Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:06

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

ewolucja

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Weźmy pod uwagę zbiór rzadkich przypadków – takich, które nieomal nigdy nie występują – podzielmy je na przypadki fortunne, neutralne i fatalne; wzmocnijmy efekty fortunnych przypadków – co dzieje się automatycznie w warunkach replikacji i rywalizacji – a otrzymamy ewolucję. Odczarowanie. Religia jako zjawisko naturalne. Dennett, Daniel C. 9788306031386:156

12.12.2008
[…] większość mutacji, niezależnie od tego co je spowodowało, jest przypadkowa pod względem jakości, a to zwykle oznacza zmiany na gorsze, ponieważ jest zawsze dużo więcej sposobów popsucia niż usprawnienia czegokolwiek. Wspinaczka na szczyt nieprawdopodobieństwa Dawkins, Richard 9788374696326:83

17.04.2009
Skłonność do gwałtownej agresji jest dobrym przykładem, że na praktyki kulturowe wpływają w jakiejś mierze cechy genetyczne, korzystne dla grup jako całości, a niekorzystne dla osobników będących ich posiadaczami. O naturze ludzkiej Wilson, Edward O. 83-06-01451-0:149

17.05.2009
Czysta wiedza jest największą wyzwolicielką. Zrównuje ludzi i państwa, podkopuje stanowiące zawadę archaiczne przesądy i obiecuje wzniesienie wzwyż trajektorii ewolucji kulturowej. Nie wierzę jednak, że potrafi zmienić podstawowe reguły zachowania się człowieka lub odmienić główny tor dającego się przewidzieć biegu historii. Poznanie samych siebie pozwoli odkryć te biologiczne elementy natury ludzkiej, z których rozwinęło się współczesne życie społeczne z wszystkimi jego dziwacznymi formami. Pozwoli z większą precyzją odróżnić te rodzaje przyszłych działań, które są bezpieczne, od tych, które kryją w sobie zagrożenie. Możemy mieć nadzieję, że będziemy potrafili rozsądniej decydować, które elementy natury ludzkiej należy kultywować, a które tępić, którymi cieszyć się bez ograniczeń, a z którymi obchodzić się ostrożnie. Jednakże dopóki w odległej przyszłości nasi potomkowie nie nauczą się zmieniać samych genów, dopóty nie zlikwidujemy opornej, biologicznej substruktury. Po sformułowaniu tej podstawowej tezy zapraszam do przyjrzenia się z perspektywy teorii socjobiologicznej czterem zasadniczym rodzajom zachowania się: agresji, zachowaniom seksualnym, altruizmowi i religii. O naturze ludzkiej Wilson, Edward O. 83-06-01451-0:132

17.05.2009
Ewolucja - współdziałanie przypadku i konkurencji w rozmnażaniu Gra możliwości Jacob, Francois 83-06-01550-9:51

17.06.2009
Ewolucja nie wywodzi tego, co w niej nowe, z nicości. Działa opierając się na tym, co już istnieje, i to zarówno wtedy, gdy przekształca stary układ nadając mu nową funkcję, jak i wtedy, gdy łączy kilka systemów tworząc z nich inny, bardziej złożony. Gra możliwości Jacob, Francois 83-06-01550-9:56

17.06.2009
Pod wieloma względami proces ewolucji podobny jest do takiego sposobu działania. Bricoleur, często bez dalekosiężnego zamiaru, bierze jakiś przedmiot ze swojego składu i nadaje mu nową, nieoczekiwaną funkcję. Ze starego samochodowego koła robi wentylator, a z połamanego stołu parasolkę. Ten typ działania niczym się nie różni od tego, jaki towarzyszy ewolucji, kiedy wytwarza ona skrzydło z łapy, albo część ucha z fragmentu szczęki. Gra możliwości Jacob, Francois 83-06-01550-9:56_2

17.06.2009
Oko w trakcie ewolucji pojawiło się w rozmaitych formach opartych na co najmniej trzech różnych zasadach: na soczewce, na komórce wzrokowej zaopatrzonej w reagujące na światło pręciki i na stożkach krystalicznych. Gra możliwości Jacob, Francois 83-06-01550-9_2

17.06.2009
Wzrost rozmiaru mózgu od Australopithecus africanus do Homo habilis, do Homo erectus, do wczesnego Homo sapiens, do współczesnego Homo sapiens – proces dynamiczny, bez żadnych oznak cofania się, niewykazujący większych przerw. NONZERO, Logika ludzkiego przeznaczenia Wright, Robert 9788374690287:306

