Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:18

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

mechanizm zapadki

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Oprócz przedstawicieli tych tradycyjnych zawodów na liście członków załóg flotylli byli też… święci, którzy znaleźli się na niej zgodnie z ówczesnymi zwyczajami morskimi. Był więc tam święty Adelmo, patron Burgos; święty Antonio de Lisboa, popularny patron Lizbony, który podobno ratował żeglarzy z rozbitych statków, a innym zapewniał korzystne wiatry, święta Barbara, u której Hiszpanie szukali ochrony przed gwałtownymi sztormami, i Nuestra Senora de Montserrat, czyli Czarna Madonna z Montserrat, której był poświęcony tamtejszy słynny klasztor benedyktynów. Jeszcze bardziej niezwykłe jest to, że każda z tych świętych postaci w zamian za niebiańską ochronę miała zapewniony udział w zyskach z wyprawy. Poza krawędź Świata. Opowieść o Magellanie i jego przejmującym grozą rejsie dookoła Ziemi. Bergreen, Laurence 9788373015753:117

10.01.2009
Im gorszy był stan jego zdrowia, tym bardziej wierzył w krzyż. Pigafetta pozwolił mu potrzymać krucyfiks, a olbrzym, tak jak został poinstruowany, uniósł go do ust, szukając w nim ozdrowieńczej mocy. Poza krawędź Świata. Opowieść o Magellanie i jego przejmującym grozą rejsie dookoła Ziemi. Bergreen, Laurence 9788373015753:200

10.01.2009
„bogaci stają się coraz bogatsi” Jak życie naśladuje szachy Kasparow, Garri 9788389812513:137

23.01.2009
Ponieważ 95% ludzi to imitatorzy (naśladowcy), a tylko 5% to inicjatorzy, ludzi bardziej przekonuje postępowanie innych, niż jakikolwiek dowód jakości produktu, który moglibyśmy im przedstawić. Wywieranie wpływu na ludzi Cialdini, Robert B. 9788387957520:113

15.02.2009
W rezultacie pojawił się efekt opisany w Ewangelii św. Mateusza: kto ma, ten będzie miał jeszcze więcej, a kto nie ma, straci nawet to, co miał. Walka o fabrykę gwoździ Michalkiewicz, Stanisław 9788360748107:260

11.08.2009
Merton opisał tzw. efekt Matthewa [efekt Mateusza] - sławni uczeni otrzymują nieproporcjonalnie wielki kredyt zaufania kosztem mniej znanych badaczy.

Merton has described what he calls the Matthew Effect - scientists who are already eminent get a disproportionate amount of credit, at the expense of those less well known.

Nienaturalna natura nauki Wolpert, Lewis 83-85416-22-6:129

26.01.2010