknięcia kary.
(2) Konformizm wobec panującego w grupie sposobu zachowania się w celu uzyskania nagrody i uczestniczenia w wymianie.
(3) Kierowanie się pragnieniem bycia dobrym chłopcem”; konformizm mający na celu uniknięcie niechęci innych i odrzucenia.
(4) Kierowanie się „poczuciem obowiązku” konformizm mający na celu uniknięcie potępienia ze strony zwierzchności, niezakłócanie porządku i uniknięcie poczucia winy.
(5) Orientacja legalistyczna, uznanie wartości umów i akceptacja pewnej arbitralności w tworzeniu reguł służących wspólnemu dobru.
(6) Kierowanie się sumieniem czy też zasadami, przywiązanie przede wszystkim do zasad przyjętych z wyboru, które mogą unieważniać prawo, jeżeli zostanie za przynoszące więcej szkody niż pożytku.

Etapy te zostały określone na podstawie werbalnych reakcji dzieci na pytania dotyczące problemów moralnych. Zależnie od rodzaju wychowania i treningu, człowiek może zatrzymać się na dowolnym szczeblu tej drabiny. Większość ludzi osiąga czwarty i piąty etap. Na czwartym etapie ludzie są mniej więcej na tym samym poziomie moralności, jaki osiągają stada pawianów i szympansów.

O naturze ludzkiej Wilson, Edward O. 83-06-01451-0:206

28.12.2010
Jeszcze bardziej zagadkowe było to, że Cezar Borgia, który sam nigdy nie dotrzymał danego słowa, uwierzył teraz obietnicom swojego wroga i umożliwił mu zostanie papieżem. Wyjaśnienie tej zagadki kryje się w fakcie, że książę był już pod względem politycznym skończony i – jak napisał Machiavelli – potrzebował politycznego wskrzeszenia. Ale gdy zbliża się koniec zaczyna brakować jasności umysłu i stanowczości, a podejmowane desperackie decyzje tylko przyśpieszają klęskę. Książę Valentino nie był wyjątkiem od tej reguły. Uśmiech Machiavellego Viroli, Maurizio 9788374142014:94

30.06.2011
W miarę jak zbliża się kres życia, ludzie zwykle zaczynają się odrywać od spraw tego świata. Innym pozostawiają troskę o przyszłość, wyrzekają się snów i marzeń, studzą namiętności, uczuciami obdarzają wyłącznie rodzinę, zwłaszcza dzieci, i nade wszystko szukają spokoju, jakby pragnęli przygotować się do wiecznego bezruchu, milczenia i samotności. Uśmiech Machiavellego Viroli, Maurizio 9788374142014:278

30.06.2011
Była młodą osobą, ale z tego kresu młodości, kiedy zaczyna się już o kobiecie mówić: „jest w pretensjach”. Ścigany Giertych, Jędrzej 9788393126477:166

13.07.2011
Gdy jesteśmy młodzi, myślimy, że wiemy wszystko, ale kiedy dorastamy i stajemy się mądrzejsi, stopniowo odkrywamy, że wiemy mniej, niż myśleliśmy. Kres możliwości? Granice poznania i poznanie granic. Barrow, John D. 9788373379107:16

16.04.2012
Dwaj młodzi komuniści byli zbyt naiwni, żeby zrozumieć, jak bardzo realia życia obnażają bezcelowość ich utopijnego teoretyzowania. Sołżenicyn. Dusza na wygnaniu. Pearce, Joseph 9788373371408:41

14.05.2012
Ludzie starzy posiadają zbiorowe doświadczenie, którego nic nie może zastąpić. Młodzi mogą mieć tylko przeczucia, snuć domysły, ale brak im podstaw, na których mogliby je oprzeć. Na tym polega przewaga podeszłego wieku. Sołżenicyn. Dusza na wygnaniu. Pearce, Joseph 9788373371408:247

15.05.2012
Doświadczenie jednego pokolenia nie wywiera wpływu na następne pokolenia, dlatego też przytaczanie faktów historycznych jako dowodów nie przedstawia wielkiej wartości dla tłumu. Le Bon. Psychologia tłumu. Bon, Gustave Le 9788375752205:92_2

28.05.2012
★★★

Nauki mają dwa końce. Jeden to czysta niewiedza naturalna, w jakiej znajdują się wszyscy ludzie przy urodzeniu. Drugi kraniec to ten, do którego dochodzą wielkie dusze, które przebiegłszy wszystko, co ludzie mogą wiedzieć, uznają, że nie wiedzą nic i znajdują się w podobnej niewiedzy, z której wyszli: ale jest to niewiedza uczona, która zna samą siebie. Natomiast ludzie pośredni, którzy wyszli z niewiedzy naturalnej, a nie doszli do niewiedzy uczonej, mają jakowyś polor wiedzy zadufanej w sobie i udają mędrków.

