Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:06

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Fizyka Człowieka

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Lud, mając władców silnych i hojnych, takich jak Medyceusze, pozostaje głuchy na wolnościowe hasła, zwłaszcza jeśli nigdy nie był wolny. Uśmiech Machiavellego Viroli, Maurizio 9788374142014:27

30.06.2011
Argumenty są „bardzo przekonujące” dla tych, którzy „ich nie rozpatrują”, nie poddają chłodnej, rzeczowej analizie. Uśmiech Machiavellego Viroli, Maurizio 9788374142014:44

30.06.2011

Chwali się zazwyczaj tylko po to, aby być chwalonym.

La Rochefoucauld. Maksymy i rozważania moralne Rochefoucauld, Francois de La 9788375751994:73

19.12.2011

Mało kto jest tak rozsądny, aby przedkładać użyteczną naganę nad zwodną pochwałę.

La Rochefoucauld. Maksymy i rozważania moralne Rochefoucauld, Francois de La 9788375751994:73_2

19.12.2011
Gdy lenistwo i obawa utrzymują nas na drodze obowiązku, chwała tego przypada często naszej cnocie. La Rochefoucauld. Maksymy i rozważania moralne Rochefoucauld, Francois de La 9788375751994:78

19.12.2011
Są rozmaite rodzaje ciekawości: jedna z interesu, aby się dowiedzieć tego, co nam może być użyteczne; druga z ambicji, płynącej znów z chęci wiedzenia tego, czego inni nie znają. La Rochefoucauld. Maksymy i rozważania moralne Rochefoucauld, Francois de La 9788375751994:78_2

19.12.2011
Skrucha nasza jest nie tyle żalem za złe, któreśmy uczynili, ile obawą przed tym, które się nam może trafić. La Rochefoucauld. Maksymy i rozważania moralne Rochefoucauld, Francois de La 9788375751994:80

19.12.2011
Epoki to zmienić nie mogło. Była epoką zdobywców, nie zaś benedyktynów uczących tworzyć majątek własną pracą. Przez dalsze też prawie trzy wieki w sporej części Europy bogactwo będzie rodziło się nie z pracy i handlu, a z rabunku, rozbójnicy zaś i grabieżcy będą rośli do chwały należnej ojcom narodów i kultur. Pan Nowogród Wielki Bratkowski, Stefan 9788388072239:38

15.01.2012
Gdy spojrzymy na mapę świata, gdzie zaznaczono produkcję lub dochód na mieszkańca, okaże się, że bogate kraje leżą w strefach umiarkowanych, zwłaszcza na półkuli północnej, ubogie zaś w tropikach i strefach podzwrotnikowych. Bogactwo i nędza narodów Landes, David S. 9788372005069:23

11.02.2012
Pewne opinie jedynie dlatego zbyt szybko się rozpowszechniają, że większość ludzi woli bez dowodu przyjąć gotowy już sąd od drugich, aniżeli zastanawiać się i formułować własny sąd.

W istocie niezwykłość i legenda są prawdziwym źródłem cywilizacji. W historii większą rolę odgrywają zmyślenia niż rzeczywistość. Wyżej stawia się ułudę nad rzeczywistość.

Le Bon. Psychologia tłumu. Bon, Gustave Le 9788375752205:58

28.05.2012
Powodzenie gotowych poglądów, bez względu na ich związek z prawdą, zależy od ich prestiżu. Tłum bowiem zawsze, a jednostka dość często, potrzebuje gotowych poglądów. Z natury swej tłum nie lubi rozważań naukowych, a jednostka też niezbyt chętnie się nimi przejmuje (Wyjątek stanowią jednostki o specjalnym zamiłowaniu lub szczególnych uzdolnieniach). Le Bon. Psychologia tłumu. Bon, Gustave Le 9788375752205:109

28.05.2012
Kapitalizm przeobraża odruch dawania w zdyscyplinowany proces twórczego inwestowania opartego na nieustannej analizie potrzeb innych. Bogactwo i ubóstwo Gilder, George 9788371506789:69

12.06.2012

W literaturze naukowej praktycznie nie widać źródłoznawstwa i historiografii. Autorzy nie potrafią: ani metodologicznie sprawdzać wiarygodność źródeł, ani logicznie analizować faktów, ani debatować na temat przeciwstawnych koncepcji, ani tym bardziej dokonywać samodzielnych ocen. Zamiast tego nauczeni są przyjmowania na wiarę i wykuwania na pamięć obowiązujących tez.

