Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:03

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

dydaktyka

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Zagadnienia związane z nauczaniem i uczeniem się.

Powiedz mi, a zapomnę; Pokaż mi, a zapamiętam; Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - Konfucjusz

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Nie mógłbym tak długo zajmować najwyższej pozycji, gdyby nie wiedza o mojej własnej grze, jaką przekazał mi Karpow. Nie tylko unaoczniając mi słabości, lecz również wagę, którą ma samodzielnie ich wyszukiwanie. Jak życie naśladuje szachy Kasparow, Garri 9788389812513:29

28.12.2008
Całkiem stosownym byłoby powiedzenie, że uczyłem się ze swojej własnej książki, potwierdzając tym samym stare porzekadło, iż najlepszym sposobem opanowania przedmiotu jest uczenie innych. Jak życie naśladuje szachy Kasparow, Garri 9788389812513:282

28.12.2008
Nie wolno jednak twierdzić, że oświata dobrze zorganizowana i dostosowana do potrzeb społeczeństwa nie przynosi pożytku. Dobra oświata jest największą potęgą, na jaką może się zdobyć naród; zła oświata to dobrowolna trucizna wsączana w łono własnego narodu. Możemy tu przytoczyć przykład szkół francuskich, które w wielu wypadkach chcą kształtować dusze wbrew interesowi narodowemu, w wyniku czego dostarczają dobrego rekruta najgorszym kierunkom socjalistycznym. Najbardziej kardynalnym błędem obecnego systemu wychowania jest jego fałszywa postawa psychologiczna, która przyjmuje, że mechaniczne wbijanie w pamięć całych podręczników rozwija inteligencję; należy zatem, według powyższego poglądu, uczyć się jak najwięcej. Od szkoły powszechnej do ukończenia uniwersytetu dziecko uczy się tylko na pamięć treści podręczników ani chwili zaś nie poświęca na kształcenie swego umysłu i zdolności samodzielnego myślenia. Nauka szkolna to posłuszeństwo połączone z kuciem na pamięć. W podobny też sposób określił dzisiejszą oświatę były jej minister, Juliusz Simon. Mówi on, że taka oświata obniża tylko poziom naszej umysłowości. Le Bon. Psychologia tłumu. Bon, Gustave Le 9788375752205:79

28.05.2012
Taine wykazał niezbicie, że wykształcenie zawodowe bardziej rozwija inteligencję aniżeli wychowanie tak zwane klasyczne. Le Bon. Psychologia tłumu. Bon, Gustave Le 9788375752205:81

28.05.2012
może się wydawać dziwnym, że potrzebowałem tak wiele czasu do zrozumienia prostych spraw Mój dług Sikora, Sławomir MOJ DLUG:280

16.06.2012
Jeśli zaprawdę nie posiadam wiedzy, by cytować autorów, jak robią to inni, to i tak o wiele lepszą i bardziej wartościową rzeczą jest odczytywanie znaczeń za pomocą osobistego doświadczenia, które służy nauką własnym mistrzom. Uczeni przechodzą obok dumni, nadęci i pompatyczni, przyozdobieni w owoce pracy nie swojej, lecz innych, mnie nie pozwalając zebrać owoców nawet mej własnej. - Leonardo da Vinci. _34

15.09.2012
Tematyka dwudziestu siedmiu testów, jakie zdał Korolow w ciągu dwóch lat na politechnice, obejmowała matematykę, fizykę, chemię, mechanikę, wytrzymałość materiałów, termodynamikę, części maszyn, elektryczność, architekturę i budownictwo, statykę i ekonomię polityczną. Zestaw ten nie odbiega zbytnio od tego, co studiował autor podczas dwóch pierwszych lat na wydziale mechaniki Yale University w latach 40. Lecz podczas gdy moje zajęcia dodatkowe były podług standardów sowieckich amatorszczyzną – baseball i koszykówka (nie musiałem zarabiać jako kelner na mieszkanie i wikt) – Korolow wybrał szkolenie z tematów takich jak „smarowanie”, a już na domiar wszystkiego zdobył praktykę jako palacz na lokomotywie. Siergiej Korolow. O krok od zwycięstwa w wyścigu na księżyc. Harford, James 9788374691659:43

22.03.2013
Już od pierwszego roku prawie każdy coś projektował i konstruował. Siergiej Korolow. O krok od zwycięstwa w wyścigu na księżyc. Harford, James 9788374691659:47

22.03.2013
Na stosowaną przez Rosjan przez cały czas realizacji swego programu kosmicznego politykę powierzania świeżo upieczonym absolwentom wyższych uczelni, a często wręcz studentom, praktycznych zadań inżynierskich. Siergiej Korolow. O krok od zwycięstwa w wyścigu na księżyc. Harford, James 9788374691659:101

22.03.2013
Niemniej Rosjanie traktują systematyczne zatrudnianie studentów w biurach konstrukcyjnych jako integralną część procesu kształcenia. Siergiej Korolow. O krok od zwycięstwa w wyścigu na księżyc. Harford, James 9788374691659:102