Owi to mącą świat i sądzą mylnie o wszystkim.Polor:
- kultura towarzyska, dobre maniery, umiejętność właściwego zachowania się
- cecha tego, co jest wykwintne i wytworne
- dawniej: połysk
Myśli Pascal, Blaise 9788373896093:86

22.07.2012
Bo kiedy się ma 20 lat nie bardzo wierzy się w śmierć, ale ona fascynuje i chce się przeżyć coś niebezpiecznego _32

24.07.2012
Miał prawie pięćdziesiąt trzy lata i zaczynały się u niego pojawiać nieuchronne sygnały fizycznego starzenia się. Na czubku głowy zaczynały mu rzednąć włosy, skronie siwiały. Powieki pogrubiały i opadły. Policzki zapadły się w obwisłe worki, a warstwa tłuszczu na brzuchu powoli zaczęła się rozrastać. Walt Disney - Czarny książe Hollywood Eliot, Marc 9788371635458:277

02.11.2012
W grudniu 1961 roku Walt skończył sześćdziesiąt lat – wydarzenie, które wzmocniło depresję spowodowaną ślubem Sharon. Jego powiedzenie: „Żaden człowiek nie może żyć wiecznie” było odpowiedzią na pytania wszystkich o jego samopoczucie. Wzmogła się jego obsesja śmiertelności. Zaczął czynić plany, by na wypadek jego śmierci, której nieuchronność czuł, jego rodzina zatrzymała kontrolę nad wytwórnią. Walt Disney - Czarny książe Hollywood Eliot, Marc 9788371635458:318

02.11.2012
Jednak to wielkie osiągnięcie przyćmiła chmura rozpaczy. Jeszcze przed zakończeniem pierwszej serii pokazów filmu Walt popadł w głęboką depresję. Jak na ironię, spowodował to ogromny sukces „Mary Poppins”. Po krótkim okresie poczucia osobistego i zawodowego spełnienia ogarnęła go szokująca świadomość faktu, że nie będzie już w stanie stworzyć niczego większego.

Poszukując nowego ujścia dla swej energii twórczej, postanowił uczyć nowe pokolenie artystów tego wszystkiego, czego sam się nauczył, robiąc filmy. I jak sądził, po kilku kluczowych ulepszeniach, znalazł do tego idealne miejsce.

Walt Disney - Czarny książe Hollywood Eliot, Marc 9788371635458:328

02.11.2012
Międzynarodowa sieć parków rozrywki nosząca jego imię przedstawiała krainę wiecznej młodości, nieobciążoną obowiązkami i ograniczeniami dorosłej rzeczywistości. Walt Disney - Czarny książe Hollywood Eliot, Marc 9788371635458:334

02.11.2012
Młodemu SEALsowi trudno jest udzielić szczerych odpowiedzi na takie pytania. Jeśli nie potrafisz rozpoznać swoich niedociągnięć i nie masz ochoty nad nimi pracować, jak możesz dostać się na wyższy poziom? Snajper. Opowieść komandosa seal team six. Wasdin, Howard E.; Templin, Stephen 9788324016471:201

30.11.2012
Narzekała również na problemy z koncentracją, przeżywała to boleśnie, mawiała, że „wszystkiego byłaby się spodziewała, ale tego, że będzie stara, to nigdy”. Kobiety władzy PRL Koper, Sławomir 9788377000373:107

26.01.2013
Dlaczego jednak trzeba tak mozolnie odkrywać dawno już odkrytą Amerykę?! Ano, To już tajemnica przegłupiej Pani Historii, która to pani rządzi nami a rządzi.

Moim zdaniem kondycja człowiecza jest w ogólnych zarysach niezmienialna, cechuje ją niedoskonałość (skażenie natury ludzkiej), nierówność, działanie cząstkowe dokonywane poprzez środki materialne, konieczność stosowania wyjść kompromisowych i prowizorycznych.

Dzienniki - Stefan Kisielewski Kisielewski, Stefan 9788320716733:430

03.02.2013
Ale w moim wieku już się widzi drugi brzeg – świadomość jego istnienia sprawia, iż człowiek nie jest już taki pewny siebie, milknie czasem, nie upiera się – wie, że powiew śmierci jest realny, że to już nie żadne żarty. Tak! Dzienniki - Stefan Kisielewski Kisielewski, Stefan 9788320716733:475

03.02.2013
Staję się coraz bardziej zawistny (nawet w muzyce!), niechętny ludziom, stetryczały, leniwy, nierówny i – co najgorsze – niedobry dla wszystkich, nawet dla własnych dzieci. Do tego obrzydliwieję fizycznie i siódmego marca kończę sześćdziesiąt lat, co samo przez się jest ohydą. Dzienniki - Stefan Kisielewski Kisielewski, Stefan 9788320716733:556

