Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:11

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

IV zasada Fizyki Życia

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Materia w naszym Wszechświecie rozłożona jest według hierarchii struktur powstałych w kolejnych procesach integracji. Bez względu na to, czy materia ta jest nieożywiona czy żywa, wszystko, co znajduje się na Ziemi, ciągle organizuje się i tworzy systemy. Na każdym poziomie organizacji systemy takie wykorzystują jako swoje składniki niektóre systemy poziomu niższego, ale tylko pewne z nich. Tak na przykład cząsteczki, istniejące w naturze albo wyprodukowane w laboratorium, stanowią jedynie znikomą część wszystkich możliwych interreakcji między atomami, z których są złożone. Cząsteczki te mogą równocześnie ujawniać pewne właściwości, takie jak izomeryzacja albo racemizacja, których nie mają atomy. Na wyższym poziomie organizacji komórki są utworzone z cząsteczek. Ale i na tym poziomie ogół cząsteczek występujących u istot żywych stanowi jedynie bardzo ograniczony wybór spomiędzy wszystkich tworów chemii. A co więcej, komórki zdolne są do podziału, czego nie potrafią czynić cząsteczki. Na kolejnym poziomie organizacji liczba żyjących gatunków zwierząt sięga kilku milionów, a jest to niewiele w stosunku do ogólnej liczby tych gatunków, które mogłyby istnieć. Wszystkie kręgowce składają się z niewielu typów komórek: na przykład nerwowych, gruczołowych, mięśniowych, w liczbie ograniczonej być może do dwustu. Tym, co leży u podstaw wielkiej różnorodności kręgowców, jest ogromna ilość składających się na nie komórek, jak również rozmieszczenie i względne proporcje między ich typami. Gra możliwości Jacob, Francois 83-06-01550-9:51_2

17.06.2009
Paradoksalnie, to właśnie podziałowi grup zawdzięczają przetrwanie ludzie, szympansy i bonobo. Jednak takie grupy zawsze ponownie się łączą, kiedy tylko jest to możliwe. Ten wzorzec dzielenia się i łączenia – stwierdza antropolog Brian Hayden – jest zjawiskiem normalnym dla wszystkich ludów na całym świecie. Ciemna strona człowieka Ghiglieri, Michael P. 9788388221361:121

10.03.2012