 

Gławnaja kniga o Wtoroj Mirowoj Suworow, Wiktor 9785995502425:299

16.06.2012
Nie wiedziałem tego co wiem teraz, że na tym świecie wszystko krótko trwa. OD MAŁP DO GWIAZD. Ewolucja człowieka. Część II - TERAZ ALBO NIGDY! Szymański, Jan Maria JMSZ-ODMALP:19

31.07.2012
Wielu górników zaczęło patrzeć zawistnym okiem na Chińczyków, którzy znosili upał i trudy lepiej od Europejczyków i współpracowali z sobą, co dawało im – zdaniem innych nieuczciwą – przewagę. Śniadanie z kangurami. Australijskie przygody. Bryson, Bill 9788375066395:104

11.08.2012
Ludzi, z których większość – w opinii Disneya – zachowywała się jak zwierzęta. Walt Disney - Czarny książe Hollywood Eliot, Marc 9788371635458:72

02.11.2012
Co ciekawe, ludzie częściej odwadniają się w zimie, ponieważ płuca zużywają mnóstwo wilgoci, aby ogrzać powietrze. Snajper. Opowieść komandosa seal team six. Wasdin, Howard E.; Templin, Stephen 9788324016471:156

30.11.2012
Był to prawdopodobnie rozstrzygający etap dochodzenia przeze mnie do wniosku, że mechanizmy formalnej demokracji, które obserwujemy po roku 1989, nierzadko są fasadą, że rzeczywiste ośrodki, źródła i podmioty władzy znajdują się gdzie indziej i tylko owych formalnych mechanizmów używają. Że realnym poziomem władzy […] są sieci interesów, powiązań, zasobów wiedzy i kapitału. Sieci te są daleko lepiej zorganizowane i silniejsze od aktorów sceny politycznej, którzy nie są w stanie owych ukrytych podmiotów władzy skutecznie kontrolować. Pociąg do Polski, Polska do pociagu. Zybertowicz, Andrzej 9788361344247:17_2

27.01.2013
Polityka była tylko techniką zdobywania czy utrzymywania władzy. Dzienniki - Stefan Kisielewski Kisielewski, Stefan 9788320716733:34

28.01.2013
Coś w tym jest: nie rodzili się u nas menadżerowie przemysłu i handlu jak Wokulski czy Połaniecki, a szlachta w majątkach gospodarowała dość niezdarnie. Również w Rosji skoki cywilizacyjne dokonywały się tylko dzięki odgórnemu wzięciu za mordę, czy to w wykonaniu Piotra Wielkiego, czy Lenina lub Stalina. A więc taki już ma być porządek po tej stronie świata! Dzienniki - Stefan Kisielewski Kisielewski, Stefan 9788320716733:300

29.01.2013
Wykształcenie i dobry zawód uczynią cię niezależnym (…). Zapamiętaj to raz na zawsze. Siergiej Korolow. O krok od zwycięstwa w wyścigu na księżyc. Harford, James 9788374691659:41

22.03.2013
Twórca cybernetyki Norbert Wiener przeżywał swego czasu kryzys – na oczach jego pojawiła się zaćma i obawiał się utraty wzroku. W takich sytuacjach człowiek mobilizuje wszystkie siły, aby jednym tchem powiedzieć światu to, co wydaje mu się najdonioślejsze. Owocem takiej mobilizacji stała się mała książeczka, w której na uwagę zasługuje przede wszystkim definicja cybernetyki. Życie systemów Szymański, Jan Maria 9788321407401:51

19.05.2013
Jesteśmy potomkami nie tych, co dali się zabić i zjeść, lecz tych, co zabijali i zjadali. Życie systemów Szymański, Jan Maria 9788321407401:217

19.05.2013
I dalej pisze historyk: „Jeśli chodzi o zachowanie Langena, wiele tu wyjaśnia po prostu sprawa wieku. Cóż, Langen był starszy, bardziej zajęty, bogatszy, bardziej zadowolony z siebie – jak i cała gospodarka.” Geniusze i spekulanci. Jak rodził się kapitalizm. Ogger, Guenter 9788306022766:336_2

06.08.2013
Młodym ludziom – a kraje rozwijające się pełne są młodzieży – wydaje się, że będą żyli wiecznie. Kto będzie tymczasem powstrzymywał skażenie i choroby? Bogaci się boją, nawet gdy biedni nie czują strachu. Bogaci mają o wiele więcej do stracenia. Bogactwo i nędza narodów Landes, David S. 9788372005069:576

10.08.2013
Aby uczynić zło, człowiek musi najpierw uznać je za dobro albo za rzecz rozumną i zgodną z prawem. Taka już jest, na szczęście, natura człowieka, że dla swoich czynów musi on szukać usprawiedliwienia. (…) Ideologia – to ona dostarcza upragnionego usprawiedliwienia łotrostwu i koniecznej, wieloletniej odporności zbrodniarzowi. Potrzebna mu jest teoria społeczna, która pomoże mu – przed sobą samym i przed innymi – wybielić własne postępki i słyszeć – nie wyrzuty, nie przekleństwa, tylko pienia pochwalne i wyrazy czci. W ten sposób inkwizytorzy szukali oparcia i usprawiedliwienia w chrześcijaństwie, konkwistadorzy – w chwale ojczyzny, kolonizatorzy – cywilizacji, hitlerowcy – w rasie, jakobini i bolszewicy – w równości, braterstwie i szczęściu przyszłych pokoleń. _48