05.02.2013
Młodość nie zna takich lęków i nie zna wartości czasu, sądzi, że czasu jest mnóstwo – dla mnie jest on już wymierzony, a zegarek to dla mnie klepsydra, narzędzie śmierci. Dopiero wtedy ceni się czas, gdy jest go mało: człowiek robi się skąpcem, liczykrupą, wciąż kombinuje, jak by zdążyć, przez to staje się trwożliwy, niepewny siebie, wciąż zatroskany. Dzienniki - Stefan Kisielewski Kisielewski, Stefan 9788320716733:640

05.02.2013
Zaczynam wierzyć, że wiek ma swoje nieodparte prawa, na przykład prawo zmęczenia i niemożności zaczęcia od nowa, od początku, jednocześnie przekonanie, że to, co się zrobiło dotąd, jest już nieaktualne. Dzienniki - Stefan Kisielewski Kisielewski, Stefan 9788320716733:824

05.02.2013
Chociaż praktycznie bez reszty pochłaniała go własna praca, zawsze znajdował czas na kontakty ze studentami, którzy być może pewnego dnia dołączą do jego zespołu. Siergiej Korolow. O krok od zwycięstwa w wyścigu na księżyc. Harford, James 9788374691659:123

22.03.2013
Odnotował w niej, że Nina Iwanowna, żona Korolowa, opisała jego samopoczucie przed pobytem w szpitalu jako „nieustający stan udręczenia. Wszystko go irytowało, nawet kapcie stały nie tam, gdzie trzeba. (…) gdy wracał po naradach do domu, był zupełnie wyczerpany. (…) »Nie mogę tak dłużej pracować«”, wspomina jego słowa. Siergiej Korolow. O krok od zwycięstwa w wyścigu na księżyc. Harford, James 9788374691659:288

22.03.2013
Co trzeba było mieć w sobie, ażeby być naprawdę dobrym na tych robotach? [walka i egzekucje – przyp. JF] Potrzebne były wyszkolenie, dobra kondycja fizyczna, no i – co najważniejsze – zimna krew, opanowanie. Osiągniecie tego ostatniego nie było wcale takie łatwe. Nad tym każdy musiał pracować indywidualnie. […] Trzeba było wyeliminować strach. Myślę, że tylko u młodych ludzi, tak poniżej lat dwudziestu, jest to możliwe. […] Im człowiek starszy, tym mądrzejszy i tym bardziej ma ochotę do życia. Egzekutor Dąmbski, Stefan 9788361283508:23

07.04.2013
Z wiekiem stawał się też coraz bardziej nieufny wobec swoich pracowników i „prokury”, jak określał kierownictwo firmy, a nawet najbliższych przyjaciół, nie wyłączając Fryderyka Söllinga. Wszędzie wietrzył zdradę, w dzienniku mnożyły się zdania w rodzaju „Myślę, że powinienem mieć drugiego strażnika, który by kontrolował pierwszego, i trzeciego, żeby uważał na drugiego.” Geniusze i spekulanci. Jak rodził się kapitalizm. Ogger, Guenter 9788306022766:126

22.07.2013
I dalej pisze historyk: „Jeśli chodzi o zachowanie Langena, wiele tu wyjaśnia po prostu sprawa wieku. Cóż, Langen był starszy, bardziej zajęty, bogatszy, bardziej zadowolony z siebie – jak i cała gospodarka.” Geniusze i spekulanci. Jak rodził się kapitalizm. Ogger, Guenter 9788306022766:336_2

06.08.2013
Młodym ludziom – a kraje rozwijające się pełne są młodzieży – wydaje się, że będą żyli wiecznie. Kto będzie tymczasem powstrzymywał skażenie i choroby? Bogaci się boją, nawet gdy biedni nie czują strachu. Bogaci mają o wiele więcej do stracenia. Bogactwo i nędza narodów Landes, David S. 9788372005069:576

10.08.2013
Powody, jakie w głównej mierze wpłynęły na to, że nacisnął cyngle dubeltówki, są bardzo proste. Człowiek, który znał cenę życia i który starał się przeżyć jak najlepiej dni, jakie mu zostały dane, poczuł nagle, że zaczyna go zdradzać własne ciało. Starość dawała o sobie znać, tracił pamięć, z której był taki dumny. A jeśli dodamy do tego fakt, że utracił umiejętność pisania, wcale nietrudno jest zrozumieć jego stan psychiczny. Zaczęło go ogarniać poczucie zbyteczności. Nigdy już nie będzie tym, kim był. Jego życie zmieniło się w klatkę, w której niespokojnie biegał stary lew. Jakże proroczo brzmią słowa starego Santiago, który w samotności toczy swoją walkę z rybą i w duchu dodaje sobie odwagi: „Ciągnijcie, ręce!… Trzymajcie mnie, nogi! Wytrzymaj, głowo! Nigdy nie zawodziłaś!” Jednakże ręce starego Hemingwaya już nie pociągnęły, nogi nie utrzymały i głowa zawiodła… Hemingway reporter Machala, Drahoslav; Machala Ivan 9788321605203:431

