Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:02

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Demokracja bezpośrednia

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Gdy tylko polityka wyjdzie z przysłowiowych zadymionych pokoików i obywatele przyzwyczają się do transparentnych działań władzy, nie tak łatwo jest przyszłym rządom wrócić do braku transparentności. Jak uchronić demokrację przed… demokratycznie wybranymi politykami. Freeza, Bill 9788395056420:59

07.07.2018
W 1619 roku wprowadzono Zgromadzenie Ogólne, co każdemu dorosłemu mężczyźnie zapewniało głos w sprawie obowiązujących w kolonii reguł i instytucji. Tak rodziła się demokracja Stanów Zjednoczonych.

Virginia Company potrzebowała dwunastu lat, aby zrozumieć, że to co udało się Hiszpanom w Meksyku oraz Ameryce Środkowej i Południowej, nie powiedzie się na północy. Pozostałą część XVII wieku zajęły długie ciągi walk o drugi wniosek – że kolonia utrzyma się samodzielnie pod względem gospodarczym, tylko gdy zapewni się bodźce skłaniające kolonistów do inwestycji i ciężkiej pracy.

Dlaczego narody przegrywają. Acemoglu, Daron; Robinson, James A. 9788377852842:36

03.09.2018
W warunkach absolutystycznych instytucji politycznych – jak w Korei Północnej czy Ameryce Łacińskiej w okresie kolonialnym – ci, którzy znajdują się u steru, będą mogli ustanowić instytucje gospodarcze pomnażające ich majątki i władzę kosztem całej reszty społeczeństwa. Natomiast instytucje polityczne, które upowszechniają władzę w społeczeństwie i nakładają na nią ograniczenia, są pluralistyczne. Polityczna potęga jest związana nie z jedną osobą czy wąską grupą, lecz z szeroką koalicją grup lub ich wielością. Dlaczego narody przegrywają. Acemoglu, Daron; Robinson, James A. 9788377852842:95

03.09.2018
Brytyjska demokracja nie była darem elit. Wywalczyły ją przede wszystkim masy, które siłę polityczną zyskały w wyniku procesów politycznych, które toczyły się w Anglii i w innych częściach Wielkiej Brytanii od kilku stuleci. Dlaczego narody przegrywają. Acemoglu, Daron; Robinson, James A. 9788377852842:346

03.09.2018
Najważniejszym narzędziem demokracji bezpośredniej są referenda. Czy wiesz, dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii? Lampka, Joanna 9788392915225:27

04.09.2018
To oni sami stanowią dla siebie prawo, więc je respektują i wymagają tego od innych. Czy wiesz, dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii? Lampka, Joanna 9788392915225:33

04.09.2018
Władza w Szwajcarii jest bardzo silnie zdecentralizowana. Czy wiesz, dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii? Lampka, Joanna 9788392915225:34

04.09.2018
[Kantony] posiadają wszystkie prawa, które zwykle należą do samodzielnych państw – poza tymi, których się zrzekły na rzecz federacji. Czy wiesz, dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii? Lampka, Joanna 9788392915225:34_2

04.09.2018
Każdy kanton posiada własną konstytucję, parlament, rząd i sądownictwo. Czy wiesz, dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii? Lampka, Joanna 9788392915225:34_3

04.09.2018
Decentralizacja władzy w Szwajcarii jest bardzo daleko posunięta, a Szwajcarzy skrupulatnie pilnują, żeby żaden z kantonów ani rejonów nie zyskał przewagi nad resztą. To dlatego Szwajcaria nie ma jednego języka urzędowego, ale cztery: niemiecki, francuski, włoski i romansz. Czy wiesz, dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii? Lampka, Joanna 9788392915225:36

04.09.2018
Brak istotnych konfliktów między regionami oraz relatywny spokój w polityce stanowią dowód na to, że federalizm [i demokracja bezpośrednia] w Szwajcarii zdają egzamin. Czy wiesz, dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii? Lampka, Joanna 9788392915225:39

04.09.2018
W Szwajcarii nie ma premiera, a raczej premier jest siedmioosobowy. Rada Federalna działa na podstawie niepisanej zasady kolegialności. Mimo że członkowie pochodzą z całkowicie różnych środowisk politycznych, dyskutują ze sobą tak długo, aż dojdą do kompromisu. Następnie przedstawiają jednolite stanowisko przy pomocy oficjalnego komunikatu: „Rada Federalna zdecydowała, że…”. Wszyscy członkowie Rady, bez względu na swoje personalne poglądy i na stanowisko partii, z której się wywodzą, są zobowiązani bronić stanowiska rządu. Najciekawsze jest to, że ten system działa całkiem sprawnie i poza rzadkimi wyjątkami nie zdarza się słyszeć o poważnych konfliktach wewnątrz Rady Federalnej. Czy wiesz, dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii? Lampka, Joanna 9788392915225:41

04.09.2018