03.07.2009
Nie widzę powodu do wątpienia, że walka pomiędzy doborem naturalnym z jednej a dążnością do rewersji i do zmienności z drugiej strony z czasem ustanie i że najbardziej nienormalnie rozwinięte narządy mogą zostać ustalone. O powstawaniu Gatunków drogą doboru naturalnego czyli o utrzymywaniu się doskonalszych ras w walce o byt Darwin, Karol 9788389143679:140

02.08.2009
Jest rzeczą oczywistą, że ludzie ciągle poddają się władzy mitów. Co więcej, większość współczesnych intelektualnych i politycznych bojów bierze się z konfliktu między trzema wielkimi mitologiami: marksizmem, tradycyjną religią i scjentystycznym materializmem. O naturze ludzkiej Wilson, Edward O. 83-06-01451-0:230

24.12.2009
Chociaż marksizm w swych początkach był wrogiem ignorancji i przesądów, przestał nim być o tyle, o ile stał się dogmatyczny. Obecnie zagrażają mu poważnie ustalenia socjobiologii człowieka [fizyki życia – przyp. JF]. Tradycyjna religia nie jest nimi zagrożona. O naturze ludzkiej Wilson, Edward O. 83-06-01451-0:231

24.12.2009
Aczkolwiek podczas tego ostatniego, krótkiego okresu historycznego jakaś ewolucja genetyczna dokonywała się w dalszym ciągu, mogła ona ukształtować jedynie niewielką cząstkę cech natury ludzkiej. W przeciwnym wypadku ludy zbieracko-myśliwskie, które przetrwały do dzisiaj, różniłyby się znacznie pod względem genetycznym od ludzi żyjących w rozwiniętych społeczeństwach przemysłowych, co oczywiście nie ma miejsca. O naturze ludzkiej Wilson, Edward O. 83-06-01451-0:64

28.12.2010
Rearden żywił wobec młodzieńca specyficzne uczucie: pogardzał nim, ale nie miał mu niczego za złe. Chłopak wydawał się pasować do stanu rzeczy, które się wokół nich rozgrywały. Było to tak, jakby zostali przeniesieni o wiele wieków wstecz, do epoki, do której chłopak należał, ale on, Rearden, nie. Zamiast budować nowe piece, toczył teraz, i powoli przegrywał, wyścig o to, by stare nie przestawały pracować; zamiast rozpoczynać nowe przedsięwzięcia, nowe badania, nowe eksperymenty z użyciem metalu Reardena, całą swoją energię wkładał w poszukiwanie rudy żelaza: jak ludzie u zarania epoki żelaza, myślał, lecz z mniejszą nadzieją. Atlas zbuntowany Rand, Ayn 9788371509698:435

10.01.2011
Teoria Tylora wywodziła się z paradygmatu, który zdominował antropologię pod koniec XIX wieku, a potem wypadł z łask na wiele dziesięcioleci, by powrócić w ostatnich czasach: ewolucjonizmu kulturowego. Według tej teorii szeroko rozumiana kultura ludzkości – sztuka, polityka, technologia, religia i tak dalej – ewoluuje w sposób bardzo podobny do ewolucji gatunków biologicznych: powstają nowe atrybuty kulturowe, które mogą świetnie sobie radzić lub zaginąć, w wyniku tworzą się i zmieniają instytucje oraz systemy wierzeń. Może pojawić się nowy rytuał religijny, który zyska zwolenników (jeśli na przykład uważa się, że skutecznie hamuje porywy wiatru). Mogą narodzić i dojrzewać nowi bogowie. Mogą pojawiać się nowe wyobrażenia na temat bogów – takie przekonanie, że jest on tylko jeden. Ewolucja boga Wright, Robert 9788376484716:18

28.10.2018
Fazę wodzostwa obserwowano w obu Amerykach, w Afryce i na Polinezji, a pozostałości poprzednich struktur wodzowskich archeologowie odkryli w wielu miejscach świata, zwłaszcza w sąsiedztwie wielkich starożytnych cywilizacji. Organizacja społeczna w czasach wodzowskich wydaje się standardowym etapem pośrednim pomiędzy społecznościami łowców-zbieraczy a wczesnymi państwami starożytności, takimi jak Egipt i Chiny okresu Szang – większe organizacje państwowe, które posiadały miasta i pismo. Wodzostwo, najbardziej zaawansowana forma organizacji społecznej w świecie sprzed siedmiu tysięcy lat, jest ostatnią prehistoryczną fazą ewolucji organizacji społecznej oraz ewolucji religii.

[…] rządzący mają szczególne powiązania z boską siłą i wykorzystują ten status w praktyce.

Ewolucja boga Wright, Robert 9788376484716:54

28.10.2018