27.08.2013

Najpierwszą z sił skłaniających do politycznego szaleństwa jest żądza władzy, określona przez Tacyta jako „najbardziej notorycznie przestępcza ze wszystkich namiętności”. A ponieważ można ją zaspokoić jedynie poprzez narzucenie siły innym, ulubionym jej polem działania jest rządzenie. Biznes także ofiarowuje pewien rodzaj władzy, lecz tylko tym, którzy osiągnęli w nim rzeczywisty sukces i znaleźli się na szczycie, choć bez panowania, tytułów, czerwonych chodników i eskort motocyklowych, jakie zapewnia sprawowanie najwyższych urzędów. Inne sfery działania: sport, nauka wolne zawody, sztuka – zarówno kreatywna, jak i odtwórcza – mogą dać wiele różnego rodzaju satysfakcji, lecz nie sposobności rządzenia. Może to pociągać ludzi pragnących pozycji życiowej w postaci sławy, przynieść im uwielbienie tłumów, wspaniałe limuzyny i nagrody. Są to jednak tylko zewnętrzne przejawy osiągniętej pozycji, a nie jej istota. Rządzenie pozostaje głównym obszarem szaleństwa, gdyż tylko tu ludzie osiągają władze nad innymi – po to jedynie, by ją utracić nad sobą samym.

Szaleństwo władzy. Od Troi do Wietnamu. Tuchman, Barbara W. 9788385348542:470

04.10.2013
Fundamentalną prawdą jest to, że każdy wiek i każda kultura wywodzi się ze swoich poprzedników, sama dodaje swój wkład, po czym przekazuje to swoim następcom. THE FATE OF EMPIRES and SEARCH FOR SURVIVAL Glubb, John 0851581277080:2

25.02.2014
Jak radził przywódcom Machiavelli, „bywa o wiele bezpieczniej być przedmiotem strachu niż miłości”. Mało zaskakująca rada od człowieka przekonanego, że ludzie są „niewdzięczni, obłudni, tchórzliwi w niebezpieczeństwie [oraz] chciwi zysku”. Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat Lowney, Chris 9788375059120:39_2

21.08.2014
Jednakże o wiele ważniejsze od tego, kiedy człowiek odkrywa zasady określające życie, jest podjęcie zobowiązania, że będzie się ich trzymał. Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat Lowney, Chris 9788375059120:296

28.08.2014
Postępujący zgodnie z teorią „jednego wielkiego momentu”. Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat Lowney, Chris 9788375059120:309

28.08.2014
Dobrze rozumiał, na czym ludzie się opierają, gdzie jest ich b a z a, wiedział, bez czego człowiek nie utrzyma się na powierzchni i nie wytrzyma nacisku, a ta cała reszta, te wszystkie pozory i ozdoby, to jest właśnie nadbudowa, która o niczym nie decyduje. Krąg pierwszy Sołżenicyn, Aleksander 9788307024950:110

07.09.2014
Ta wiara w magiczny skrót przetrwała w nas do dziś w postaci poszukiwania prostej recepty na sukces. Mastery Greene, Robert 9780143124177:4

21.09.2014

Kiedy wychodzimy z młodzieńczego etapu zależności, nie jesteśmy tak naprawdę gotowi na przejście do etapu całkowitej niezależności. Nosimy bowiem w sobie nawyk uczenia się z książek i od nauczycieli, który w dużej mierze nie nadaje się do praktycznej fazy samokształcenia lub życia, które nadejdzie później. Zwykle jesteśmy nieco naiwni społecznie i nieprzygotowani do politycznych gier, w które grają ludzie. Wciąż niepewni co do naszej tożsamości, uważamy, że w świecie pracy liczy się zdobywanie uwagi i nawiązywanie przyjaźni. A te błędne przekonania i naiwność zostają brutalnie ujawnione w świetle realnego świata.

When we emerge from the youthful state of dependency, we are not really ready to handle transition to an entirely independent phase. We carry with us the habit of learning from books or teachers, which is largely unsuited for the practical, self-directed phase or life that comes next. We tend to be somewhat socially naive and unprepared for the political games people play. Still uncertain as to our identity, we think that what matters in the work world is gaining attention and making friends. And this misconceptions and naivety are brutally exposed in the light of the real world.

Mastery Greene, Robert 9780143124177:54

07.10.2014
A poza tym, Klarciu, nie wiadomo, od czego zaczynać te wszystkie wyjaśnienia, trzeba by wracać do samego abecadła. Wyobraźmy sobie, że spod ławki wylezie tu człowiek jaskiniowy i poprosi, żeby mu w pięć minut wyjaśnić, jak to jest, że elektryczność pcha pociągi. No, jak to wyjaśnić? Z początku trzeba go w ogóle nauczyć czytania i pisania, później arytmetyki, algebry, kreślenia, elektrotechniki… I czego jeszcze?
- No, nie wiem… co to jest magnetyzm…
- Widzisz, nawet ty nie wiesz; a jesteś przed dyplomem! Więc proszę uprzejmie, wróć tu człowieku za piętnaście lat, wtedy wszystko ci objaśnię w ciągu pięciu minut, zresztą sam już będziesz wiedział.
Krąg pierwszy Sołżenicyn, Aleksander 9788307024950:282

