Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:17

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

matrioszka ekonomi życia

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Aby stworzyć trwałe podstawy pokoju, należy wspierać powstawanie politycznych i kulturowych więzów, tworzących nieład krzyżujących się lojalności. Mniej lub bardziej świadomie czynią to od pokoleń uczeni, wielcy pisarze, niektórzy co bardziej znani ludzie interesu, marksiści-leniniści. O naturze ludzkiej Wilson, Edward O. 83-06-01451-0:156

17.05.2009
Materia w naszym Wszechświecie rozłożona jest według hierarchii struktur powstałych w kolejnych procesach integracji. Bez względu na to, czy materia ta jest nieożywiona czy żywa, wszystko, co znajduje się na Ziemi, ciągle organizuje się i tworzy systemy. Na każdym poziomie organizacji systemy takie wykorzystują jako swoje składniki niektóre systemy poziomu niższego, ale tylko pewne z nich. Tak na przykład cząsteczki, istniejące w naturze albo wyprodukowane w laboratorium, stanowią jedynie znikomą część wszystkich możliwych interreakcji między atomami, z których są złożone. Cząsteczki te mogą równocześnie ujawniać pewne właściwości, takie jak izomeryzacja albo racemizacja, których nie mają atomy. Na wyższym poziomie organizacji komórki są utworzone z cząsteczek. Ale i na tym poziomie ogół cząsteczek występujących u istot żywych stanowi jedynie bardzo ograniczony wybór spomiędzy wszystkich tworów chemii. A co więcej, komórki zdolne są do podziału, czego nie potrafią czynić cząsteczki. Na kolejnym poziomie organizacji liczba żyjących gatunków zwierząt sięga kilku milionów, a jest to niewiele w stosunku do ogólnej liczby tych gatunków, które mogłyby istnieć. Wszystkie kręgowce składają się z niewielu typów komórek: na przykład nerwowych, gruczołowych, mięśniowych, w liczbie ograniczonej być może do dwustu. Tym, co leży u podstaw wielkiej różnorodności kręgowców, jest ogromna ilość składających się na nie komórek, jak również rozmieszczenie i względne proporcje między ich typami. Gra możliwości Jacob, Francois 83-06-01550-9:51_2

17.06.2009
Dziennikarze patrzą na świat przez szczególny typ okularów. Widzą przez nie niektóre rzeczy, innych zaś nie widzą, a te, które widzą, widzą w specyficzny sposób. Dokonują selekcji i budują najrozmaitsze konstrukcje z tego, co już wybrali. O telewizji. Panowanie dziennikarstwa. Bourdieu, Pierre 9788301160463:45_2

30.10.2016
Wszystkie twoje drobnoustroje ważą, mniej więcej tyle samo, co twój mózg. Ludzie zaczęli nawet opisywać zbiór naszych mikrobów jako jeden z naszych narządów.

Altogether your private load of microbes weighs roughly three pounds, about the same as your brain. People have even begun describing our microbiota as one of our organs.

The Body Bryson, Bill 9780552779906:38

13.11.2020