18.09.2013
Chłopak czy dziewczyna w wieku 21 lat są pełnoletni fizycznie, ale nie społecznie. Dojrzałość społeczna przychodzi najpóźniej. Społecznie są oni dziećmi. Kartki z więzienia. Testament polityczny Eligiusza Niewiadomskiego. Niewiadomski, Eligiusz 9788364037023:85

18.01.2014
Miałem siedemnaście lat, byłem więc, jak wszyscy w tym wieku, uparty i gotowy bronić swego zdania. Z rodzicami często dochodziło do konfliktów. Utracony honor, zdradzona wiara. Relacja żołnierza Liebstandarte Adolf Hitler. Maeger, Herbert 9788360682302:39

31.01.2014
Jest odrażającym i irytującym ciężarem prowadzenie, nauczanie i panowanie nad grupą młodych ludzi, którzy z natury są frywolni, niespokojni, gadatliwi i tak nieskorzy do pracy, że nawet ich rodzice nie wytrzymują z nimi w domu. Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat Lowney, Chris 9788375059120:227

22.08.2014

Kiedy wychodzimy z młodzieńczego etapu zależności, nie jesteśmy tak naprawdę gotowi na przejście do etapu całkowitej niezależności. Nosimy bowiem w sobie nawyk uczenia się z książek i od nauczycieli, który w dużej mierze nie nadaje się do praktycznej fazy samokształcenia lub życia, które nadejdzie później. Zwykle jesteśmy nieco naiwni społecznie i nieprzygotowani do politycznych gier, w które grają ludzie. Wciąż niepewni co do naszej tożsamości, uważamy, że w świecie pracy liczy się zdobywanie uwagi i nawiązywanie przyjaźni. A te błędne przekonania i naiwność zostają brutalnie ujawnione w świetle realnego świata.

When we emerge from the youthful state of dependency, we are not really ready to handle transition to an entirely independent phase. We carry with us the habit of learning from books or teachers, which is largely unsuited for the practical, self-directed phase or life that comes next. We tend to be somewhat socially naive and unprepared for the political games people play. Still uncertain as to our identity, we think that what matters in the work world is gaining attention and making friends. And this misconceptions and naivety are brutally exposed in the light of the real world.

Mastery Greene, Robert 9780143124177:54

07.10.2014
Toni jest jednocześnie nieugiętym doktrynerem w swoich poglądach na wychowanie dzieci. "Współczesny problem polega na tym", mówi, "że dzieci znalazły się za bardzo w centrum uwagi. Ich rodzice, ich rodziny, wszyscy wokół nich są przekonani, ze trzeba je stawiać na piedestale.Tak wiele wysiłku wkłada się w podnoszenie ich samooceny, że w końcu czują się wyróżnione same z siebie, nie robiąc nic szczególnego. Jako dorośli stają się zdezorientowani: jakoś im umyka, że nie są wyjątkowi w związku z tym, kim są, tylko w związku z tym, co robią. RAFA. Rafael Nadal Nadal, Rafael; Carlin, John 9788362478699:55

27.10.2014
The human mind is naturally creative, constantly looking to make associations and connections between things and ideas. It wants to explore, to discover new aspects of the world, and to invent. To express this creative force is our greatest desire and the stifling of it the source of our misery. What kills the creative force is not age or a lack of talent, but our own spirit, our own attitude. We become too comfortable with the knowledge we have gained in our apprenticeship. We grow afraid of entertaining new ideas and and the effort that this required. To think more flexibly entails a risk - we could fail and be ridiculed. We prefer to live with the familiar ideas and habits of thinking, but we pay a steep price for this: our minds go dead from the lack of challenge and novelty; we reach a limit in our field and lose control over our fate because we become replaceable. Ludzki umysł z natury rzeczy jest kreatywny, kojarzy poszukując związków pomiędzy rzeczami i ideami. Sam z siebie chce odkrywać i poznawać nowe aspekty swego otoczenia oraz wymyślać nowości. Podtrzymywanie tej umiejętności umysłu jest naszym pragnieniem, a tłumienie, niestety, jest źródłem frustracji i nieszczęść. To co zabija naszą kreatywność to wcale nie wiek czy brak talentu, lecz my sami. Zaczyna nam być dobrze z wiedzą, której nabyliśmy w fazie nauczania (czyt. w szkole) i uważamy, że zupełnie nam ona wystarcza. Dojrzewamy podchodząc bez entuzjazmu do nowych pomysłów, wiedząc z jakim wysiłkiem się one wiążą. Myślenie elastyczne wymaga podejmowania ryzyka, a to wiąże się w większości albo z porażką albo wysłuchiwaniem "a nie mówiłem, że się nie uda…". Wolimy żyć według znanych nam schematów i przyzwyczajeń myślowych, lecz w konsekwencji płacimy za to: nasza zdolność radzenia sobie zamiera w wyniku braku wyzwań i nowości; osiągamy pułap naszych możliwości w danej dziedzinie po czym staczamy się z niego. Mastery Greene, Robert 9780143124177:177