10.10.2014
Normy w fabrykach wykonują nie ci, co je wymyślili, tak samo, jak do ataku idą nie ci, co wydali rozkaz atakowania. Krąg pierwszy Sołżenicyn, Aleksander 9788307024950:353

10.10.2014
Tam, gdzie tylko wytrwałość, silna wola i wierność wobec przyjaciół stanowiły o prawdziwej pozycji więźnia i decydowały o losie jego towarzyszy – ci subtelni, wrażliwi, wykształceni wielbiciele piękna bardzo często okazywali się tchórzami, gotowymi do pośpiesznej kapitulacji, wprawnymi w wynajdywaniu usprawiedliwień dla własnej podłości; szybko potrafili przekształcać się w zdrajców, żebraków i obłudników. Krąg pierwszy Sołżenicyn, Aleksander 9788307024950:465

10.10.2014

Co mi daje zysk, to jest zgodne z prawem.

What gives me a profit, is lawful.

Krąg pierwszy Sołżenicyn, Aleksander 9788307024950:615

11.10.2014
Czerwonoarmista po bitwie, leżąc na trawie, mówi sam do siebie: "Zwierzęta i rośliny walczą o istnienie, a ludzie - o panowanie". Pisarz na wojnie Grosmann, Wasilij 9788389656223:13

18.10.2014
The human mind is naturally creative, constantly looking to make associations and connections between things and ideas. It wants to explore, to discover new aspects of the world, and to invent. To express this creative force is our greatest desire and the stifling of it the source of our misery. What kills the creative force is not age or a lack of talent, but our own spirit, our own attitude. We become too comfortable with the knowledge we have gained in our apprenticeship. We grow afraid of entertaining new ideas and and the effort that this required. To think more flexibly entails a risk - we could fail and be ridiculed. We prefer to live with the familiar ideas and habits of thinking, but we pay a steep price for this: our minds go dead from the lack of challenge and novelty; we reach a limit in our field and lose control over our fate because we become replaceable. Ludzki umysł z natury rzeczy jest kreatywny, kojarzy poszukując związków pomiędzy rzeczami i ideami. Sam z siebie chce odkrywać i poznawać nowe aspekty swego otoczenia oraz wymyślać nowości. Podtrzymywanie tej umiejętności umysłu jest naszym pragnieniem, a tłumienie, niestety, jest źródłem frustracji i nieszczęść. To co zabija naszą kreatywność to wcale nie wiek czy brak talentu, lecz my sami. Zaczyna nam być dobrze z wiedzą, której nabyliśmy w fazie nauczania (czyt. w szkole) i uważamy, że zupełnie nam ona wystarcza. Dojrzewamy podchodząc bez entuzjazmu do nowych pomysłów, wiedząc z jakim wysiłkiem się one wiążą. Myślenie elastyczne wymaga podejmowania ryzyka, a to wiąże się w większości albo z porażką albo wysłuchiwaniem "a nie mówiłem, że się nie uda…". Wolimy żyć według znanych nam schematów i przyzwyczajeń myślowych, lecz w konsekwencji płacimy za to: nasza zdolność radzenia sobie zamiera w wyniku braku wyzwań i nowości; osiągamy pułap naszych możliwości w danej dziedzinie po czym staczamy się z niego. Mastery Greene, Robert 9780143124177:177

28.10.2014
Nie, Stalin nie mógł z marszałkiem, który w 1920 roku nie zdołał pokonać świeżo powstałej Polski, iść na podbój Europy.
Tak samo zresztą postąpił Dżyngis-chan. Gdy w jego umyśle zrodził się pomysł podbicia świata, zaczął od wymordowania swoich dotychczasowych dzikich i niesubordynowanych plemiennych dowódców. Potrzebował bowiem dyscypliny. To samo zrobił potem Iwan Groźny, a także Piotr Wielki, gdy zabrał się do wielkiego dzieła przeobrażenia Rosji. Wtedy także poleciały głowy bojarów. Stalin tylko wszedł w buty swoich wielkich poprzedników.
Alfabet Suworowa Suworow, Wiktor 9788378186427:235

01.02.2015
utrzymanie ładu społecznego wymaga, by obywatele byli ulegli; państwo jest zatem usprawiedliwione, jeśli wykorzystuje propagandę, religie, kłamie, stosuje pranie mózgu, aby utrzymać niższe klasy na ich właściwym miejscu. Platon Państwo Biografia Blackburn, Simon 9788374953481:42

04.04.2015
Komendant Ghetto-Polizei – Kronenberg jest zadowolony, bo osobiście rozmawiał z Kreishauptmannem; nadto uratował getto przed wysiedleniem, przy okazji napełnił sobie kieszenie, no i kilku porządnych ludzi, których nie lubił, wysłał do obozu. Czy ja jestem mordercą? Perechodnik, Calel 9788390067612:21

