Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:11

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

inteligencja - cecha ludzka

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Bourvil wraz z ojcem wiedzieli, że w świecie zwierząt często wygrywa osobnik najsprytniejszy, ten, który umie dobrze zanalizować sytuację i wyciągnąc z niej jak największą dla siebie korzyść. Nie zawsze jest nim ten, który dysponuje większą siłą fizyczną. Louis de Funes, Nie mówcie o mnie za dużo, synowie o ojcu De Funes, Patrick i Olivier 9788388607783:276

05.04.2008
Ludzie o II [Ilorazie inteligencji] wyższym od przeciętnego wykonują zazwyczaj prestiżowe zawody i zarabiają więcej pieniędzy niż inni, a ponadto częściej żyją w trwałych związkach małżeńskich i rzadziej popadają w konflikt z prawem. PSYCHOLOGIA. Mózg, człowiek, świat. Kosslyn,Stephen M.; Rosenberg, Robin S. 9788324007349:398

22.04.2008
Dlaczego wielkiej pracowitości nie uważa się za naturalny dar? Jak życie naśladuje szachy Kasparow, Garri 9788389812513:103

28.12.2008
Wkuwanie na pamięć jest znacznie mniej istotne od zdolności do rozpoznawania użytecznych wzorców.

Kiedy zajmujemy się rozwiązywaniem danego problemu nigdy nie zaczynamy od zera, lecz zawsze instynktownie, a nawet nieświadomie szukamy analogicznych przypadków. Wyrabiamy sobie pogląd na temat ich autentyczności i zastanawiamy się, czy posługując się lekko odmiennymi składnikami, można wypracować podobne rozwiązanie.

Jak życie naśladuje szachy Kasparow, Garri 9788389812513:92

28.12.2008
Wiedza o tym, że rozwiązanie znajduje się w zasięgu ręki, stanowi ogromną zaletę podobną do niewystępowania opcji “żadna z powyższych odpowiedzi“.

Każdy, kto tylko jest sensownie kompetentny i dysponuje odpowiednimi zasobami, może rozwiązać zagadkę, jeśli została przedstawiona jako coś, co wymaga rozwiązania. Możemy pominąć subtelne oceny i bezpośrednio przejść do rozważania możliwych rozwiązań, zanim nie trafimy na właściwe.

Niepewność jest znacznie większym wyzwaniem.

Zamiast natychmiast poszukiwać rozwiązania kryzysu, musimy nieustannie zadawać sobie pytanie: “Czy dochodzi do sytuacji kryzysowej?”

Jak życie naśladuje szachy Kasparow, Garri 9788389812513:260

23.01.2009
“Okazało się – pisał badacz z nieukrywanym rozczarowaniem – że intelekt i osiągnięcia życiowe bynajmniej nie pozostają z sobą w ścisłej korelacji”. Poza schematem Gladwell, Malcolm 9788324011568:94

30.03.2010
Zdolność dostrzegania i opisywania wzorców była kluczową umiejętnością. Niezwykłe umysły. Jak w dziecku rodzi się uczony. Brockman, John 9788374694902:103

24.06.2011
Jak wytłumaczyć fakt, że Hannibal zyskał podziw ludów Italii przewrotnością, okrucieństwem i wzgardą dla religii, Scypion zaś osiągnął takie samo uznanie w Hiszpanii dzięki miłosierdziu, dochowaniu wiary i poszanowaniu religii? Z kolei Wawrzyniec Medyceusz utrzymał się przy władzy, rozbrajając ludność Florencji, a Giovanni Bentivoglio osiągnął to samo, uzbrajając mieszkańców Bolonii; podobnie zachowali władzę Francesco Sforza i książę Urbino – pierwszy budując nowe twierdze, drugi burząc istniejące. Odpowiedź jest następująca: sukces bądź niepowodzenie zależą od tego, jak ludzie potrafią przystosować swoje zdolności i wyobraźnię, a więc i sposób postępowania, do czasów i okoliczności. To dlatego różne działania przynoszą takie same rezultaty w różnych miejscach i czasach. Rzecz w tym, że czasy i okoliczności się zmieniają, ludzie natomiast nie zmieniają swoich wyobrażeń i sposobu postępowania; stąd też raz człowiekowi szczęście sprzyja, a raz spotyka go niepowodzenie. Gdyby ludzie umieli zrozumieć swoje czasy i naturę rzeczy oraz dostosowywać do nich swoje postępowanie, prawdą okazałoby się powiedzenie, że „mędrzec rozkazuje gwiazdom i losowi”. Ponieważ jednak są krótkowzroczni i nie udaje się im zmieniać swojego usposobienia i zachowania, prawie zawsze dzieje się na odwrót, to znaczy, że „zmienna fortuna rozkazuje ludziom i trzyma ich w jarzmie”. Uśmiech Machiavellego Viroli, Maurizio 9788374142014:117

30.06.2011
Zgodnie z najlepszą definicją, inteligencja to zdolność do zmiany zachowania stosownie do zmieniających się okoliczności i własnego najlepiej pojętego interesu. Ciemna strona człowieka Ghiglieri, Michael P. 9788388221361:104

10.03.2012
Taine wykazał niezbicie, że wykształcenie zawodowe bardziej rozwija inteligencję aniżeli wychowanie tak zwane klasyczne. Le Bon. Psychologia tłumu. Bon, Gustave Le 9788375752205:81

28.05.2012
Inteligencja w/g D.R. Hofstadter'a:
 1. Symulowanie zmysłów człowieka:
  • robotyka,
  • wizja (rozpoznawanie obrazów, m. in. pisma),
  • dźwięki (rozpoznawanie mowy).
 2. Rozumienie języka naturalnego
 3. Rozwiązywanie problemów (automatyczne: programowanie, projektowanie, zarządzanie, rozgrywanie gier).
 4. Wnioskowanie (wnioskowanie przez analogię, dowodzenie twierdzeń, automatyczna diagnoza medyczna itp.).
 5. Reprezentacja wiedzy (struktura wiedzy, wyszukiwanie informacji, konstruowanie pojęć, uczenie się).
 6. Twórczość (pisanie poezji, opowiadań, grafika i muzyka komputerowa).
Życie systemów Szymański, Jan Maria 9788321407401:90

19.05.2013
Badania wykazały, że [...] młodzież z wolnościowym podejściem do życia uzyskiwala nawet 10 punktowa przewagę w testach IQ nad młodzieżą jednoznacznie konserwatywna. Łączy się to z umiejętnością odnajdywania się w nowej nie znanej do tej pory rzeczywistosci oraz zwykłą ciekawością swuata. Osoby inteligentne są zazwyczaj otwarte na nowości i wyczulone na wolność. Nie oznacza to jednak skłonności do anarchii i rewolucji a raczej do harmonijnego rozwoju społecznego opartego na wolności jednostki. _182

12.02.2022