Wygenerowano:
20.08.2022
19:00:48

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

kameleony

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
W ostatnim dziesięcioleciu namnożyło się u nas antykomunistów. Najbardziej zacięci – to byli pracownicy oddziału agitacji i propagandy KC KPZR 22 czerwca 1941 Sołonin, Mark 9788375101300:360

22.04.2009
Na cementowych ścianach poprzyklejane były afisze z hasłem „Jesteśmy łagodni dla tych, którzy się przyznają do winy i surowi dla tych, którzy zaprzeczają”.

[…]

Wśród więźniów mówiło się: „ciężka kara dla tego, który się przyzna – więzienie na wieczne czasy”. Było to przeciwieństwem tego, co głosiliśmy.

Faktem jest, że wielu więźniów, którzy przyznali się do winy w nadziei na łagodniejszą karę, zostało skazanych na długie więzienie. Prowadzący przesłuchania nie dotrzymywali obietnic o złagodzeniu kary, wychodząc z założenia, że to co obiecali więźniom, do niczego nie zobowiązuje. Przestępcy szybko się zorientowali, że nie należy wierzyć ani pogróżkom, ani obietnicom ze strony wymiaru sprawiedliwości. Odmawiając przyznania się do winy, zawsze ma się szanse na odzyskanie wolności. Jeśli prowadzący śledztwo nie znajdą wystarczających dowodów, sąd nie może wymierzyć kary. Jeśli człowiek się przyzna, bez wątpienia zostanie skazany.

Czerwona prokurator. Opowieść o przemocy, władzy i korupcji w Chinach Rundcrantz, Xiao 9788371836374:167

09.04.2012