21.06.2015
To było zwycięstwo narodu, który przeżył niewiarygodną biedę i rozczarowania, podczas gdy „mądry wódz” rozwijał „przodującą naukę sowiecką”, narodu skazanego przez zbzikowaną na tle nazizmu „rasę panów” na niewolnictwo i zagładę, i który dlatego w 1942 roku ostatecznie wybrał „własnego potwora”. 1943 - Rok przełomu Bieszanow, Władimir 9788393046133:176_2

21.06.2015

In the early 1980s, two medical researchers from Perth, Australia, made an astonishing discovery: Ulcers are caused by bacteria. The researchers, Barry Marshall and Robin Warren, identified a tiny spiral-shaped type of bacteria as the culprit. (It would later be named Helicobacter pylori). The significance of this discovery was enormous: If ulcers were caused by bacteria, they could be cured. In fact, they could be cured within a matter of days by simple treatment with antibiotics.

The medical world, however, did not rejoice. There were no celebrations for Marshall and Warren, who had almost single-handedly improved the health prospects of several hundred million human beings. The reason for the acclaim was simple: No one believed them.

There were several problems with the bacteria story. The first problem was common sense. The acid in the stomach is potent stuff – it can, obviously, eat through a thick steak, and it’s (less obviously) strong enough to dissolve a nail. It was ludicrous to think that bacteria could survive in such an environment. It would be like stumbling across an igloo in the Sahara.

The second problem was the source. At the time of the discovery, Robin Warren was a staff pathologist at hospital in Perth; Barry Marshall was a thirty-year-old internist in training, not even a doctor yet. The medical community expects important discoveries to come from Ph.D.s at research universities or professors at large, world-class medical centers. Internists do not cure diseases that affect 10 percent of the world’s population.

The final problem was the location. A medical researcher in Perth is like a physicist from Mississippi. Science is science, but, thanks to basic human snobbery, we tend to think it will emerge from some places but no others.

Marshall and Warren could not even get their research paper accepted by a medical journal. When Marshall presented their findings at a professional conference, the scientists snickered. One of the researchers who heard one of his presentations commented that he “simply didn’t have the demeanor of a scientist”.

Made to stick. Why some ideas Survive and others die. Heath, Chip; Heath, Dan 9781400064281:130

02.07.2016

Aby trwała ludzkość niezbędne jest, by wykonywana była działalność wykorzystywania natury, którą to działalność nazywamy pracą.

Pamflety Bastiat, Frederic 9788361344940:41

28.07.2016
Pole dziennikarskie ma pewną szczególną właściwość: jest ono dużo bardziej zależne od sił zewnętrznych niż wszystkie inne pola produkcji kulturowej (niż pole matematyczne, literackie, dziennikarskie, prawne, naukowe itd.). W sposób bezpośredni zależy od popytu i może nawet bardziej niż pole polityczne podporządkowuje się wyrokom rynku i werdyktom plebiscytu. O telewizji. Panowanie dziennikarstwa. Bourdieu, Pierre 9788301160463:85

03.11.2016
Dyktatura musi ogłosić jakiegoś rodzaju odległe cele oraz moralne ideały, by móc uzasadnić swe rządy i poświęcenia, których się domaga; stopień, w jakim udaje się jej przekonać swe ofiary, równy jest stopniowi niebezpieczeństwa, jakie sama na siebie sprowadza; prędzej czy później sprzeczności zostaną rzucone jej w twarz przez najlepszych z poddanych: najzdolniejszych, najbardziej inteligentnych, najuczciwszych. Tak oto dyktatura jest zmuszona nie ustawać w niszczeniu swych najlepszych „ludzkich zasobów”. Czy to potrwa pięćdziesiąt czy pięćset lat, w końcu pozostaną jej do rządzenia i eksploatacji ambitne zbiry i pogrążone w letargu trutnie; reszta umiera młodo, duchowo i fizycznie. Powrót człowieka pierwotnego Rand, Ayn 9788371509360:163

05.11.2016
Okaże się, że twoi przyjaciele potrafią zaimponować swymi dowcipami i grą w czasie uczt bardziej niż ty swoją wiedzą. Czy uważasz, że przyjaciele twoi opuszczą tych, u których mają wzięcie, a przyłączą się do ciebie? Na cóż służy ci twoja wiedza, skoro ona ich nie interesuje? „Twoja wiedza cała jest wiedzą dopiero wtedy, gdy ktoś drugi wie, że ty coś wiesz”. Girolamo Cardano Autobiografia Cardano, Girolamo GIROLAMO:287

25.11.2016
Zarówno członkowie, jak też sympatycy niczego sobą nie reprezentują, chodzi im wyłącznie o własne interesy. Biografie odtajnione. Z archiwów literackich bezpieki. Siedlaecka, Joanna 9788377857731:373