28.10.2014
Often it’s easier to make a decision when you don’t know as much, because then you can’t overthink. If you know too much, it can freeze you. The whole deal looks like a minefield. Total Recall. My unbelievably true life story. Schwarzenegger, Arnold 9781849839730:150

15.02.2015
„słowami próżnujących starców do niedoświadczonej młodzieży” Platon Państwo Biografia Blackburn, Simon 9788374953481:20_2

04.04.2015
Nobody (…) wins all the time. At some point, you’re bound to get a beating. Total Recall. My unbelievably true life story. Schwarzenegger, Arnold 9781849839730:407

20.06.2015
It doesn't matter wheather we grow up in an English or a Chinese household; the brain wires itself according to the sounds of that language. The brain builds neural connections around sounds that are heard repeatedly, and it gradually pays less attention to sounds that are not as common. Over time it becomes increasingly difficult for a person to hear or speak unfamiliar languages. Roadmap to Reality Elpel Thomas J. 9781892784292:16

25.08.2015
Although American culture is at least halfway in transition to a sequential worldview, young people must mature through the mythical stage of development to get there. Roadmap to Reality Elpel Thomas J. 9781892784292:104

04.09.2015
… niewydarzony efekt uboczny zdziczałego ruchu młodzieżowego poszukującego nowych i twórczych sposobów na unikanie odpowiedzialności. Ostatni taki Amerykanin Gilbert, Elizabeth 9788375107128:142

06.01.2016
mentalnie jest na poziomie dorastajacego wyrostka któremu wydaje się, że posiadł wszystkie rozumy świata, a jest przerażająco głupi… _94

17.01.2016
Two-years-olds don`t study textbooks on verb conjugation. They learn through mimicry and experience with little or no instruction at all. Roadmap to Reality Elpel Thomas J. 9781892784292:16_2

30.04.2016
Most teenagers are wired to their music, almost like an addiction. They can hardly function without it. At this stage in life people are easily swayed by the power of suggestion. Even highly responsible teens are prone to significant lapses in judgment as they are swayed by suggestions from peers, songs, stupid stunts on television shows, or random impulses from the subconscious. Roadmap to Reality Elpel Thomas J. 9781892784292:93

30.04.2016
Zasadniczą chyba cechą wytrawnego myślenia jest niewyciąganie pochopnych wniosków bez dostatecznych danych, do czego skłonny jest nowicjusz.

Probably the main characteristic of the trained thinker is that he does not jump to conclusions on insufficient evidence as the untrained man is inclined to do.

Sztuka badań naukowych Beveridge, William Ian Beardmore PZWL 213/63:70

02.05.2016
Odwrotnie podchodzą do tego gorzej uplasowani młodzi dziennikarze, którzy są bardziej skłonni przedkładać zasady i wartości związane z „fachem” nad bardziej realistyczne i cyniczne podejście swoich starszych kolegów. O telewizji. Panowanie dziennikarstwa. Bourdieu, Pierre 9788301160463:107

05.11.2016
Ze względu na swoje skromne doświadczenia życiowe małe dzieci, jak łatwo się domyślić, zakładają, że wszystko, co dzieje się z nimi i wokół nich, jest normą. Pamiętam, jak moja córka Cynthia ze zdziwieniem odkryła, że ojcowie jej niektórych koleżanek nie pracują w telewizji. Tak czy inaczej Cleese, John 9788378855521:16

13.07.2017
Przypuszczam, że przez to, że tak bardzo ufałem tacie i wierzyłem, że zawsze działa dla mojego dobra, przeniosłem tę wiarę na nauczycieli. Tak czy inaczej Cleese, John 9788378855521:65

