Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:04

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

ekonomia

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Chruszczow wcale nie żądał przyspieszonej spłaty, przeciwnie, był nadzwyczaj usłużny – zgodził się nawet na korzystną dla Chin zmianę kursy wymiany z yuanów na ruble. Według sowieckich źródeł, dzięki tej zmianie dług Chin zmalał o siedemdziesiąt siedem i pięć dziesiątych procent. Mao Jung Chang 9788373594425:464

08.10.2010
Co oni porobili z mięsem, cholera wie – pewno jakiś mędrzec zrobił jedno genialne posunięcie z cenami skupu czy kontraktacji lub czymś podobnym i zepsuł wszystko na dłuższy czas. Dzienniki - Stefan Kisielewski Kisielewski, Stefan 9788320716733:493

05.02.2013
Nawet w krótkim okresie realny popyt globalny jest efektem produkcji, a nie polityki państwa. Jedynym sposobem, w jaki polityka podatkowa może wiarygodnie wpływać na dochody realne, jest zmiana bodźców dla dostarczycieli podaży. Zmieniając wzorzec nagród tak, by dawały one pierwszeństwo pracy przed czasem wolnym, inwestowaniu przed konsumpcją, źródłom produkcji przed zbiornikami bogactwa, działalności podlegającej opodatkowaniu przed nieopodatkowaną – państwo może bezpośrednio i potężnie wspierać ekspansję realnego popytu i dochodu. Tak twierdzi ekonomia podaży. Bogactwo i ubóstwo Gilder, George 9788371506789:104

18.02.2013
Ekonomia jest dyscypliną, która chciałaby być nauką, a nauka, jak wiadomo, idzie naprzód. Precz więc z monografiami i artykułami poprzedników. Stad paradoks dyscypliny, która chciałaby być aktualna, ale wciąż odkrywa na nowo wczorajsze odkrycia – często nie zdając sobie z tego sprawy. Bogactwo i nędza narodów Landes, David S. 9788372005069:225

10.08.2013
Gospodarka ma uszczęśliwiać ludzi, a nie wykazywać się „dokonaniami na polu statystyki”. Bogactwo i nędza narodów Landes, David S. 9788372005069:508

10.08.2013
Tym, co czyni polityków niekompetentnymi, jest fakt, że nie rozumieją, jak wiele jest ekonomicznych automatyzmów i samoregulujących się procesów oraz że nie powinno się w nie ingerować dla wspólnego dobra. Wiara we własne „kompetencje”, rozdmuchane ego oraz chore ambicje dobitnie pokazały, że komunistyczny aparat rządzący był idealnym przykładem gospodarczej destrukcji państwa i portfeli obywateli. Inwestowanie w srebro i złoto. Nie zrozumiesz inwestowania w metale jeżeli nie poznasz ich historii. Chojnacki, Łukasz 9788365837202:103

13.01.2022