29.11.2016
Martha prawie osiągnęła swój cel: wychowała dzieci na uczciwych, samowystarczalnych ludzi. Neger, Neger… Opowieść o dorastaniu czarnoskórego chłopca w nazistowskich Niemczech Massaquoi, Hans-Juergen 9788364476495:28

30.12.2016
Though lying and stealing were usual, to call a man a liar, thief or murderer was a deadly insult. Uttermost part of the earth. Tierra del Fuego's Indians and Settlers: A personal story. Bridges, Lucas 9789873723094:42

18.04.2017
The truth was that these natives, totally unused to steady work, needed constant and close supervision; and the more there were of them together, the less each individual would do. Uttermost part of the earth. Tierra del Fuego's Indians and Settlers: A personal story. Bridges, Lucas 9789873723094:61

28.04.2017
Kiedyś myślałem, że świat zasadniczo jest przy zdrowych zmysłach, tylko tu i ówdzie istnieją wysepki szaleństwa, które wkrótce znikną, gdy racjonalność i dobry dowcip zaatakują ich granice. Dziś mam zupełnie przeciwny pogląd. Tak czy inaczej Cleese, John 9788378855521:163

23.08.2017
Nienawidzę intelektualistów. Inteligentów… Bo można ich kupić,… bardzo tanio. Wszyscy są kurwami. Bez wyjątku. Chcą być jak najbliżej władzy. Widziałem jak padają na kolana z wywieszonymi jęzorami gotowi lizać mój tyłek. _113

27.10.2017

Czerpiąc korzyści z uprawiania wojny, wojskowi byliby szaleni myśląc o budowaniu pokoju.

Machiiavelli Gil, Christiane 83-85239-28-6:245

03.12.2017
W większości systemów opartych na intencjach niepowodzenia zwykle skutkują prośbami o zwiększenie budżetu, po czym… cykl porażki się powtarza. Jak uchronić demokrację przed… demokratycznie wybranymi politykami. Freeza, Bill 9788395056420:49_2

07.07.2018
Kiedy doszli do władzy, także i oni próbowali wykorzystać swą pozycje do żerowania na prawach innych wykorzystać swą pozycje do żerowania na prawach innych. Dlaczego narody przegrywają. Acemoglu, Daron; Robinson, James A. 9788377852842:338

03.09.2018
Ci, którzy nie pytają o ceny [kelnera – przyp. JF], sami są sobie winni. Jak podsłuchałem system. Ośmiorniczki, czyli elita na widelcu. Lassota, Konrad 9788361808862:39

28.10.2018
Bubbles occur because of the intense emotional pull they have on people, which overwhelms any reasoning powers an individual mind might possess. They stimulate our natural tendencies toward greed, easy money, and quick results. It is hard to see other people making money and not join in. There is no regulatory force on the planet that can control human nature. And because we do not confront the real source of the problem, bubbles and crashes keep repeating, and will keep repeating as long as there are suckers and people who do not read history. The recurrence of this, mirrors the recurrence in our own lives of the same problems and mistakes, forming negative patterns. It is hard to learn from experience when we are not looking inward, at the true causes. The Laws of Human Nature Greene, Robert 9781781259191:23

10.12.2018

Słabości cywilizacji uwidaczniają się z całą siłą, gdy stanie ona w obliczu nieznanego sobie niebezpieczeństwa.

Zuchwali zdobywcy Leebaert, Derek 9788389632586:128

06.01.2019
Człowiek często kłamie tak, jak żyje: nieświadomie. _135

31.10.2019

Czy młody dziennikarz mógł zmienić bieg historii?

Czy udałoby się powstrzymać marsz narodowych socjalistów do władzy, gdyby wnikliwiej czytano między innymi korespondencje Jonesa z Niemiec?

Czy zachodnia opinia publiczna pozwoliłaby swoim rządom na układanie się ze Stalinem, gdyby nie wyciszono doniesień Garetha o Hołodomorze?

Dlaczego Lloyd George [premier rządu Wielkiej Brytanii (1863-1945) – przyp. JF] przestał słuchać swojego doradcy [Garetha – przyp. JF], którego obserwacje ze świata jeszcze niedawno tak bardzo cenił?

Czego spodziewali się wielcy tego świata, prowadząc politykę appeasementu [polityka ustępstw prowadzona w latach 1935–1939 przez rządy Wielkiej Brytanii i Francji wobec III Rzeszy i faszystowskich Włoch – przyp. JF]?

Dlaczego tak trudno trafnie ocenić wydarzenia, które dzieją się wokół nas, i reagować na nie, nim będzie za późno?

Gareth Jones. Człowiek, który wiedział za dużo. Wlekły, Mirosław 9788324055678:274

18.01.2020
Kiedy pod koniec czerwca w Niemczech dochodzi do nocy długich noży, akcji wymordowania krytyków Adolfa Hitlera, redakcja „The Western Mail” najwyraźniej przypomina sobie, że ma wśród zatrudnionych eksperta od tego kraju. Już dwa dni później na łamach gazety Jones, wyjaśniając Brytyjczykom zawiłości niemieckiej polityki i zemsty Hitlera, zaczyna tekst od sparafrazowania Szekspira: „… dla większości ludzi to opowieść idioty, pełna wrzasku i wściekłości”. Gareth Jones. Człowiek, który wiedział za dużo. Wlekły, Mirosław 9788324055678:284

20.01.2020
Czego się można spodziewać, ujawniając zabójstwo milionów ludzi?

Że nazwą cię kłamcą w najważniejszej gazecie Stanów Zjednoczonych?