17.07.2017
Byliśmy młodymi nadętymi przemądrzalcami. Tak czy inaczej Cleese, John 9788378855521:392

23.08.2017
Dla Alojzego sporządzono dokumenty, z których wynikało, że jego matka zmarła przy porodzie, a ojciec był oficerem SS zastrzelonym przez Polaków. Nie był już czteroletnim polskim chłopcem imieniem Alojzy, lecz czteroletnim niemieckim chłopcem nazwiskiem Alfred Binderberger. Alojzy nie pamiętał nic ze swojego życia w Polsce […] wychowywał się jak typowe dziecko w narodowosocjalistycznych Niemczech.
[…]
[Po wojnie jego rodzona matka robiła wszystko, by odnaleźć syna i gdy Alojzy miał dwanaście lat, jego nowi rodzice pokazali mu jej listy. – przyp. JF]
Powiedziałem: „Tato, nie wygłupiaj się, mama siedzi tutaj”.
„Nie, to od twojej prawdziwej matki”.
„Daj spokój!”
„Z Polski” – powiedział.
I wtedy się rozzłościłem. „Ja z Polski! […] na pewno nie jestem Polakiem!”
W końcu, gdy Alojzy miał czternaście spotkał się ze swą prawdziwą mamą:
„Wyglądał jak prawdziwy Hitlerjugend” – powiedziała jego matka – „Typowy Niemiec”.
[…] Alojzy nie wiedział, jak rozmawiać z matką: „Na początku byłem zawsze anty, zawsze przeciw. Najgorsze, że nie wiedziałem, jak mam się do niej zwracać. Próbowałem w trzeciej osobie, bardzo oficjalnie. Unikałem poufałego «ty» i ani razu nie powiedziałem «mamo»”.
[…]
Alojzy ukończył szkołę w Polsce i wstąpił na Uniwersytet Warszawski. Ale nigdy w pełni nie zaakceptował swojego rodzinnego kraju i tęsknił za rodziną w Niemczech
[…]
Historia Alojzego pokazuje ogromny wpływ warunków zewnętrznych na ludzki rozwój. Był sobie oto czteroletni polski chłopiec, którego przekształcono w szczęśliwego i pewnego siebie Niemca – członka Hitlerjugend, który uważał Polaków za „niewolników”. To wymowne przypomnienie, że nie rodzimy się z żadnym systemem wierzeń, ale jako dzieci wchłaniamy wartości wokół siebie.

[Jako dzieci jesteśmy programowani przez czynniki zewnętrzne – przyp. JF]

Kaci i ofiary Rees, Laurence 9788374698252:185

02.09.2017
A co do sądu – nie odbył się. Dwaj moi oskarżyciele polegli, trzeci był ranny. Ten to, niejaki oberlejtnant von Doeren, przeprosił mnie 1928 r., kiedy mnie przypadkiem spotkał, za fałszywe posądzenie. Przyznał, że 14 r. był za młody, zanadto stał pod sugestją źle zrozumianego patryjotyzmu i dlatego, podobnie jak większość oficerów linjowych, nie znosił wtenczas ludzi trzeźwo i dalej patrzących. Przypominanie rozmaitych konwencji wojennych uważał za chęć sprzyjania wrogom, ponieważ uczono go, że te postanowienia międzynarodowe to świstki papieru, obowiązujące tylko przeciwników. Z armią Klucka na Paryż. Pamiętnik lekarza Polaka. Jacobson, Wojciech 9788378894636:138

02.11.2017
Bo w swej niedojrzałości i ignorancji tak samo jak on dałem sobie wyprać mózg. Neger, Neger… Opowieść o dorastaniu czarnoskórego chłopca w nazistowskich Niemczech Massaquoi, Hans-Juergen 9788364476495:120

06.01.2018
Jak każdy wrażliwy dziesięciolatek, do lojalności wobec idola przywiązywałem dużą wagę. Neger, Neger… Opowieść o dorastaniu czarnoskórego chłopca w nazistowskich Niemczech Massaquoi, Hans-Juergen 9788364476495:153

06.01.2018
Krótko po zamustrowaniu na Schleidenstrasse dokonałem ważnego odkrycia: na świecie istnieją dziewczyny. Kiedy zacząłem chodzić do szkoły, właściwie przestałem je widywać. Tak się złożyło, że przebywały po drugiej stronie dziedzińca i w ogóle nie obchodziły ani mnie, ani żadnego z moich kolegów. I nagle wszystko się zmieniło. Bez żadnego szczególnego powodu, niemal w ciągu jednej nocy dziewczynki wtargnęły do naszych myśli, mowy i uczynków. Chociaż szkolny system zakładał rozdział płci, my, chłopcy z VII klasy, uświadomiliśmy sobie nagle, że w sąsiednim skrzydle szkoły znajdują się osoby, które zaczęły nieodparcie przyciągać naszą uwagę. Sądząc z ciągłych chichotów i prowokujących spojrzeń, niewątpliwie zdawały sobie z tego sprawę.

Na przerwach manifestowaliśmy swoje zainteresowanie na różne sposoby, począwszy od głośnych prowokacji słownych, przez popisy sprawności fizycznej, a skończywszy nawet na bójkach. Miało to coś wspólnego z walkami lwów o względy samicy, ale różnica polegała na tym, że nie chodziło tu o żadne konkretne uczucia, tylko o popisy i zwracanie na siebie uwagi.

