Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:02

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

DRFZ - dobra rada Fizyki Życia

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Kartezjusz postanowił myśleć samodzielnie, a nie przyjmować po prostu to, czego go nauczono. Kartezjusz Robson, Dave; Garratt, Chris 9788387626006:3

24.11.2011
Nie ma nic ważniejszego od zidentyfikowania oszustów i współpracowników, człowiek bowiem, ze swej natury, musi być istotą społeczną, by przetrwać i odnieść sukces. Ciemna strona człowieka Ghiglieri, Michael P. 9788388221361:375

11.03.2012
Na cementowych ścianach poprzyklejane były afisze z hasłem „Jesteśmy łagodni dla tych, którzy się przyznają do winy i surowi dla tych, którzy zaprzeczają”.

[…]

Wśród więźniów mówiło się: „ciężka kara dla tego, który się przyzna – więzienie na wieczne czasy”. Było to przeciwieństwem tego, co głosiliśmy.

Faktem jest, że wielu więźniów, którzy przyznali się do winy w nadziei na łagodniejszą karę, zostało skazanych na długie więzienie. Prowadzący przesłuchania nie dotrzymywali obietnic o złagodzeniu kary, wychodząc z założenia, że to co obiecali więźniom, do niczego nie zobowiązuje. Przestępcy szybko się zorientowali, że nie należy wierzyć ani pogróżkom, ani obietnicom ze strony wymiaru sprawiedliwości. Odmawiając przyznania się do winy, zawsze ma się szanse na odzyskanie wolności. Jeśli prowadzący śledztwo nie znajdą wystarczających dowodów, sąd nie może wymierzyć kary. Jeśli człowiek się przyzna, bez wątpienia zostanie skazany.

Czerwona prokurator. Opowieść o przemocy, władzy i korupcji w Chinach Rundcrantz, Xiao 9788371836374:167

09.04.2012
★★★

Nauki mają dwa końce. Jeden to czysta niewiedza naturalna, w jakiej znajdują się wszyscy ludzie przy urodzeniu. Drugi kraniec to ten, do którego dochodzą wielkie dusze, które przebiegłszy wszystko, co ludzie mogą wiedzieć, uznają, że nie wiedzą nic i znajdują się w podobnej niewiedzy, z której wyszli: ale jest to niewiedza uczona, która zna samą siebie. Natomiast ludzie pośredni, którzy wyszli z niewiedzy naturalnej, a nie doszli do niewiedzy uczonej, mają jakowyś polor wiedzy zadufanej w sobie i udają mędrków.

Owi to mącą świat i sądzą mylnie o wszystkim.Polor:
- kultura towarzyska, dobre maniery, umiejętność właściwego zachowania się
- cecha tego, co jest wykwintne i wytworne
- dawniej: połysk
Myśli Pascal, Blaise 9788373896093:86

22.07.2012
★★★

Dostawy zawodziły, higiena wołała o pomstę do nieba (największym wrogiem były choroby), a głupotę dowództwa (w armii brytyjskiej sprzedawano jeszcze wtedy stopnie oficerskie) uwiecznił w naiwności ducha Tennyson w wierszu Szarża lekkiej brygady.
Ale u Rosjan było gorzej.

Deliveries failed, hygiene cried to heaven for vengeance (the biggest enemy was disease), and the stupidity of command (the British Army sold officer ranks at this time) was immortalized by Alfred, Lord Tennyson in the poem The Charge of the Light Brigade.
But, with the Russians, it was worse.

Bogactwo i nędza narodów Landes, David S. 9788372005069:291

10.08.2013
Chcemy, żeby wszystko było słodkie, zbyt wielu z nas pracuje, żeby żyć, a żyje po to, by być szczęśliwymi. Nic w tym zdrożnego, tylko że taka postawa nie sprzyja wysokiej produktywności. Chcecie ją osiągnąć? Powinniście więc żyć po to, by pracować, a szczęście uzyskiwać jako produkt uboczny. Bogactwo i nędza narodów Landes, David S. 9788372005069:585_2

12.08.2013
Wynika stąd jedna lekcja: trzeba wciąż próbować. Nie ma cudów. Nie ma perfekcji. Nie ma milenium. Nie ma apokalipsy. Musimy zachować sceptyczną wiarę, unikać dogmatów, patrzeć i słuchać, starać się jasno określać cele, by lepiej wybrać środki. Bogactwo i nędza narodów Landes, David S. 9788372005069:585_3

12.08.2013
Większość za najważniejsze uważała wyuczenie się pożytecznego zawodu, który dawał solidną podstawę do życia. Zapadnia. Człowiek i socjalizm. Fiedosiejew, Anatolij Pawłowicz ZAPADNIA:16

18.01.2014
Polegało to na tym, że był osobą wielce ciekawską, dużo czytał, chętnie zabierał się za rozwiązywanie wszelakich praktycznych technicznych problemów, które powstawały podczas pracy. I w ten sposób drogą samokształcenia osiągnął więcej niż ci, którzy latami uczyli się w szkołach. Zapadnia. Człowiek i socjalizm. Fiedosiejew, Anatolij Pawłowicz ZAPADNIA:17

18.01.2014
„Co jest w świecie najcenniejszego? Okazuje się, że świadomość, iż t y nie bierzesz udziału w niczym niesprawiedliwym. To, co niesprawiedliwe, jest od ciebie silniejsze, trwa i będzie trwać, ale niech nie trwa dzięki tobie”. Krąg pierwszy Sołżenicyn, Aleksander 9788307024950:414

10.10.2014
Pochwała – to klapa bezpieczeństwa, obniża nasze wewnętrzne ciśnienie i dlatego zawsze nam szkodzi. I odwrotnie – obelga, nawet najbardziej niesprawiedliwa, jest tylko paliwem dla naszego kotła, bardzo się więc przydaje. Krąg pierwszy Sołżenicyn, Aleksander 9788307024950:531

10.10.2014
“Early to bed, early to rise, work like hell, and advertise.” Total Recall. My unbelievably true life story. Schwarzenegger, Arnold 9781849839730:342

20.06.2015
No matter what you do in life, you have to have a business mind and educate yourself about money. Total Recall. My unbelievably true life story. Schwarzenegger, Arnold 9781849839730:424_2

20.06.2015
I believe you should get three opinions when facing a big medical decision. Total Recall. My unbelievably true life story. Schwarzenegger, Arnold 9781849839730:431

20.06.2015
I never argued with people who underestimated me. Total Recall. My unbelievably true life story. Schwarzenegger, Arnold 9781849839730:485

20.06.2015
Their relationship echoed, in many ways, the bonds of trust and mutual protection that kept prisoners alive and sane in Nazi concentration camps. In those camps, researchers found, the „basic unit of survival” was the pair, not the individual. Escape from camp 14 Harden, Blaine; Ing Geun, Shin 9780143122913:107

09.10.2015