Że zamordują w niewyjaśnionych okolicznościach?

Że nawet po śmierci wyprą się ciebie i wymażą z powszechnej pamięci?

Gareth Jones. Człowiek, który wiedział za dużo. Wlekły, Mirosław 9788324055678:299

20.01.2020
Orkiestra jest odbiciem społeczeństwa, bo i tu, i tam tymi, którzy i tak już muszą robić najgorszą robotę, jeszcze na dodatek się pogardza. _139

16.02.2020
Członkowie załogi zaczynają panikować. Ich percepcja się zawęża. Metoda czarnej skrzynki: Zaskakująca prawda o błędach i naturze sukcesu Syed, Matthew 9788365743107:352

31.07.2020
Niestety, skoro młodym ludziom wmawia się, że kiedy ma się prawdziwy talent, sukces przychodzi z dnia na dzień, nie mogą pojąć, po co mieliby wytrwale się starać. Jeśli zdecydują się na przykład uczyć się gry na skrzypcach i w krótkim czasie nie osiągną wirtuozerii, zakładają, że brakuje im w tej dziedzinie talentu, i rezygnują. Zatem błędne mniemanie o natychmiastowości sukcesu niszczy odporność psychiczną. Metoda czarnej skrzynki: Zaskakująca prawda o błędach i naturze sukcesu Syed, Matthew 9788365743107:414

06.08.2020
Ci, którzy potrafili dotrzegać pozytywne strony porażek, zachowali się zupełnie inaczej. Poradzili sobie z sytuacją znacznie lepiej niż kiedyś. Wielu w odpowiedzi na niepowodzenie na końcowym egzaminie zaczęło osiągać jeszcze lepsze wyniki na co dzień, a po powrocie do szkoły prosiło nauczycieli o trudniejsze zadania. Zamiast unikać sytuacji, w których mogli ponieść porażkę, zaczęli je doceniać.

W rezultatach tego eksperymentu zawiera się aluzja do jednego z największych paradoksów dotyczących szkoły i życia. Mianowicie często jest tak, że osoby, które odnoszą największe sukcesy, załamują się najszybciej. Ktoś, kto cały czas zbiera nagrody i wylewne pochwały za bezbłędne występy, nie ma okazji, by nauczyć się stawiać czoła zupełnie normalnym niepowodzeniom. Badania wskazują, że szczególnie szkodzi to dziewczętom. Uczennice odbierane przez nauczycieli jako bardzo zdolne, które zbierają doskonałe oceny przez całą szkołę podstawową, zwykle najbardziej cierpią po pierwszych porażkach.

Metoda czarnej skrzynki: Zaskakująca prawda o błędach i naturze sukcesu Syed, Matthew 9788365743107:421

06.08.2020
Co jeszcze bardziej przerażające, w Stanach Zjednoczonych 80 procent zwierząt hodowlanych jest karmionych antybiotykami, głównie w celu ich utuczenia. Sadownicy mogą również stosować antybiotyki do zwalczania infekcji bakteryjnych w swoich uprawach. W rezultacie większość Amerykanów spożywa antybiotyki z drugiej ręki w swojej żywności (w tym nawet niektóre produkty oznaczone jako organiczne), nie wiedząc o tym. Szwecja zakazała stosowania antybiotyków w rolnictwie w 1986 r., a Unia Europejska w 1999 r.

W 1977 r. Food and Drug Administration nakazała zaprzestanie stosowania antybiotyków do tuczu zwierząt hodowlanych, ale wycofała się, gdy pojawiły się głosy sprzeciwu ze strony producentów rolnych i popierających ich kongresmenów.

Even more appallingly, in the United States 80 percent of antibiotics are fed to farm animals, mostly to fatten them. Fruit growers can also use antibiotics to combat bacterial infections in their crops. In consequence, most Americans consume secondhand antibiotics in their food (including even some foods labeled as organic) without knowing it. Sweden banned the agricultural use of antibiotics in 1986. The European Union followed in 1999.

In 1977, the Food and Drug Administration ordered a halt to the use of antibiotics for purposes of fattening farm animals, but backed off when there was an outcry from agricultural interests and the congressional leaders who supported them.