Neger, Neger… Opowieść o dorastaniu czarnoskórego chłopca w nazistowskich Niemczech Massaquoi, Hans-Juergen 9788364476495:175

06.01.2018
Dzieciństwo i wczesna młodość bohatera książki przypadły na okres erupcji ideologii i propagandy narodowego socjalizmu oraz jej realizacji w III Rzeszy (1933-45). Okres formowania się osobowości, kiedy młody człowiek łapczywie wchłania wszystko. Neger, Neger… Opowieść o dorastaniu czarnoskórego chłopca w nazistowskich Niemczech Massaquoi, Hans-Juergen 9788364476495:539

06.01.2018
Children are especially programmed to listen to voices of authority in the form of adults telling them what to do. Although children can be contrary at times, there is a powerful instinct to assume that adults know what is right and best, even when contradictory evidence is in plain sight. Becoming teenagers, kids often seem to disregard voices of authority, but it is more accurate to say they discover new role models, finding voices of authority in music and culture. As parents, we have to compete with the messages of their favorite music, sports, and television idols. This idol worshipping can become a form of hypnotism; people become so drown to a rock star, actor, sports figure, cult leader, or mentor that they feel like their lives will somehow be better if they can be near this person. Young adults especially for voices of authority as they search for answers to the complexities of life. They want something to believe in. Roadmap to Reality Elpel Thomas J. 9781892784292:104_3

06.01.2018
Aging is accelerated by loss of genetic information, the same information entropy we talked about in chapter 9. Evolution 2.0 Marshall, Perry 9781944648756:228

24.02.2019
Lehman zebrał pewne interesujące dane dotyczące najbardziej twórczego wieku w życiu człowieka. Posługując się takimi źródłami, jak A Series of Primers of the History of Medicine i An Introduction to the History of Medicine, wykazał, że ludzie urodzeni pomiędzy 1750 a 1850 rokiem największą wydajność wykazywali w latach od 30 do 39 roku życia. Przyjmując to jako 100% wydajności stwierdził, że wydajność dla wieku od 20 do 29 roku życia wynosi 30-40%; dla wieku 40-49 – 75%; dla 50-59 – około 30%. Możliwe, że inwencja zaczyna spadać wcześnie, może nawet już w 20 roku życia, lecz jest to równoważone przez wzrost doświadczenia, wiedzy i mądrości.

Lehman has collected some interesting data about man's most creative time of life. He extracted data from sources such as A Series of Primers of the History of Medicine and An Introduction to the History of Medicine, and found that the maximum output of people born between 1750 and 1850 was during the decade of life 30 to 39 years. Taking this as 100 per cent, the output for the decade 20—29 years was 30—40 per cent; for 40-49 years, 75 per cent; 50-59 years, about 30 per cent. Probably man's inventiveness and originality begins to decrease at an early age, possibly even in the 20s, but this is offset by increased experience, knowledge and wisdom.

Sztuka badań naukowych Beveridge, William Ian Beardmore PZWL 213/63:176

04.03.2019
W starszym wieku umysł jest mniej skłonny do przyjmowania nowych koncepcji podsuwanych przez innych, względnie wynikających z ich prac i myśli. William Harvey twierdzi, że żaden z uczonych po czterdziestce nie przyjął jego koncepcji krążenia krwi, gdy ten ją po raz pierwszy zaprezentował. Zmniejszenie produktywności na polu nauki u ludzi w średnim wieku wynika często z tej prostej przyczyny, że obowiązki administracyjne zabierają im czas potrzebny dla pracy badawczej. W innych wypadkach w miarę jak przybywa lat i rośnie poczucie bezpieczeństwa powstaje ociężałość umysłu, i zarazem pewność siebie, natomiast energia i zapał zanikają. Kontakt z młodymi umysłami ułatwia zachowanie świeżości spojrzenia. Jakiekolwiek są powody częstego obniżenia wydajności w pracy naukowej po przekroczeniu średnich lat życia, w każdym razie jasne jest, że nagromadzenie wiedzy i doświadczenie nie stanowią warunków powodzenia pracy badawczej.

With advancing age most minds become less receptive to new ideas suggested by others and probably also arising from their work or thinking. William Harvey stated that no man over forty accepted the idea of the circulation when he first advanced it. The reason why many lose their productivity about middle age is often simply due to their having taken on administrative responsibilities that do not allow time for research. In other cases indolence develops with middle age and security, and drive is lost. Contact with young minds often helps to preserve freshness of outlook. Whatever the reasons for the frequent falling off of productivity after middle age, its occurrence shows that accumulation of knowledge and experience is not the main factor in successful research.

Sztuka badań naukowych Beveridge, William Ian Beardmore PZWL 213/63:176_2

04.03.2019
And like so many teens, he started every sentence with "I".

I jak wielu nastolatków, każde zdanie zaczynał od "JA".