22.03.2013
Jest to reguła dotycząca procesu innowacji technologicznych: o wiele łatwiej uczyć nowych rzeczy niedoświadczonych robotników, niż wpajać starym psom nowe sztuczki. Bogactwo i nędza narodów Landes, David S. 9788372005069:240

10.08.2013
W grę wchodzą decyzje dotyczące wyboru produktu i metod produkcji. Brytyjczycy późno zaczęli eksplorować nowe dziedziny i wykorzystywać nowe metody, kładąc zamiast tego nacisk na uczenie się przez praktykę, w pracowni i przy warsztacie. Takie terminowanie ma swoje niezaprzeczalne zalety, ale nic też bardziej nie sprzyja konserwowaniu starych nawyków i pomijaniu sposobności wprowadzania innowacji. Bogactwo i nędza narodów Landes, David S. 9788372005069:511

10.08.2013
W gruncie rzeczy żadne upełnomocnienie nie jest tak skuteczne, jak osiągnięte własnymi siłami. Bogactwo i nędza narodów Landes, David S. 9788372005069:585

12.08.2013
These views were entirely consistent with the fundamental Christian premise that God’s revelations are always limited to the current capacity of humans to comprehend. The Victory of Reason. How Christianity Led to Freedom, Capitalism and Western Success Stark, Rodney 9780812972337:11

25.02.2014
Cóż w istocie robi Państwo? Mówi nam: „Uczcie waszego ucznia czego tylko chcecie; ale gdy będzie miał dwadzieścia lat, to ja, Państwo, przepytam go na temat Pitagorasa i Talesa, każę mu recytować z pamięci wersety Plauta i jeśli nie będzie wystarczająco obkuty w tych dziedzinach, by mnie przekonać, że poświęcił im całą swą młodość – nie będzie mógł zostać ani lekarzem, ani adwokatem, ani urzędnikiem, ani konsulem, ani dyplomatą, ani profesorem.”

[…]

I żeby jeszcze wiedza wymagana przy maturze miała jakikolwiek związek z potrzebami i zainteresowaniami naszej epoki! Żeby przynajmniej była tylko bezużyteczna! Ale jest ona bezlitośnie szkodliwa. Wypaczanie ludzkiego umysłu – ten właśnie problem stwarza ta szkodliwa wiedza, którą zatwierdziły ciała, którym powierzono monopol nauczania. I to właśnie zamierzam wykazać.

Pamflety Bastiat, Frederic 9788361344940:36

28.07.2016
Zwykłe egzaminy nie są właściwą oceną skłonności studenta do pracy badawczej, ponieważ wyżej klasyfikują „zbieracza” wiadomości niż myśliciela. Osoby świetnie zdające egzaminy niekiedy nie nadają się do pracy badawczej, a z drugiej strony niektórzy sławni naukowcy słabo zdawali egzaminy. Paul Ehrlich przebrnął przez końcowe egzaminy lekarskie jedynie z łaski egzaminatora, który właściwie rozpoznał jego talent. Einstein nie zdał egzaminu na politechnikę. Prawdopodobnie studentowi obdarzonemu refleksyjnym i krytycznym umysłem trudniej jest gromadzić wiadomości niż takiemu, który przyjmuje wszystko bez zastrzeżeń. Charles Nicolle posunął się nawet do twierdzenia, że umysł wynalazcy nie umie gromadzić wiedzy i że pomysłowość można zabić przez złe nauczanie, podawanie gotowych pomysłów i wymaganie erudycji.

Ordinary examinations are not a good guide to a student's ability at research, because they tend to favour the accumulators of knowledge rather than the thinkers. Brilliant examinees are sometimes no good at research, while on the other hand some famous scientists have made a poor showing at examinations. Paul Ehrlich only got through his final medical examinations by the grace of the examiners who had the good sense to give recognition to his special talents, and Einstein failed at the entrance examination to the Polytechnic School. Probably the student who is reflective and critical is at a disadvantage in accumulating information as compared with the student who accepts without question all he is told. Charles Nicolle goes so far as to say that the inventive genius is not able to store knowledge and that inventiveness may be killed by bad teaching, fixed ideas and erudition.

Sztuka badań naukowych Beveridge, William Ian Beardmore PZWL 213/63:159

04.03.2019
Amerykański alpinista i jeden z pionierów wspinaczki lodowej Jeff Lowe zanotował kiedyś: „Uczciwie rób swoje i przekazuj to, czego się nauczyłeś i doświadczyłeś, szczerze i skromnie, z humorem i entuzjazmem, i wówczas w większym stopniu będziesz wpływał na nowych wspinaczy, niż tłukąc ich po głowach słusznością twojego i słabością ich stylu.” Kurtyka. Sztuka Wolności. Mcdonald, Bernadette 9788326826092:317

25.08.2019