Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:17

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

mechanizm lawinowy

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Równie groźną wersją synergizmu jest zmniejszanie się ilości wody atmosferycznej nad Amazonią, które ma ścisły związek z wyrębem drzew. Istnieje realna groźba, że środowisko wpadnie w klimatyczny korkociąg: wycinanie lasu spowoduje redukcję opadów, ta zaś pociągnie za sobą usychanie kolejnych drzew. Około połowy opadów w dorzeczu Amazonki pochodzi z lasów, a nie z chmur napływających znad rzek czy oceanu. Woda wędruje naczyniami przewodzącymi [ciekawie przetłumaczone naczynia włosowate] roślin i wyparowuje z liści i gałęzi. Już teraz zmniejszenie powierzchni Amazonii wskutek wycinania i wypalania lasów skutkuje zmniejszeniem się wysokości rocznych opadów, pogarszając i tak złą sytuację resztek dzikiej przyrody. Matematyczne modele tego procesu przekonują, że istnieje punkt krytyczny, po przekroczeniu którego ekosystem leśny może ulec zagładzie, zmieniając się w suchy skrub. Przyszłość życia Wilson, Edward O. 9788372983329:96

20.09.2008
Model autokatalityczny. Autokataliza jest terminem chemicznym, oznacza wszelki proces przyspieszania reakcji chemicznej pod wpływem produktu reakcji. Czym dłużej trwa dany proces, tym większego nabiera tempa. O naturze ludzkiej Wilson, Edward O. 83-06-01451-0:120

28.12.2010