Shoe dog. A memoir by the creator of NIKE. Knight, Phil 9781508211808

21.03.2019
Jestem uwolniony od ambicji Kurtyka. Sztuka Wolności. Mcdonald, Bernadette 9788326826092:263

25.08.2019
Dzieci zawsze są optymistami, one też stanęły wtedy z fanatyczną wprost wiarą do walki za Fiihrera i Vaterland, jak to się zwykło pięknie mówić. Dzieci walczą z niezwykłą odwagą, ponieważ nie mają one jeszcze wyrobionego poczucia strachu i doświadczeń dorosłych. Wszędzie w Niemczech obwoływano dzieci bohaterami. Akceptowały to wszystko, ponieważ dla nich była to przecież w pewnym sensie zabawa w wojnę, fantastyczna zabawa, w której „bohaterowi” nic nie groziło, on zawsze wygrywał, a w końcu ginął tylko przeciwnik. „Zabawa” trwała zwykle dotąd, aż sam „bohater” lub jego kolega na własnej skórze odczuł grozę wojny. Wtedy wszystko się nagle kończyło, wtedy wołało się tylko mamę! Szkoła janczarów Twardecki, Alojzy 1523/11/E:50

14.05.2020
Strach przed porażką nie jest wrodzony ani instynktowny, tylko w nas narasta, rozwija się w miarę starzenia. Małe dzieci w ogóle nie boją się porażki. Próbują nowych rzeczy i świetnie się przy tym bawią. Szybko się uczą. Metoda czarnej skrzynki: Zaskakująca prawda o błędach i naturze sukcesu Syed, Matthew 9788365743107:419

06.08.2020
Mutantami powstałymi w wyniku tego oddziaływania są zniekształcone młode istoty pełne chronicznego przerażenia, krzyczące, że nic nie wiedzą i chcące rządzić wszystkim. Powrót człowieka pierwotnego Rand, Ayn 9788371509360:19

12.02.2022
Młodzi ludzie szukają spójnego poglądu na życie, czyli filozofii, szukają znaczenia, celu, ideałów, i w większości przyjmują to, co dostają. To w wieku lat -nastu i dwudziestu kilku większość ludzi szuka odpowiedzi na filozoficzne pytania i ustala przesłanki swego myślenia na dobre i złe, na resztę swego życia. Niektórzy nie dochodzą nawet do tego stadium, inni nigdy nie zaprzestają poszukiwań, ale większość słucha głosu filozofii jedynie przez parę krótkich lat. To ich właśnie, po części nawet nie bez ich winy, trwale kaleczy współczesna filozofia.

Nie myślą samodzielnie ani nie są twórczy intelektualnie; nie potrafią oprzeć się zalewowi nowoczesnej sofistyki. Niektórzy z nich poddają się po jednym czy dwu niezrozumiałych kursach, przekonani, że myślenie to strata czasu, i w wieku dwudziestu pięciu lat popadają w letargiczny cynizm lub stają się bezradnymi babbitami. Inni akceptują to, co słyszą, przyjmując wszystko ślepo i dosłownie – ci stają się dzisiejszymi aktywistami.

Powrót człowieka pierwotnego Rand, Ayn 9788371509360:34

12.02.2022
★★★

Hitler i jego instruktorzy znają psychologię chłopców – wykorzystują każdy instynkt, każdą wykluwającą się emocję, by wlać dusze nazistowskich chłopców w formy, w których niedługo zastygną na resztę życia.

Jak wychować nazistę. Reportaż o fanatycznej edukacji. Ziemer, Gregor 9788324074617:139

25.05.2022
★★★

Co taka opowieść – jedna z całej serii, wszystkich równie szczegółowych, jednakowo fascynujących przez odwołanie się do prymitywnych, zwierzęcych emocji – może zrobić z umysłem dziesięcioletniego chłopca? Odpowiedź na to pytanie pozostawię psychologom dziecięcym.

Zawsze byłem ciekaw, czego chłopcy będący na etapie wielbienia bohaterów są uczeni o samym Hitlerze. Wiedziałem, że każdy instruktor ma go ubóstwiać, nazywać Zbawcą Niemiec.

Jeden z chłopców przyniósł mi inną książkę, zatytułowaną Heil unserem Führer (Witaj Przywódco) [...] napisaną przez Friedricha Wolfganga Lindenberga i oficjalnie zalecaną przez Partię. Powiedziano mi, że rozprowadzono ponad dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy jej egzemplarzy. Hitler osobiście przejrzał książkę i zatwierdził ją jako prawdziwą i godną rekomendacji opowieść o nim samym, przeznaczoną dla niemieckich chłopców w wieku od dziesięciu do czternastu lat. Ma ona formę gawędy młodego Bannenführera, dowódcy oddziału młodzieży, opowiadającego podwładnym o życiu Hitlera, gdy wszyscy siedzą przy ognisku po pogrzebie młodego towarzysza, który stracił życie, walcząc za Führera.

Hitler Austriak, Hitler polityczny oportunista, demagog, stał się w tej oficjalnej biografii postacią w aureoli, wojownikiem o duszy świętego, przywódcą, na którego czole Bóg złożył pocałunek.

Jak wychować nazistę. Reportaż o fanatycznej edukacji. Ziemer, Gregor 9788324074617:148

25.05.2022