The Body Bryson, Bill 9780552779906:49_2

13.11.2020
Polityka i religia są wyrazem naszej głęboko zakorzenionej psychologii moralnej, a zrozumienie tych mechanizmów może się przyczynić do zgody między ludźmi. Na stronach tej książki pragnę złagodzić wzburzenie i gniew wzbudzane przez te tematy i osłabić ich zdolność do stwarzania głębokich podziałów. Chciałbym, aby zamiast tego zaczęły w nas budzić podziw, zachwyt i ciekawość.
Politics and religion are both expressions of our underlying moral psychology, and an understanding of that psychology can help to bring people together. My goal in this book is to drain some of the heat, anger, and divisiveness out of these topics and replace them with awe, wonder, and curiosity.
The righteous mind : why good people are divided by politics and religion. Haidt, Jonathan 978-0-307-90703-5:10

19.01.2021
Durkheim przywołuje logikę doboru wielopoziomowego, wysuwając tezę, że istnieje nowy zbiór uczuć społecznych, które pomagają grupom (będącym realnymi bytami) w relacjach interspołecznych. Uczucia te zmieniają położenie włącznika trybu roju, wyłączają Ja, aktywizują powłokę grupolubności i pozwalają jednostce stać się „po prostu częścią całości”. Najważniejszym z Durkheimowskich uczuć wyższego rzędu jest „zbiorowe uniesienie”…
I find it stunning that Durkheim invokes the logic of multilevel selection, proposing that a new set of social sentiments exists to help groups (which are real things) with their “inter-social” relationships. These second-level sentiments flip the hive switch, shut down the self, activate the groupish overlay, and allow the person to become “simply a part of a whole.” The most important of these Durkheimian higher-level sentiments is “collective effervescence,”
The righteous mind : why good people are divided by politics and religion. Haidt, Jonathan 978-0-307-90703-5:236

19.01.2021
U przedstawicieli naszego gatunku neurony lustrzane są jednak dużo lepiej połączone z okolicami mózgu odpowiedzialnymi za emocje, przede wszystkim z korą wyspy, a stamtąd – z ciałem migdałowatym i innymi elementami układu limbicznego[516]. Ludzie odczuwają cierpienie i radość innych w dużo większym stopniu niż pozostałe naczelne. Sam widok uśmiechniętej twarzy pobudza u nas neurony, które są aktywne, gdy sami się uśmiechamy. Drugi człowiek naprawdę uśmiecha się w Twoim mózgu, co sprawia, że czujesz radość i sam się uśmiechasz, przekazując uśmiech mózgowi kolejnej osoby.
But in humans the mirror neurons have a much stronger connection to emotion-related areas of the brain—first to the insular cortex, and from there to the amygdala and other limbic areas.37 People feel each other’s pain and joy to a much greater degree than do any other primates. Just seeing someone else smile activates some of the same neurons as when you smile. The other person is effectively smiling in your brain, which makes you happy and likely to smile, which in turn passes the smile into someone else’s brain.
The righteous mind : why good people are divided by politics and religion. Haidt, Jonathan 978-0-307-90703-5:245

19.01.2021
ludzie nie empatyzują z innymi na oślep. Nie synchronizują się z każdym, kogo spotykają. Jesteśmy warunkowymi istotami rojnymi. Wydajemy się bardziej skłonni odzwierciedlać zachowania innych i wczuwać się w ich położenie wtedy, gdy dopasowali się oni do naszego matriksu moralnego, niż w sytuacji, gdy naruszyli jego zasady[519].
people don’t just blindly empathize; they don’t sync up with everyone they see. We are conditional hive creatures. We are more likely to mirror and then empathize with others when they have conformed to our moral matrix than when they have violated it.[40]
The righteous mind : why good people are divided by politics and religion. Haidt, Jonathan 978-0-307-90703-5:245_2

19.01.2021
Kiedy pierwsze hominidy zeszły z drzew i zaczęły żyć w większych grupach na ziemi, istotnie wzrosło ryzyko zakażenia poprzez kontakt z innymi osobnikami albo z odpadkami. Psycholog Mark Schaller wykazał, że wstręt jest elementem czegoś, co określił mianem „behawioralnego systemu odpornościowego” – zbioru modułów poznawczych, które są aktywizowane przez oznaki zakażenia lub choroby u innych ludzi i które wywołują w nas chęć trzymania się z daleka od takich osób. Zapobieganie zakażeniu poprzez mycie produktów żywnościowych, przepędzanie trędowatych albo po prostu unikanie ludzi brudnych jest dużo bardziej skuteczne niż pozwolenie, aby zarazki wniknęły do Twojego organizmu, czemu towarzyszy nadzieja, że Twój biologiczny układ odpornościowy będzie w stanie wybić je do nogi.
When early hominids came down from the trees and began living in larger groups on the ground, they greatly increased their risk of infection from each other, and from each other’s waste products. The psychologist Mark Schaller has shown that disgust is part of what he calls the “behavioral immune system”—a set of cognitive modules that are triggered by signs of infection or disease in other people and that make you want to get away from those people. It’s a lot more effective to prevent infection by washing your food, casting out lepers, or simply avoiding dirty people than it is to let the microbes into your body and then hope that your biological immune system can kill every last one of them.
The righteous mind : why good people are divided by politics and religion. Haidt, Jonathan 978-0-307-90703-5:163

17.02.2021