Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:14

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Konstruktor socjalizmu

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Czynnik sprawiający, że społeczeństwa dąża do socjalizmu
Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Gdy się ma do wyboru intensywniejszą produkcję lub ścisłe stosowanie zasady, aby nikt się odrobinę nie bogacił, wybierają niechybnie to drugie. Dzienniki - Stefan Kisielewski Kisielewski, Stefan 9788320716733:166

29.01.2013
Człowiek dotknięty niepowodzeniem szuka kozła ofiarnego, by poprawić swoje samopoczucie i odzyskać wiarę we własne możliwości. Próbuje więc wytłumaczyć sobie, że to nie on ponosi winę za klęskę. Nie jest przecież mniej zdolny, wydajny i pracowity od tych, którzy z nim wygrali. Niestety ten niegodziwy porządek społeczny nie wynagradza najbardziej zasłużonych ludzi; koronuje natomiast nieuczciwych, łajdaków, oszustów, wyzyskiwaczy, ludzi bezwzględnych i bez skrupułów. To jego prawość spowodowała niepowodzenie. Był on zbyt uczciwy by stosować podłe chwyty, dzięki którym rywalom powiodło się w osiągnięciu wyższej pozycji. W kapitalizmie człowiek jest zmuszany do wyboru między prawością i biedą z jednej strony, a złem i bogactwem z drugiej. On sam, Bogu dzięki, wybrał pierwsze rozwiązanie, odrzucając tym samym drugie. Mentalność antykapitalistyczna Mises, Ludwig Von 9788363421007:24

23.04.2017
Cierpienia sfrustrowanej ambicji są charakterystyczne dla ludzi żyjących w społeczeństwie, w którym istnieje równość wobec prawa. Nie są one spowodowane tą równością, ale faktem, że w takim społeczeństwie nierówność ludzi pod względem zdolności intelektualnych, siły woli i zdolności realizatorskich staje się widoczna. Przepaść między tym, czym ktoś jest i co osiąga, a tym co myśli o swoich zdolnościach i osiągnięciach, jest ujawniana bezlitośnie. Marzenia o „sprawiedliwym świecie”, który by traktował człowieka według jego „prawdziwej wartości” są ucieczką tych wszystkich, którzy są dotknięci brakiem znajomości siebie. Mentalność antykapitalistyczna Mises, Ludwig Von 9788363421007:25

23.04.2017
Idee rewolucjonistów zyskały jednak uznanie u większości ignorantów, działających wyłącznie pod wpływem silnych namiętności: zazdrości i nienawiści. Mentalność antykapitalistyczna Mises, Ludwig Von 9788363421007:51

23.04.2017
Dziś rządy, partie polityczne, nauczyciele i pisarze, wojujący ateiści na równi z chrześcijańskimi teologami są jednogłośni w odrzucaniu ekonomii rynkowej i wynoszeniu pod niebiosa zalet wszechwładnego państwa. Obecne młode pokolenie jest wychowywane w środowisku zafascynowanym ideami socjalizmu. Mentalność antykapitalistyczna Mises, Ludwig Von 9788363421007:53

23.04.2017
Są socjalistami, ponieważ wierzą, że socjalizm polepszy ich warunki bytu, a nienawidzą kapitalizmu, ponieważ wierzą, że ich krzywdzi. Mentalność antykapitalistyczna Mises, Ludwig Von 9788363421007:54

23.04.2017
Kapitalizm służy tylko realizacji interesów wiecznie nienasyconych wyzyskiwaczy i skazuje masy porządnych ludzi na postępujące zubożenie i degradację. Jeżeli big boy, zwany Państwem, poskromi chciwych kapitalistów, to ludziom będzie się wiodło dobrze. Na szczęście, powiadają „postępowcy”, żadne intrygi, a nawet brutalność okazywana przez „ekonomicznych monarchów”, którzy zaprzedali duszę diabłu, nie mogą zdławić ruchu reform. Nadejście ery centralnego planowania jest nieuniknione. Przyniesie ona wszystkim dostatek i obfitość dóbr. Gorliwi zwolennicy przyspieszenia tej wielkiej przemiany nazywają siebie postępowcami właśnie dlatego, że ich działania zgodne są z niezbadanymi prawami historycznej ewolucji. Mentalność antykapitalistyczna Mises, Ludwig Von 9788363421007:66

23.04.2017
Wszystko, co złe, pochodzi od burżuazji, a wszystko, co dobre i wzniosłe, przypisywane jest proletariatowi. Mentalność antykapitalistyczna Mises, Ludwig Von 9788363421007:73

23.04.2017

Nasze rozumowanie w kwestiach społecznych przeczy logice. Uważamy argumenty za bardziej przekonujące, kiedy nie powołują się na twarde dowody. Podziwiamy siłę przekonań, czyli zwykle po prostu intuicję.

Chris Grayling, kiedy zajmował stanowisko Lorda Kanclerza i ministra sprawiedliwości Wielkiej Brytanii, stwierdził: „Poprzedni rząd miał obsesję na punkcie programów pilotażowych. Czasami trzeba po prostu zaufać, że ma się rację”. Taka pogarda dla wiedzy przywodzi na myśl czasy, kiedy człowiek jeszcze nie uprawiał nauki.

W rozdziale siódmym podkreśliliśmy, że autorzy wielu przełomowych pomysłów ostatnich dwóch stuleci w większości należeli do zwolenników wolnego rynku i otwartego społeczeństwa, ponieważ opierają się one ludzkiej skłonności do narzucania innym niesprawdzonych rozwiązań.

Gospodarka wolnorynkowa kwitnie w dużej mierze dzięki absorpcji tysięcy użytecznych porażek. Gospodarkom planowym brakuje tej zdolności i dlatego są nieskuteczne.

Rynki, podobnie jak każdy system ewolucyjny, zapewniają antidotum na ignorancję. Posiadają pewne wady i często nie mogą się obyć bez rządowej interwencji, jednak generalnie się sprawdzają, co zawdzięczają przede wszystkim swej adaptacyjnej naturze. Każda firma próbuje własnego podejścia. Niektórym się udaje, innym nie, ale informacje o wszystkich próbach trafiają do wspólnej puli wiedzy. Dysonansowi poznawczemu na dłuższą metę zapobiega niepodważalny test skuteczności, którym jest możliwość bankructwa. Właściciel firmy, któremu skończą się pieniądze, po prostu nie może udawać, że obrał właściwą strategię.

Metoda czarnej skrzynki: Zaskakująca prawda o błędach i naturze sukcesu Syed, Matthew 9788365743107:445

09.08.2020